|miercuri, decembrie 7, 2022
  • Follow Us!

Căminul de bătrâni din Bălceşti va primi, până la urmă, de la Consiliul Judeţean suma de 300.000 lei 

balcesti spital

 

Luni, 29 februarie, Consiliul Judeţean Vâlcea va discuta şi aproba propunerea de alocare a sumei de 300.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea oraşului Bălceşti, pentru funcţionarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Bălceşti, înfiinţat prin reorganizarea spitalului orăşenesc. Problema finanţării pe perioada noiembrie – decembrie 2015 a căminelor pentru persoane vârstnice din ţară a fost soluţionată prin aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 995/2015. Având în vedere capacitatea financiară limitată a autorităţii administraţiei publice locale de a asigura resursele financiare necesare asigurării funcţionării căminului, în situaţia în care bugetul Consiliului Local al oraşului Bălceşti nu este susţinut cu fonduri de la bugetul de stat, am solicitat analizarea posibilităţii continuării funcţionării căminului pentru persoane vârstnice cu fonduri asigurate din bugetul Ministerului Muncii. Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice. În urma demersurilor făcute, a fost iniţiat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”, proiect publicat pe site-ul ministerului la secţiunea Transparenţă decizională de la data 16 octombrie 2015 până la data de 26 noiembrie 2015. Prin respectivul proiect se propunea prelungirea perioadei de finanţare pe o perioadă de maximum 79 de luni, dar nu mai tîrziu de 31 octombrie 2017. Întrucât actul normativ nu a fost promovat în vederea aprobării, Căminul pentru Persoane Vârstnice Bălceşti nu are asigurată finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare pentru anul 2016. Prin adresa Primăriei oraşului Bălceşti, CJ Vâlcea a fost informată că, în situaţia în care finanţarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice” nu mai este asigurată de la bugetul de stat, Consiliul Local Bălceşti nu poate asigura, din bugetul localităţii, finanţarea activităţii căminului, urmând că în şedinţă de consiliu local să iniţieze demersurile pentru desfiinţarea acestuia. Precizăm că în Căminului pentru Persoane Vârstnice Bălceşti sunt internate, în medie, 64 de persoane care au un venit lunar din pensii de agricultori şi de stat, cuprins între 350 – 800 lei şi care nu-şi pot susţine cheltuielile în cămine private. De asemenea, precizăm că în cadrul căminului lucrează un număr de 31 de salariaţi, care prin desfiinţarea acestuia şi-ar pierde locurile de muncă, cu un impact social major pentru localitatea Bălceşti.

În subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea funcţionează Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, instituţie publică specializată, cu personalitate juridică, având ca obiect de activitate asigurarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale pentru persoanele cu nevoi medico-sociale din judeţul Vâlcea. Centrul funcţionează în coordonarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea. O variantă de lucru pentru asigurarea continuităţii Căminului pentru Persoane Vârstnice Bălceşti este trecerea acestuia din subordinea Consiliului Local al Oraşului Bălceşti în structura Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti ca secţie a acestuia. În acest scop a fost solicitat punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii, care până în prezent nu a comunicat CJ Vâlcea nici un răspuns . În data de 10 februarie 2016 a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la secţiunea „Transparenţă decizională”, proiectul de hotărâre a guvernului privind aprobarea programului de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoanele vârstnice”, care după dezbaterea publică va putea fi promovat în vederea adoptării. Prin adresa nr. 2483 din 16 februarie 2016, CJ Vâlcea a solicitat Primăriei oraşului Bălceşti să transmită cu celeritate necesarul lunar estimat de fonduri, fundamentat pentru fiecare articol de cheltuieli ce se efectuează pentru finanţarea Căminului pentru persoane vârstnice Bălceşti. În răspunsul înaintat de către Primăria oraşului Bălceşti a rezultat că la data de 31 ianuarie 2016, unitatea înregistrează datorii în sumă de 111.260 lei.

(Petre Coman)

Leave a Response