|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

În atenția DNA: Afacerea „MHC” Hidro Este SRL, un tun la care este complice și directorul ABA Olt, Ion Stoenescu! 

Foto-Capra-1

 

– pus în scenă – se pare – cu complicitatea directorului Ion Stoenescu, de la A.B.A. Olt

În februarie 2011, ministrul Mediului şi Pădurilor emitea un ordin prin care se statua că, în vederea obţinerii avizelor de gospodărire a apelor pentru lucrări de tip microhidrocentrale (MHC), solicitanţii au obligaţia de a închiria domeniul public al statului administrat de ANAR. În astfel de situaţii, ANAR elaborează caiete de sarcini, iar solicitanţii prezintă soluţii tehnice pentru realizarea captărilor, debuşării, producerii de energie electrică. Conform aceluiaşi ordin, care este valabil şi în prezent, „eligibili pentru închiriere sunt doar solicitanţii care propun soluţii prin care se exploatează cel puţin 70 % din potenţialul hidroenergetic”. De asemenea, avizul pentru lucrări de tip MHC se emite doar după ce solicitantul depune garanţiile financiare pentru blocarea amplasamentelor, care înseamnă 50.000 de euro pentru fiecare MW – putere instalată. Ei bine, în Vâlcea, astfel de garanţii nu s-au virat şi, totuşi, A.B.A. Olt a emis avize.

Una dintre firmele care au beneficiat de o „clemenţă” cel puţin ciudată din partea conducerii ABA Olt este Hidro Este SRL, despre a cărei activitate, din mai multe documente şi referate ale SIT, aflăm că există multe neconformităţi. „Ţinând cont de aspectele menţionate anterior şi, având în vedere şi faptul că, la controlul tematic din anul 2011, majoritatea amplasamentelor Hidro Este SRL au prezentat stadii fizice 0, recomandăm să nu angajaţi Administraţia Bazinală de Apă Olt în niciun fel de relaţii cu Hidro Este SRL, până la clarificarea situaţiei din punct de vedere al gospodăririi apelor” – semnalau inspectorii de la SIT conducerii ABA Olt, în februarie 2012. Două luni mai târziu, Laszlo Barabas, directorul ABA Olt şi Tiberiu Berbece, comisar regional al Gărzii de Mediu, avizau un raport în urma controlului comun făcut pentru verificarea proiectelor de microhidrocentrale ale Hidro Este SRL, care, probabil, obţinea bani europeni şi certificate verzi din această afacere. Una dintre concluzii, era că Hidro Este a obţinut acte pentru construirea a 5 MHC-uri pe Boia Mică şi Boia Mare, cu puteri instalate între 1,39 şi 4,54 MW şi a altor 5 MHC-uri pe pr. Păscoaia şi afluentul acestuia (puteri instalate între 1,68 şi 4,72 MW). Inspectorii au mai aflat că Hidro Este a obţinut, aşa cum l-a obţinut, doar un aviz de gospodărire a apelor. Nu avea însă şi aviz de amplasament. „Nu au fost respectate prevederile avizelor GA”, „au fost constatate diferenţe de zeci de metri între valorile măsurate şi cele din actele de reglementare, pentru mai multe locaţii prevăzute a se realiza proiectele de microhidrocentrale”,  panourile de indentificare a investiţiilor au fost amplasate aiurea, „s-a constatat o abordare neunitară în ceea ce priveşte emiterea actelor (s-au eliberat acorduri de mediu sau decizii ale etapelor de încadrare pentru diferite MHC-uri), „microhidrocentralele de pe Boia Mare şi Boia Mică, cu excepţia uneia, se află în zone protejate SCI, necesitând realizarea evaluării adecvate şi obţinerea avizului Natura 2000”, în acordurile de mediu emise, nu s-au menţionat aceste lucruri, „în niciun document, nu a fost identificată o evaluare asupra factorilor de mediu, cu referire în special la protecţia faunei şi a acvafaunei”, „în proiecte, nu sunt evidenţiate lucrări / acţiuni compensatorii în vederea protejării / conservării … arealului natural din zonă”, „au fost identificate date tehnice diferite înscrise în actele de reglementare emise pentru mai multe microhidrocentrale”, „la data verificărilor, expirase termenul de execuţie a lucrărilor pentru 9 microhidrocentrale din cele 10”, „la data verificărilor, nu s-au constatat stadii fizice în execuţie a lucrărilor la 9 MHC-uri” – au mai concluzionat inspectorii.

Pe 25 aprilie 2012, directorul de atunci al ABA Olt, Laszlo Barabas şi Tiberiu Berbece, de la Garda Naţională de Mediu, au comunicat aceste concluzii şi Consiliului Judeţean Vâlcea (n. red. – reprezentanţii Hidro Este au susţinut că CJV nu le-a cerut aviz de amplasament înainte de a le da autorizaţiile de construire), insistând asupra faptului că „studiile hidrologice ataşate la documentaţiile tehnice de fundamentare a avizelor de GA, întocmite de Hidro Este, nu sunt expertizate de INHGA, conform ordinului 661/2006”, dar şi că „nu au fost clarificată situaţia juridică a terenurilor prin încheierea de contracte de închiriere cu AN Apele Române”. Aceste contracte aveau să apară ca din senin, mai târziu, semnate în calitate de director de către Ion Stoenescu, deşi ştim că, în perioada respectivă, Laszlo Barabas conducea ABA Olt.
În iunie 2012, întreaga poveste se complică, iar inspectorii de la Serviciul ITA cer conducerii ABA Olt să-i retragă firmei Hidro Este SRL avizele de gospodărire a apelor pentru MHC-urile Vasilatu (nu exista contract de închiriere cu ABA Olt şi nu s-a îndeplinit măsura privind reglementarea regimului juridic al terenurilor), Latoriţa, Curpan, Valea Satului şi Valea Urii. Tot în iunie, inspectorii de la Serviciul ITA au solicitat retragerea avizelor pentru cele 5 MHC-uri de pe Boia Mare şi Boia Mică, dar şi pentru 4, de pe Priboiasa şi Păscoaia. Argumentele, în linii mari, aceleaşi: lipsa contractelor de închiriere cu ABA Olt şi nerespectarea măsurilor din avizul de gospodărire a apelor din 2009. În acea perioadă, la Vâlcea, a venit şi un supra-control de la Bucureşti. S-a constatat că „în principal, problema legalităţii şi valabilităţii avizelor de gospodărire a apelor este strâns legată de situaţia juridică a terenurilor”, iar ABA Olt a pus în aplicare adresa ANAR  nr. 5227/DD/2011, care prevede negocierea directă, fără iniţierea unei proceduri de licitaţie a contractelor de închiriere. „Negocierea directă nu s-a finalizat încă cu încheierea contractelor, unul dintre motive fiind concluziile rapoartelor sus-amintite. Pe de altă parte, OMMDD 1222/2008 prevede clar închirierea terenurilor numai prin licitaţie publică a bunurilor administrate de ANAR şi care nu sunt grevate de sarcini, situaţie care nu concordă cu solicitările Hidro Este SRL. (…) în termenul lega, ABA Olt să analizeze cererile privind prelungirea avizelor, unde e cazul, precum şi oportunitatea retragerii actelor de reglementare în condiţiile în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile avizului de gospodărire a apelor”. Ulterior, au început să apară ca ciupercile după ploaie, contracte de închiriere între Hidro Este şi ABA Olt – 2715, 2718, 2728, 2733, semnate pe 16 februarie 2012. La „director”, din partea ABA Olt, apare numele Ion Stoenescu, nu Laszlo Barabas, care era în funcţie la acel moment şi a cărui semnătură apare, cu aceeaşi dată pe notele de negociere. Probabil că toate aceste contracte au fost făcute mai târziu şi li s-au data date anterioare. Dar problema şi mai mare ar fi că, la capitolul VIII, toate prevăd garanţiile financiare despre care vorbeam la început şi care, se pare, n-au fost plătite. Dacă s-au virat, cu deosebit respect, îl rugăm pe domnul director Ion Stoenescu să prezinte dovada.
Sursa: arenavalceana.ro

 

Leave a Response