|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

EXCLUSIVITATE! Citiți sentința prin care doctorul CUȚITAR Ploscaru a scăpat de AREST! 

plOSCARU

ROMANIA

TRIBUNALUL VÂLCEA-SECŢIA PENALĂ

Cod ECLI  ECLI:RO:TBVLC:2016:031.000002 Operator dc date cu caracter personal nr 4088 Dosar nr. 156/90/2016

 

ÎNCHEIERE NR.2

Şedinţa din camera de consiliu din data de 17 ianuarie 2016

JUDECĂTOR DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI: Bogdan Constantinescu GREFIER : Elena Carmen Clodeanu

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea reprezentat prin procuror Adriana Popescu

 

Pe rol soluţionarea propunerii de arestare preventivă a inculpatului PLOSCARU CONSTANTIN, fiul lui Constantin şi Cornelia, născut la data dc 18.07.1952, în loc. Dîngeşti, jud. Vâlcea. cu domiciliul în Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian…………. cercetat pentru comiterea infracţiunii de tentativă de omor, prev. de art. 32 alin. 1 C.p. rap. la art. 188 alin. I C.p.

La apelul nominal facut in şedinţa din camera de consiliu a răspuns inculpatul Ploscaru Constantin, aflat in stare de reţinere, asistat de apărător ales, avocat Simona Duţu din Baroul Vâlcea.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

In conformitate cu dispoziţiile art. 225 alin. (8) C. proc. pen,, judecătorul de drepturi şi libertaţi aduce la cunoştinţă inculpatului infracţiunile de care este acuzat şi dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia câ ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa.

Inculpatul Ploscaru Constantin arată că înţelege să dea declaraţii în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.

S-a luat declaraţie inculpatului, aceasta fiind consemnată şi ataşată la dosar, după citire şi semnare

Nemaifiind alte cereri de formulat, se acordă cuvântul in dezbaterea propunerii de arestare preventivă a inculpatului Ploscaru Constantin.

Procurorul având cuvântul, solicită in temeiul art. 226 C.p.p. rap. art. 223 alin. 1 Iit. a şi alin. 2 C.p.p. admiterea propunerii formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea și luarea măsurii arestării preventive faţă de inc. Ploscaru Constantin pe o perioadă dc 30 de zile incepând cu dala de 17.01.2016 până la 15.02.2016 inculpatul fiind cercetat pentru comiterea infracţiunii de tentativă de omor.

Arată că din actele aflate la dosar reiese că. în data de 16.01.2016 persoana vătămată Bărbulescu Emil aflându-se la Spitalul Judeţean Vâlcea pentru efectuarea unei contravizite la bolnavii aflaţi in secţia de chirurgie a constatat că inculpatul Ploscaru Constantin încalcă normele privind operaţiile in regim de urgenţă şi pentru a proba constatările sale în cazul unei reclamaţii din partea inculpatului către conducerea spitalului, a fotografiat cu telefonul mobil, masa chirurgicală pe care se afla un pacient şi lipomul extras de la pacient, care nu necesita urgenţă, din punctul de vedere al persoanei vătămate moment în care, inculpatul a atacat-o şi a lovit-o cu bisturiul pe persoana vătămată, producându-i o plagă în regiunea cervicalăantero-laterală stânga dar şi secţiunea muşchiului sterno-cleido-mastoidian şi leziune jugulară externă, fiind necesare 16-18 zile timp de îngrijiri medico-Iegale. După comiterea faptei, inculpatul Ploscaru Constantin a demontat lama de bisturiu dc pe mâner, şi a aruncat-o pe geam. în timp ce mânerul bisturiului a rămas pe masa chirurgicală, aşa cum reiese din declaraţia martorei Traşcă Daniela, dar şi din procesul verbal dc cercetarc la faţa locului. Atacul suspectului şi rănirea mai gravă a persoanei vătămate au fost atenuate dc apărarea persoanei vătămate, care l-a împins pe suspect cu piciorul, reuşind să păstreze o distanţă mai mare faţă dc acesta, astfel încât leziunile suferite de persoana vătămată au rămas la nivelul descris în actele medicale și medico-legale și nu au pus  în primejdie viața persoanei vătămate .

Susţine ca în cauză sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 223 alin. 2 C.pp respectiv inculpatul a comis o infracţiune intenţionată contra vieţii pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. iar pericolul pentru ordinea publică rezultă şi din  faptul că inculpatul Ploscaru Constantin a comis fapta de tentativă de omor în timp ce se afla în exercitarea profesiei de chirurg, însala de operaţie a Spitalului Judeţean Vâlcea, folosindu-se de instrumentele medicale la care avea acces prin natura meseriei şi în deplină cunoştinţă de cauză eu privire la consecințele ce se puteau produce prin atacul exercitat asupra persoanei vătămate.

Avocat Duţu Simona având cuvântul pentru inculpat, solicită respingerea propunerii de arestare preventivă a inculpatului Ploscaru Constantin şi punerea acestuia în libertate. Apreciaza ca din probatoriul administrat în cauză nu rezultă că inculpatul lăsat în libertate ar prezenta un risc pentru buna desfăşurare a procesului penal, până la acest moment fiind administrate toate probele.Relativ la situaţia de fapt arată că. în ziua de 16.01.2016 în timp ce inculpatul efectua serviciul de garda la Spitalul Judeţean Vâlcea- Unitatea de primiri urgenţe Secţia chirurgie, la solicitarea medicului Tanislav, a efectuat o intervenţie chirurgicală de urgenţă în sala de operaţii a Spitalului Judeţean Vâlcea. Precizează că la acel moment, „la rece”, nu se putea aprecia asupra gravităţii tumorii prezentată de pacientul Cucu Ion. În timpul intervenţiei in sala de operaţii a intrat medicul Bărbulescu Emil care a început să dea indicaţii acestuia. Inculpatul în timpul altercaţiei avea instrumentele medicale în mână. astfel încât leziunile suferite de victimă nu s-a produs decât datorită mişcărilor bruşte. Este foarte clar că inculpatul a fost urmărit în garda din data de 16.01.2016 şi că nu a fost lăsat să opereze, fiind inadmisibil a se pătrunde în sala de operaţii în timpul unei intervenţii chirurgicale. Susţine că în cazul în care se constata că medicul Plocaru a încălcat regulamentul de ordine interioară puteau fi luate faţă de acesta măsuri disciplinare. Arată că din actele medicale şi medico-legale a rezultat că viaţa victimei nu a fost pusă în primejdie. Solicită instanţei să analizeze în raport de persoana inculpatului care este medic chirurg, mediul din care acesta provine, că este o persoană care a adus multe beneficii în domeniul medical la nivelul judeţului Vâlcea, a operat laporoscopic, a avut o contribuţie la înfiinţarea Secţiei Dializă, a îndrumat mai mulţi medici tineri, este chirurgul care are mai multe specializări pe ecografie şi gastroenterologie, fiind doctor în ştiinţe medicale şi de circumstanţele săvârşirii faptei, că privarea de libertate nu este o necesitate. Apreciază că şi în raport de materialul probator administrat în cauză, se poate lua faţă de inculpat o altă măsură preventivă, respectiv control judiciar sau arest la domiciliu.

Depune la dosar un set de înscrisuri în circumstanţiere personală.

Inculpatul având ultimul cuvânt, nu are nimic de adăugat.

 

JUDECĂTORUL DE DREPTURI Şl LIBERTĂŢI,

La data de 17.01.2016 a fost înregistrată propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea de arestare preventivă a inculpatului Ploscaru Constantin, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 32 alin. 1 Cod penal rap. la art. 188 alin.I Cod penal.

În motivarea propunerii s-au arătat următoarele;

La data ele 16.01.2016, orele 12:45 Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a fost sesizat telefonic de către organele de poliţie din cadrul IPJ Vâlcea, in legătură ca faptul că, în aceeaşi zi, în jurul orei 11:45 -12:00, în cadrul unui conflict spontan care a avut loc la Spitalul Judeţean Vâlcea, persoana vătămată Bărbulescu Emil a fost înjunghiată în regiunea cervicală antero laterală stângă, prezentând o plagă pentru care a fost necesară intervenţia chirurgicală de urgenţă, practicându-se toaleta, hemostaza şi sutura plăgii iar leziunile traumatice au fost produse prin lovire cu un corp dur, cu margini tăioase şi necesită pentru vindecare un număr de 16-18zile de îngrijiri medicale.

Cu privire la fapta sesizată, s-a început urmărirea penală în cauză prin ordonanța nr.12/P/2016 din data de 16.01.2016, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor. fapta prevăzută de art.32 alin.1, rap. La art.188 al. 1 C.p. Prin ordonanța din  data de 16.01,2016 s-a dispus efectuarea in continuare a urmării penale față de suspectul Ploscaru Constantin, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativa dc omor, prev. De art. 32 alin.1 C.p rap. La art. 188 al. 1 C.p.

Prin ordonanța din data de .17.01.2016 s-a dispus punerea In mişcare a acţiunii penale faţă  de inculpatul Ploscaru Constantin pentru comiterea infracţiunii de tentativă de omor, prev. de art.32

alin. 1 C.p cu aplic. art. 188 alin. l C.p.

Din actele de urmărire penală administrate in cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că autorul faptei de tentativă de omor este inculpatul PLOSCARU CONSTANTIN. stabilindu-se urmărirea situației de fapt:

  • Suspectul Ploscaru Constantin este medic chirurg in cadrul Spitalului .Judeţean Vâlcea .şi

și la data de 16.01.2016  efectua serviciul de gardă începând cu orele 08:00 in secţia de chirurgie a spitalului.

Persoana vătămată Bărbulescu Emil este, la rândul său, medic chirurg Ia Spitalul Județean Vâlcea, fiind coordonatorul blocului operator, funcţie in baza căreia stabileşte programul intervențiilor chirurgicale ce urmează să aibă loc în  blocul operator.

Relaţiile dintre persoana vătămată şi suspect au începuI să fie tensionate în urmă cu mai mulţi ani. iar prin luna mai 2015 această stare conflictuală,s-a agravat întrucât, potrivit relatărilor persoanei vatămate,  aceasta a refuzat să îl susţină pe suspect, în faţa comisiei de etică din spital. în cazul unor reclamații  formulate împotriva sa de către pacienţi sau personal al spitalului. Persoana vătămată relatează faptul că, după acest moment, suspectul Ploscaru Constantin a avut un comportament mult mai agresiv faţă de persoana vătămată şi faţă de soţia acestuia, asistentă medicală în  cadru! Blocului operator, in special la locul de muncă, adresăndu-le în mod repetat injurii și  ameninţări şi formulând numeroase sesizări denigratoare privind activitatea profesională a persoanei vătămate adresate conducerii spitalului. În  data de 16.01.20/6, persoana vătămată Bărbulescu Emil, aflându-se la Spitalul Judeţean Vâlcea, pentru efectuarea unei contravizite la bolnavii aflaţi in secţia de chirurgie a constatat că suspectul Ploscaru Constantin a programat intervenţia chirurgicală pentru extracț ia unui lipom, pentru martorul Cucu, Ion şi datorită faptului că în zilele de week-end, potrivit regulilor spitalului sunt stabilite doar intervenții chirurgicale de urgenţă, iar afecţiunea martorului Cucii Ion nu se încadra in această categorie, i-a făcut cunoscut suspectului acest lucru, in timp ce amândoi se aflau in “spălătorul” blocului operelor.

Cu toate acestea, suspectul Ploscaru Constantin, in jurul orelor 11:30 a început intervenţia chirurgicală, in sala de operaţie nr. I. asupra pacientului Cucii Ion, fiind asistat de martora Traşcă Daniela – asistenta medicală in blocul operator. Din probele administrate rezultă că suspectul se afla lângă masa de operaţie cu faţa spre uşa de intrare, asistenta medicală se afla de cealaltă parte a mesei de operaţie, cu spatele către uşă iar masa chirurgicală se afla la picioarele pacientului, care era întins pe masa de operaţie cu faţa in jos.

Persoana vătămată Bărbulescu Emil a aflti la un moment dat că suspectul Ploscaru Constantin se afla în sala de operaţie nr. 1 şi efectua intervenţia chirurgicală asupra martorului Cucii Ion. situaţie în care, constatând din nou, că suspectul încalcă normele privind operaţiile in regim de urgentă, precum şi observaţiile sale privind lipsa unei urgenţe in cazul pacientului Cucii Ion, a intrat în sala de operaţie şi, pentru a proba constatările sale în cazul unei reclamaţii din partea suspectului către conducerea spitalului, a fotografiat cu telefonul mobil masa chirurgicală pe care se afla şi lipomul extras de la pacientul aflat pe masa de operaţie.

Imediat după acest moment, persoana vătămată s-a deplasti spre uşa de intrare a spălătorului de la blocul operator, timp în care a auzit că suspectul l-a injurat şi l-a ameninţat spunându- i ” Iţi dau una cu pensa asta ” . In acelaşi timp persoana vătămată Bărbulescu Emil a sesizat că suspectul a plecat de lângă masa de operaţie şi, când s-a întors, a observat că suspectul a luat un  instrument de pe masa chirurgicală îndreptându-se direct către el. astfd încât a realizat că suspectul-intenţionează să-l atace şi sâ îl lovească.

in aceste condiţii persoana vătămată Bărbulescu Emil. care se afla lângă uşa de ieşire s-a rezemat, in poziţie de apărare, de zid și de dulapul de instrumente și in momentul In care  suspectul Ploscaru Constantin a ajuns lângă el și a ridicat mâna in care avea instrumentul chirurgical cu intenţia de a-l lovi, l-a împins pe suspect, pentru a se apăra, cu piciorul drept in abdomen, reuşind să păstreze o distantă mai mare faţă de suspect. Persoana vătămata declară că, în acelaşi moment a simțit o  senzaţie de arsură puternică In zona sterno-claviculară stângă și a realizat ca a fost rănit de suspect  cu obiectul chirurgical, iar, când s-a uitat in jos, a văzut sângele curgându-i pe haine.

Imediat după agresiune, suspectul a plecat de lângă persoana vătămată şi s-a îndreptat spre. un geam din sala de operaţie, iar persoana vătămată a observat că de pe masa chirurgicală lipsea bisturi ul, moment in care a realizat că acesta a fost obiectul pe care suspectul l-a luat de pe masa cirurgicală înaintea atacului şi cu care l-a rănit in zona sterno-claviculară stângă.

În momentele următoare martora Traşcă Daniela a observat, la rândul său, că persoana vătămată este grav rănită şi a solicitat ajutorul soţiei persoanei vătămate, asistenta medicală Bărbulescu Lăcrămioara Adriana, care  împreună cu managerul spitalului, medicul Ponoran Eleodor Dan, au luat-o pe persoana vătămată din sala de operaţie nr. I şi au transportat-o pentru acordarea de îngrijiri medicale în sala de operaţie nr. 2.

Potrivitvit relatărilor martorei Trască Daniela, suspectul Ploscaru Constantin după ce a lovit- o pe persoana vătămată a demontat lama de bisturiu de pe mâner, a deschis geamul şi a aruncat-o pe geam,în timp ce mânerul bisturiului a rămas pe masa chirurgicală. Pe parcursul cercetării la faţa locului, lama  fost găsită, pe sol, în dreptul geamurilor de la sala de operaţie nr. 1 , conform indicaţiilor primite de la martora Traşcă Daniela.

Din fișa de constatări preliminare nr. A1 /Gardă/16.01. 2016, emisă de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Vâlcea, a rezultat faptul că persoana vătămată Bărbulescu Emil,  in urma agresiunii suspectului a suferit un traumatism cervical cu plagă în regiunea cervicală antero laterală stângă cât și două plăgi la nivelul degetelor III şi IVpentru care s-a intervenit chirurgicaldeu urgenţă practicân du-se toaleta, hemostaza si sutura plăgii cervicale. Leziunile traumatice s-au putut produce cel mai probabil prin lovire cu corp dur cu margini tăioase în condiţii ce vor li stabilite de organele de anchetă.

Leziunile traumatice nu i-au pus în primejdie viaţa victimei si necesită în prezent I6-18 zile de îngrijiri medicale, urmând ca alte aprecieriși aprecierea numărului total de zile de îngrijiri medicale să se facă după analiza completă a documentelor medicale fi după examinarea persoanei.

Potrivit actelor medicale aflate la dosar emise de Spitalul Judeţean de Urgenţa Vâlcea persoana vătămată, în urma agresiunii suspectului a suferit următoarele leziuni : secţiune muşchi sterno-cleido-mastoidian, leziune jugulară externă și hematom cervical

Analizând ansamblul probator existent la dosar se constată că suspectul Ploscaru Constantin, având profesia de medic chirurg, a atacat-o .şi a lovit-o pe persoana vătămată Bărbulescu Emil cu bisturiul, intr-o zonă în care se află organe vitale, producând o plagă în regiunea cervicală antero laterală stânga dar .şi secţiunea muşchiului sterno-cleido-mastoidian si leziune jugulară externă.

Atacul suspectului şi rănirea mai gravă a persoanei vătămate au fost atenuate de apărarea persoanei vătămate, care l-a împins pe suspect cu piciorul, reuşind să păstreze o distanţă mai mare fată de acesta, astfel încât leziunile suferite de persoana vătămată au rămas la nivelul descris in actele medicale şi medico-legale şi nu au pus tn primejdie viaţa persoanei vătămate.

Cu ocazia audierii Inculpatului, acesta nu a recunoscut comiterea faptei.

Din extrasul fişei de cazier judiciar rezultă că inculpatul nu are antecedente penale. Fapta comisă de către inculpatul Ploscaru Constantin constând în săvârşirea actelor de agresiune asupra persoanei vătămate eu intenţia de a suprima viaţa acesteia, în împrejurările descrise mai sus, întruneşte în drept elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă de omor. faptă prev. de ari. 32 alin. 1 rap. la art. 188 alin. I Cp, faptă pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea la 5 la10 de ani.

 

Față de inculpat s-a dispus ordonanţa de reţinere cu nr. I2/P/20I6 din data de16. 01.2016, măsura reținerii pe o perioadă de 24 ore, începând cu data de 16.001.2016 orele 23:10, până în data de 17.01.2016, orele 23:10.

Avându-se în vedere toate aceste considerente şi ansamblul materialului probatoriu aflat la dosar, singura situație de fapt care se poate reţine in mod evident în cauză este cea descrisă anterior cu concluzia  certă a comiterii faptei de tentativă de omor de către inculpatul Ploscaru Constantin, în modalitatea descrisă anterior. În privința  celei de -a doua condiţii, respectiv existenţa unei stări de pericol pentru ordinea publică prin lăsarea în  libertate a inculpatului, considerăm că pericolul pe care îl reprezintă acesta pentru ordinea publică rezultă in mod evident din gravitatea faptei comise de inculpat, a modului şi a împrejurărilor concrete in care aceasta a fost comisă, precum şi a urmărilor pe care le-a produs sau care s-ar fi putut produce dacă persoana vătămată nu s-ar fi apărat de atacul inculpatului în că prin acțiunea sa inculpatul ar fi produs leziuni grave care să aibă drept rezultat decesul persoanei vătămate. De asemenea, pericolul pentru ordinea publică rezultă şi din faptul că inculpatul Ploscaru Constantin a comis fapta de tentativă de omor in timp ce se afla în exercitarea profesiei de chirurg, in sala de operaţie a Spitalului Judeţean Vâlcea, folosindu-se de instrumentele medicale la care avea acces prin natura meseriei şi în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la consecințele ce se puteau produce prin atacul exercitat asupra persoanei vătămate.

Întrucât inculpatul a comis o infracţiune intenţionată contra vieţii (una dintre cele mai grave infracţiuni prevăzute de legislaţia penală) pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani. apreciem că lăsarea inculpatului in libertate prezintă un real pericol pentru ordinea publică şi, de asemenea, in interesul bunei desfăşurări a procesului penal şi finalizarea cercetărilor, se impune luarea măsurii arestării preventive. „

Analizînd motivele propunerii în coroborare cu probatoriul administrat şi in raport dc dispoziţiile legale incidente în cauză.se constată că propunerea nu este întemeiată.

Din declaraţia persoanei vătămate.coroborată cu declaraţia martorului Traşcă şi menţiunile foii de observaţie clinică generală referitoare la leziunile persoanei vătămate rezultă presupunerea că starea de fapt descrisă în cuprinsul propunerii de arestare preventivă este conformă realităţii.

Apărarea inculpatului,formulată în sensul că nu a avut intenţia de a-l agresa pe persoana vătămată, iar  leziunile au fost produse accidental sau în stare de legitimă apărare,fiind produse de acul de sutură triunghiular cu vîrf ascuţit pe care îl avea în mîna dreaptă,urmare  a mişcării braţului său,datorată lovirii acestuia de către persoana vătămată,nu se coroborează deocamdată cu nici o altă probă administrată.

Tipul leziunii,precum şi fapul că inculpatul,conform declaraţiei martorului Traşcă Daniela,a luat  un instrument de pe masa chirurgicală,apoi s-a îndreptat spre partea vătămată,care în momentul următor era tăiat în zona artero cervicală,iar inculpatul,ulterior,a desprins lama bisturiului şi a aruncat-o pe geam. dă naştere ,chiar dacă nu unei certitudini,cel puţin unei suspiciuni rezonabile.că inculpatul a săvârşit cu intenţie infracţiunea cu privire la care este cercetat.

Avind in vedere acest fapt şi luînd în considerare gravitatea faptei respective,urmările produse şi cele care s-ar fi putut produce,este evident că lăsarea în libertate a inculpatului este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publica.

Relaţiile tensionate dintre inculpat şi partea vătămată,ca şi tensiunile născute cu siguranţă ca urmare a săvirşirii faptei la nivelul colectivităţii profesionale din cadrul căreia cei doi fac parte impun, pentru menţinerea ordinii publice,între componentele căreia este inclusă şi normala desfăşurare a relaţiilor sociale dintre membrii colectivităţii medicale din cadrul unităţii spitaliceşti clin care persoana vătămată şi inculpatul fac parte,luarea unei măsuri preventive faţă de inculpat starea conflictuală ,ajunsă la un asemenea nivel şi teama faţă de posibilitatea repetării unei astfel de acţiuni poate afecta buna desfăşurare a actului medical la nivelul întregului spital,cu

posibile repercusiuni asupra întregii colectivităţi.

Cu toate acestea, avind in vedere persoana inculpatului, vîrsta .pregătirea sa p rofesională, m ed iul social din care face parte,lipsa antecedentelor penale,judecătorul de drepturi şi libertăţi considera că pentru realizarea scopului măsurilor preventive nu este necesară privarea de libertate a inculpatului,fiind suficientă măsura preventivă a arestului la domiliu caracterul de prevenție al arestului preventiv  nefiind diminuat cu nimic în spetă prin dispunerea arestului la domiciliu,garanțiile oferite de această măsură preventivă prin obligațiile impuse inculpatului fiind necesare și suficiente pentru buna desfășurare a procesului penal.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII dispune

 

În temeiul art.227 al. 1 c.pr.’pen.,                  .

Respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi dispune punerea inculpatului Plosearu Constantin în libertate.

În temeiul art.227 al.2 c.pr.pen.,rap.la art.218 şi art.219 c.pr. pen.şi

Dispune luarea faţă de inculpatul PLOSCARU CONSTANTIN, fiul lui Constantin și Cornelia, născut la data de 18.07.1952, in loc. Dîngeşti jud. Vâlcea, cu domiciliul în  str. Calea lui Traian. nr. 132, jud.Vâlcea, CNP 1520718384184 a măsurii preventive a arestului la domiciliu pe o perioadă de 29 de zile, începînd cu 17.01.2016 și până la 14.02.2016 inclusiv.

Pe durata arestului la domiciliu inculpatul are următoarele obligații:

– de a nu părăsi imobilul unde locuieşte,respectiv cel situat în Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 132, jud. Vâlcea, fără permisiunea judecătorului de drepturi și libertăți care a dispus măsura

– sa se prezinte în fața organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi și libertăți, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată orimde câte ori este chemat

– să nu se comunice cu persoana vătămată sau cu membrii de familie ai acesteia, cu martorii ori experții

Potrivit, art.221 ,al.4 c.pr.pen se atrage atenția inculpatului că, în caz de încălcare cu rea credință a măsurii sau obligațiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.

În temeiul art. 221 al.5 c. Pr. Pen..,

Pe durata măsurii, inculpatul poate părăsi imobilul în care locuiește pentru prezentarea în fața organelor judiciare, la chemarea acestora.

Desemnează ca organ de supraveghere  a respectării măsurii preventive dispuse IPJ Vâlcea- Biroul de Supraveghere Judiciare.

Măsura dispusă se comunică administrației locului de deținere.

Pronunțată in camera de Consiliu astăzi 17 ianuarie2016

Judecător de drepturi şi libertăţi,

Bogdan Constantinescu

 

Grefier,

Elena – Carmen Glodeanu

Red./feJinored.B.C 4 ex./19.01.2016

 

 

Leave a Response