|miercuri, august 17, 2022
  • Follow Us!

Firma Energomontaj a devenit abonată la banii CET Govora! 

arbitri-platiti-suplimentar-din-banii-publici-vezi-unde-au-risipit-baronii-pdl-banii-oamenilor-178756

 

 

În data de 13 ianuarie 2016, firma Energomontaj Bucureşti a primit pe SEAP anunţul oficial al câştigării licitaţiei organizate de CET Govora ce are ca obiect „Facilităţi pentru preluare, stocare şi încărcare şlam de gips rezultat din instalaţia de desulfurare cazan nr. 7 la CET Govora”. Valoarea estimată a contractului este de circa 30 miliarde de lei vechi, iar principalele lucrări care se vor executa la CET Govora sunt: lucrări de construcţii – săpături şi umpluturi compactate; lucrări de montaj conducte şi suporţi conducte – conducte de transport şlam şi limpede de DN80 din GRP conducte metalice de diferite dimensiuni (vor fi executate lucrări de montare conducta apă caldă retur termoficare, izolată termic şi conductă DN 80 transport şlam de gips de la stâlpul estacadei peste drumul de acces până la vanele de umplere a decantoarelor); lucrări de execuţie instalaţii termice – instalaţie de încâlzire realizată dintr-o conductă metalică DN50 ce va însoţi conducta tur-retur de „limpede” folosind agentul termic de la Cazanul nr. 5, conducte însoţitoare cu apă fierbinte; lucrări de execuţie instalaţii hidraulice şi montaj pompe – execuţia şi montajul pieselor speciale din oţel, a armăturilor pentru realizarea instalaţiilor tehnologice în clădiri (staţii pompare, camere de vane) sau amplasate în aer liber (decantoare, bazine de aerare); lucrări de execuţie instalaţii electrice – instalarea unui grup de 3 pompe de 15 Kw fiecare, coloana de alimentare a tabloului din casa pompelor, instalaţie de iluminat şi prize, instalaţii de forţă, instalaţie de iluminat exterior, instalaţii de protecţie împotriva tensiunilor accidentale, priză de pământ. Toate materialele necesare execuţiei lucrării se vor asigura de către executant. Obligaţia de plată a beneficiarului este pentru lucrările de construcţii montaj executate şi recepţionate, astfel, din cheltuielile diverse şi neprevăzute pot fi acoperite în cadrul contractului de lucrări doar acele cheltuieli care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului şi care nu reprezintă modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică.

Cu numai o zi înainte, în data de 12 ianuarie 2016, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea a semnat tot cu SC Energomontaj SA Bucureşti (reprezentat prin directorul general Horia Ştefănescu) contractul de lucrări pentru continuarea la obiectivul de investiţii „Înlocuire conductă tur termoficare între stâlpul 181 şi PV1, în sistem clasic, cu conducte amplasate suprateran, termoizolate în sistem clasic”, beneficiar fiind CET Govora. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului fără TVA, plătibil executantului de către achizitor, este de circa 24 miliarde de lei vechi, din care cuantumul aferent cheltuielilor de diverse şi neprevăzute este de 517 milioane de lei vechi, la care se adaugă TVA de 4,7 miliarde de lei vechi. Valoarea efectiv plătibilă va fi decontată pe baza documentelor justificative aferente şi a confirmărilor sau certificărilor din partea reprezentanţilor achizitorului. Achizitorul va efectua plăţi pentru lucrările executate de către executant în conformitate cu situaţiile de lucrări executate şi acceptate de către achizitor. Reprezentantul CJ Vâlcea poate emite oricând către SC Energomontaj SA, în conformitate cu prevederile contractului, instrucţiuni şi planşe suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuţia Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Executantul va primi instrucţiuni numai de la reprezentantul achizitorului sau de la asistenţii acestuia cărora le-a fost delegată autoritate. Mai spunem că SC Energomontaj SA are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response