|joi, decembrie 8, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat bugetul pe 2016 al SC Pieţe Prest SA la un nivel al încasărilor de 10,45 milioane lei 

piete prest

 

Zilele trecute, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară, a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe Prest SA pe anul 2016, cu valoarea totală de 10,45 milioane de lei la partea de venituri, 10,4 milioane de lei la partea de cheltuieli şi un excedent în sumă de 49.000 lei. La întocmirea bugetului SC Pieţe Prest SA prognozat pentru anul 2016 s-a avut în vedere realizările la 31 decembrie 2015. Veniturile din exploatare vor fi de 10,45 milioane de lei cu următoarele influenţe: închirieri spaţii şi terenuri şi venituri din pieţe, târguri, suma estimată a se obţine este de 2,62 milioane de lei, faţă de anul precedent în creştere cu suma de 82.000 lei urmare a modernizărilor efectuate în pieţele de pe raza municipiului Rm. Vâlcea; venituri ce vor fi obţinute din prestări servicii (cimitire, grupuri sociale, moara Goranu, parcări, clienţi diverşi, dezinsecţie deratizare, salubritate, spaţii verzi) suma estimată a se obţine este de 878.000 lei în scădere faţă de realizările anului precedent cu 27.500 lei urmare a diminuării veniturilor obţinute din taxele de concesionare şi tarife de întreţinere cimitire, cu 88.000 lei şi creşterea veniturilor obţinute din activitatea de întreţinere a grupurilor sociale şi a parcărilor publice cu plată, în suma de 60.500 lei; venituri din prestări servicii din activităţile de întreţinere şi amenajare spaţii verzi, măturat şi curăţat căi publice, întreţinere mobilier stradal sunt în suma de 6,78 milioane de lei faţă de 6,08 milioane de lei realizat în anul 2015, în creştere cu suma de 700.000 lei (acest fapt se datorează achiziţionării a unei autospeciale de măturat, curăţat şi deszăpezit căi publice, a trei tractoare multifuncţionale, prevăzute cu cisternă spălat, perie măturat, lamă frontală, vidanja, ce va permite întreţinerea eficientă şi la timp a oraşului precum şi a măririi suprafeţei de exploatare cu 100.000 mp a preluării în întreţinere a Parcului Zăvoi, pe parcursul anului 2016, precum şi a majorării tarifelor, începând cu 1 aprilie 2015 pentru cele trei sectoare de activitate); venituri din producţia de imobilizări în curs ce vor fi efectuate în cursul anului 2016 se estimează a fi de 150.000 lei reprezentată de finalizarea construcţiei şi modernizării Serelor Râureni, investiţie în continuare efectuată în regie proprie; alte venituri (costul aferent lucrărilor în curs de execuţie şi venituri din activităţi diverse) suma estimată a se obţine fiind de 19.600 lei cu influenţa negativă de 32.700 lei, reprezentate de despăgubiri încasate din asigurări auto (30.600 lei) în anul 2015.

(Petre Coman)

Leave a Response