|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

UIMITOR! Cine trăia la Râmnicu Vâlcea în urmă cu câteva mii de ani! 

mezolitic primitivi

Râmnicu Vâlcea se află situat într-o zonă ce a ofe­rit condiţii deosebit de prielnice înjghebării comu­nităţii umane, încă cu multe milenii în urmă. Ast­fel, pe terasa Oltului, la Căzăneşti, s-a găsit un răzuitor de silex, ce provine din paleoliticul superior. Din epoca mezolitică s-au descoperit, la Copăcelu, aşezări de cultivatori de plante şi crescători de ani­male domestice (bou, oaie, capră,-porc, cîine). Neo­liticul este prezent prin cultura Criş-Starcevo, iden­tificată în aşezarea de la Valea Răii, punct aflat în zona actuală a oraşului, lîngă Căminul Cultural, de o parte şi de alta a drumului. În aşezarea mai sus-menţionată, cu o vechime de aproximativ 7 000 ani, au fost descoperite bordeie şi colibe modeste, un vas mare de provizii (chiup), folosit pentru păstra­rea cerealelor, precum şi o seceră confecţionată dintr-un corn de bovideu. Este cea mai veche unealtă agricolă descoperită pînă în prezent pe teritoriul patriei. Comunităţile omeneşti din aşezările de la Valea Răii întreţineau legături de schimb interbe­lice cu populaţii îndepărtate (de pildă, astfel îşi procurau obsidiană din Transilvania).

Viaţa pe acest teritoriu cunoaşte o organizare mult mai dezvoltată în perioada neolitică, reprezen­tată prin culturile Boian şi Sălcuţa, identificate în punctele de la Căzăneşti, Cetăţuia şi Râmnicu Vâlcea.

Pe lîngă ceramică şi unelte de silex şi piatră, se ge­neralizează toporul perforat. De asemenea, în partea superioară a stratului de cultură Criş de la Valea Răii s-au descoperit cîteva fragmente ceramice de fac­tură Boian II timpuriu.

Sursa: Corneliu Tamaș

Leave a Response