|duminică, decembrie 4, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local al Râmnicului a aprobat bugetul pe 2016: peste 30% va avea ca destinaţie investiţiile 

primaria-ramnicu-valcea

 

 

Marţi, 2 februarie 2016, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară, a aprobat bugetul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul acesta, cu valoare totală de 287,26 milioane de lei, la partea de venituri, şi 287,26 milioane de lei, la partea cheltuieli. În afara veniturilor de încasat prezentate pe surse pentru anul 2016, Primăria Râmnicului mai are la dispoziţie şi suma de 26,2 milioane de lei, ce reprezintă excedent din anii anteriori, sumă ce provine din: sume aferente secţiunii dezvoltare neutilizate – 14,33 milioane de lei; sume aferente secţiunii funcţionare necheltuite – 11,86 milioane de lei. Procentual, repartizarea creditelor bugetare pe anul 2016, pe capitole de cheltuieli se prezintă astfel: 31,1%, respectiv 89,33 milioane de lei – cheltuieli funcţionale unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, creşe, internate şi burse elevi, conform repartizării AJFP Vâlcea; 10,95%, respectiv 31,47 milioane de lei – cheltuieli funcţionale DADP – întreţinere domeniul public şi privat al municipiului Rm. Vâlcea; 10,17% respectiv 29,25 milioane de lei – finanţare măsuri de protecţie socială, compensarea preţului la energia termică, subvenţie pentru transport urban de călători şi pentru activitatea ETA; 1,71%, respectiv 4,9 milioane de lei – cheltuieli finanţare protecţia mediului, salubritate; 1,03%, respectiv 2,69 milioane de lei – finanţare cheltuieli funcţionale pentru dispensarele medicale din unităţile de învăţământ şi dispensarul TBC; 2,72%, respectiv 7,94 milioane de lei – finanţarea cheltuielilor privind plata datoriei publice; 7,44%, respectiv 21,1 milioane de lei – finanţarea cheltuielilor funcţionale pentru toate structurile din aparatul propriu şi al ordonatorilor tertiari finanţaţi; 3,25%, respectiv 9,63 milioane de lei – finanţarea instituţiilor de cultură, activităţi cultural sportive şi culte religioase; 1,14%, respectiv 3,27 milioane de lei – finanţare cheltuieli întreţinere spaţii verzi şi parcuri; 30,49%, respectiv 87,63 milioane de lei – finanţarea cheltuielilor de capital repartizate prin listele de investiţii. Creditele bugetare au fost repartizate pe destinaţii, având în vedere următoarele priorităţi: asigurarea surselor pentru finanţarea cheltuielilor de personal; asigurarea surselor pentru finanţarea cheltuielilor cu serviciile funcţionale la nivel minim; asigurarea surselor pentru finanţarea măsurilor de proiecţie socială, acordarea subvenţiei pentru transportul urban de călători si acordarea compensaţiilor la energia termică; asigurarea surselor pentru finanţarea lucrărilor de intretinere şi reparaţii, bunuri domeniul public şi privat al municipiului; finanţarea programelor de dezvoltare, realizarea de lucrări edilitare.

(Petre Coman)

Leave a Response