|miercuri, august 17, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a pus în dezbatere strategia în domeniul salubrizării 

Ion Gigi Matei

 

 

Zilele trecute, Primăria Râmnicului a pus în dezbatere publică proiectul strategiei locale privind dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea. Serviciul public de salubrizare al municipiului Râmnicu Vâlcea face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea si coordonarea administraţiei publice locale, în scopul salubrizării municipiului Râmnicu Vâlcea. Serviciul public de salubrizare al municipiului Râmnicu Vâlcea denumit în continuare serviciul de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea. În conformitate cu prevederile din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, „autoritatile administratiei publice locale elaboreaza, aproba si controleaza aplicarea strategiilor locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare, tinand seama de prevederile legislatiei in vigoare, de documentatiile de urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului, precum si de programele de dezvoltare economico-sociala a unitatilor administrativ-teritoriale”. În urma acţiunii de control a reprezentanţilor A.N.R.S.C.-A.T. Sud Vest Oltenia, avînd ca obiect verificarea modului de respectare a reglementarilor specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, prin Nota de Control înregistrată sub numarul 39134 din 28 octombrie 2015, la capitolul Măsuri de îndeplinit, s-a impus realizarea strategiei locale privind dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, în conformitate cu prevederile art. 2 şi ale art. 5 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Strategia locală are ca scop stabilirea direcţiilor de dezvoltare a serviciului public de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea pe termen mediu şi lung, aceasta stabilind politica si obiectivele strategice în domeniul gestionarii deseurilor, avand in vedere necesitatea conservarii resurselor naturale prin cresterea gradului de valorificare a deseurilor si reducerea cantitatilor de deseuri reziduale eliminate. Implementarea Strategiei Locale va avea un rol foarte important în administrarea corecta a resturilor materiale din faza de generare a acestora, va creste gradul de reciclare şi valorificare a deşeurilor şi reducerea impactului negativ asupra mediului. Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea a fost elaborată conform prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor reactualizată, Legii nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul deşeurilor, H.G. nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor 2015-2025, în baza contractului de prestări servicii nr.42762 din data de 24.11.2015 de către SC ARGIF PROIECT SRL Piteşti.

Leave a Response