|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va aloca 800.000 euro pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a podului peste râul Olt 

POD

 

 

Luna trecută, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară, a aprobat prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanţare până la data de 30 iunie 2016 pentru proiectul „Reabilitare pod peste râul Olt”, cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi. De asemenea, s-a mai aprobat alocarea din bugetul Primăriei Râmnicului a sumei de 3,8 milioane de lei (800.000 euro), valoare neeligibilă în cadrul proiectului care va fi acoperită integral de beneficiar şi care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016. Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016. După semnarea contractului de finanţare a proiectului, conform calendarului activităţilor din cererea de finanţare, au fost demarate procedurile de achiziţie publică pentru atribuirea contractelor de servicii de publicitate, de audit, dirigenţie de şantier şi asistenţă tehnică, precum şi pentru atribuirea contractului de lucrări. Ca urmare a dificultăţilor întâmpinate pe parcursul desfăşurării procedurii de atribuire a contractului de lucrări, respectiv solicitări de clarificări, contestaţii formulate de către ofertanţii necâştigători, contractul de lucrări a fost semnat cu mare întârziere, respectiv în data de 12 mai 2014 cu o perioadă de execuţie de 24 de luni, respectiv până la 12 mai 2016, ordinul de începere fiind dat în data de 26 mai 2014. „Pe parcursul derulării contractului de lucrări, desi toti factorii implicaţi au depus toate eforturile pentru accelerarea ritmului lucrărilor, in execuţia acestora au aparut o serie de dificultati cum ar fi: timpul nefavorabil care nu a permis din punct de vedere tehnic execuţia anumitor categorii de lucrări: hidroizoiatie, turnat beton, etc; necesitatea detalierii de către proiectant a anumitor aspecte tehnice solicitate de către constructor si diriginte; criza economico-fmanciara din ultimii ani, care a cauzat probleme de flux de numerar si pentru antreprenor, manifestand uneori o insuficienta mobilizare atat a resurselor materiale cat si a celor umane necesare derulării contractului de lucrări. Astfel, in conformitate cu prevederile Instrucţiunii nr. 144/10 decembrie 2015 pentru încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu se finalizeaza in perioada de implementare, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului si in vederea asigurarii functionalitatii acestuia, toate contractele, cuprinse in lista proiectelor cu risc de neimplementare in perioada de eligibilitate a Programului Operaţional Regional 2007-2013, vor putea face obiectul unor acte adiţionale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016, in scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor si in vederea asigurarii functionalitatii din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile in cadrul proiectelor). De asemenea, pentru întocmirea acestor acte adiţionale, beneficiarii vor prezenta hotararile autoritarilor locale pentru aprobarea listei de investitii pe anul 2016 in care se regaseste proiectul a cărui termen de finalizare se prelungeşte, cu precizarea valorii estimate necesare finalizarii acestuia, potrivit proiectului de buget al Unitatii Administrativ Teritoriale, avand in vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale. La stabilirea valorii neeligibile estimate s-au luat in calcul sumele ramase de achitat aferente tuturor contractelor subsecvente contractului de finanţare respectiv, contractul de execuţie lucrări, asistenta tehnica din partea proiectantului, contractul de dirigentie, contractul de audit, contractul de promovare si publicitate, cote si taxe legale”, se arată într-un raport al Primăriei Râmnicului.

(Petre Coman)

Leave a Response