|duminică, decembrie 4, 2022
  • Follow Us!

Autorităţile judeţului vor interveni pentru refacerea drumului judeţean 703F spre Runcu în două locuri 

drum precipitatii
  • După semnalele trase de „Ziarul de Vâlcea”,

 

Autorităţile judeţului vor interveni pentru refacerea drumului judeţean 703F spre Runcu în două locuri

 

În urma deplasărilor şi verificărilor efectuate pe teren a specialiştilor de la Consiliulu Judeţean Vâlcea s-a stabilit că la drumul DJ 703F Runcu – lim. jud. Argeş, km 6+000 – 9+000 şi km 14+560-20+600, comuna Runcu, sunt lucrări prevăzute în program la ind. 101.2.1. întreţinerea platformei drumului. În prima etapă se vor realiza lucrările de săpătură şi decapare a fundaţiei drumului în zonele afectate, pământul rezultat din săpături se va evacua din zona şi se va reface fundaţia drumului prin aşternerea şi compactarea stratului de balast şi piatră spartă. În etapa a doua se execută lucrările de reparaţii asfaltice (aşternerea mixturi asfaltice). DJ 703F Runcu – lim. jud. Argeş, km. 14+560-16+560, comuna Runcu, sunt lucrări prevăzute la ind. 105 Covoare bituminoase prevăzute în program la ind. 105 Covoare bituminoase. S-a stabilit că începerea lucrărilor de terasamente şi execuţie fundaţii drum să aibă loc în perioada în care excesul de umiditate este cât mai redus. În acest sens s-a identificat sursa de balast pentru realizarea fundaţiei drumului.

Pe DJ 677A Creţeni – Pesceana – Şirineasa, km. 28+500 – 31+300, comuna Şirineasa, sunt lucrări prevăzute în program la ind. 105 Covoare bituminoase. Au început lucrările de refacere a platformei drumului terasamente, şanţuri şi decapare a platformei drumului în anumite tronsoane. Săptămâna viitoare vor incepe lucrările de pregătire a drumului – degajări în zonele unde capacitatea portantă este foarte mica şi execuţia casetelor pentru majorarea lăţimii drumului. Tot pe DJ677A Creţeni – Pesceana – Şirineasa, km. 18+300, comuna Glăvile, sunt lucrări prevăzute în program la ind. 113 Lucrări accidentale, refaceri după inundaţii, alunecări de teren, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor şi a podurilor la starea tehnică iniţială. Se vor asigura utilaje şi materiale necesare în scopul începerii săpăturilor pe tronsoane la fundaţia zidului din beton. Lucrările efective vor începe săptămâna viitoare.

Pe DJ 676B Glăvile – Olteanca – Lăpuşata, km. 2+300 – podeţ tubular 0 700 degradat care a afectat jumătate din lăţimea drumului. S-au stabilit soluţii de refacere a sectorului degradat podeţ şi drum inclusiv amenajarea în aval a pârâului şi implicit refacerea podeţului şi a drumului. La DJ 645 Zăvideni – Scundu – Pesceana, km. 7+000-14+000, comuna Scundu şi comuna Orleşti, sunt lucrări prevăzute în program la ind. 101.2.1. întreţinerea platformei drumului şi la Ind. 112 întreţinerea periodică a podurilor, pasajelor, podeţelor – DJ 645 Zăvideni -Scundu-Pesceana, km. 11+300. Lucrările sunt în derulare, s-a stabilit termen final de execuţie 5 martie 2016. O problemă deosebită o reprezintă starea tehnică a acestui drum, ca urmare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare a comunei Scundu si Orleşti. Pentru stabilirea unor măsuri comune, consilile locale Scundu şi Orleşti, Consiliul Judeţean Vâlcea, RAJDP Vâlcea şi constructorul obiectivelor de apă şi canalizare, s-a hotărât ca săptămâna viitoare să aibă loc o întâlnire de lucru la Consiliul Judeţean Vâlcea cu toţi responsabilii instituţiilor implicate.

Leave a Response