|sâmbătă, august 13, 2022
  • Follow Us!

Consilierii locali, chemaţi să aprobe construirea unui al doilea magazin Kaufland în Râmnicu Vâlcea 

cms-image-000001025

 

 

Joi, 14 ianuarie 2016, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este convocat în şedinţă extraordinară pentru a aproba Planul Urbanistic de Zonă (PUZ) „Construire Hipermarket Kaufland strada Barajului nr. 32-34”, cu respectarea următoarelor condiţii: se vor asigura locurile de parcare necesare strict în proprietatea investitorului, dimensionate conform prevederilor PUG; se vor amenaja spaţii verzi şi plantate în limita proprietăţii; volumele construite vor fi simple, cu arhitectură modernă, iar reclamele şi elementele de mobilier urban vor fi subordonate cerinţelor specifice unei zone comerciale şi prestigiului unei artere importante de circulaţie; sensul giratoriu va fi amenajat pe cheltuiala investitorului şi va fi de utilitate publică. Termenul de valabilitate al documentaţiei aferentă Planului Urbanistic de Zonă este de 3 ani de la data aprobării. SC Entire Real Estate Solutions SRL, în calitate de iniţiator, a solicitat Primăriei Râmnicului aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea construirii unui hipermarket şi construcţii anexă (container bufet, post trafo, bazin rezervă incendiu, amenajări exterioare incintă, împrejmuirea terenului). Terenul ce a generat PUZ are suprafaţa de 11.274 mp, proprietatea dezvoltatorului, din care 662 mp sunt transferaţi către domeniul public pentru realizarea sensului giratoriu. S-a emis certificatul de urbanism nr. 1068/24698 din 6 august 2014, cu termen de valabilitate 6 august 2016. Conform PUG, aprobat de Consiliul Local Rm. Vâlcea prin HCL 18/2013, terenul se află în zona A1 – parcuri activităţi industriale neproductive. Amplasamentul pe care este propus realizarea hipermarketului se află în zona de protecţie CNADNR şi CFR. S-a obţinut avizul de oportunitate favorabil nr. 23/2 septembrie 2014 şi avizul nr. 238 din 27 august 2014 al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Râmnicu Vâlcea. Amplasamentul se află în zona de nord a municipiului, este afectat de o reţea electrică aeriană care va fi deviată de către investitor conform soluţiilor stabilite de administratorul reţelei. Conform studiilor efectuate şi a avizelor favorabile obţinute, amplasamentul se pretează pentru construire cu funcţiunea propusă.

(Petre Coman)

Leave a Response