|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a înregistrat anul trecut un EXCEDENT bugetar de 5,8 milioane euro 

ramnicu valcea

 

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 ianuarie 2016, va dezbate şi aproba execuţia bugetului local pe anul 2015 cu o valoare de 288,44 milioane de lei la partea de venituri, 262,23 milioane de lei la partea de cheltuieli şi un excedent în sumă de 26,2 milioane de lei (respectiv 5,8 milioane de euro). Execuţia de casă a creditelor interne se prezintă astfel: 35 milioane de lei prevederi iniţiale 2015; 10,79 milioane de lei plăţi efectuate 2015. Excedentul contului de execuţie al bugetului local înregistrat la sfârşitul anului 2015, în sumă de 26,2 milioane de lei se compune din: 14,33 milioane de lei excedent an 2015 – secţiunea dezvoltare; 11,86 milioane de lei excedent an 2015 – secţiunea funcţionare. Pe parcursul exerciţiului bugetar pentru anul trecut au fost aprobate 16 rectificări bugetare. Astfel, bugetul local al Râmnicului a fost suplimentat cu suma de 50,65 milioane de lei: majorare cu 5,1 milioane de lei a veniturilor proprii; majorarea cu 13.000 lei a sumelor încasate din TVA pentru echilibrare; majorarea cu 45,53 milioane de lei a veniturile cu destinaţie specială. Pentru asigurarea resurselor de finanţare pentru secţiunea dezvoltare s-au făcut vărsăminte din secţiunea funcţionare în sumă totală de 19,7 milioane de lei. Referitor la proiectele derulate cu finanţare externă precizăm că, în cursul anului 2015 din cererile de rambursare depuse, a fost încasată suma totală de 22,86 milioane de lei, din care 1,04 milioane de lei reprezintă corecţii financiare încasate, iar la finele anului erau în curs de soluţionare alte cereri în sumă totală de 9,42 milioane de lei. Conform datelor din contul de execuţie al bugetului local, plăţile nete de casă sunt de 262,23 milioane de lei, mai mici cu 200.000 lei, sumă ce reprezintă recuperări la bugetul local din finanţările anilor precedenţi evidenţiată cu minus la partea de cheltuieli a bugetului. Pe categorii de cheltuieli, resursele bugetului local au fost consumate pentru: cheltuieli de personal – 41,37%; cheltuieli cu bunuri și servicii, inclusiv reparaţii curente – 16,9%; alte cheltuieli curente – 20,57%; investiţii – 21,16%. Menţionăm că la data de 31 decembrie 2015 plăţile efectuate din linia de credit contractată de la CEC Bank, respectiv 10,4 milioane de lei, au fost rambursate integral, ca urmare Primăria Râmnicului nu înregistrează datorii faţă de societatea bancară.

(Petre Coman)

Leave a Response