|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

Busturi celebre din Râmnicu Vâlcea 

Traian

 

BUSTUL LUI CONSTANTIN BRÎNCOVEANU, str. General Praporgescu nr. 32

Inaugurarea acestui monument s-a făcut cu mare fast la 15 august 1913, cu participarea unui numeros public, a strănepoţilor voievodului (Basarab Brîncoveanu şi G.V. Bibescu), precum şi a renumiţi­lor savanţi Nicolae Iorga şi A. D. Xenopoi.

Opera sculptorului Constantin Mihăilescu, monumentul s-a realizat în urma contribuţiei publice şi a donaţiei primite din partea Societăţii „Ajutorul” prin străduinţa primarului N. Croitorescu şi a prefectului C. Oromolu. Soclul este confecţionat din pia­tră, iar bustul din bronz turnat (0,6 m lăţime). Proiectul a fost realizat de Anton Copetti, iar inscrip­ţiile de J. A. Goster. Pe toate părţile soclului sânt inscripţii cu numele celor care au contribuit la ri­dicarea bustului. Figura domnitorului urmează cu fidelitate imaginea din cartea lui Del Chiaro. Monumentul a fost amplasat în Parcul Primăriei. De acolo a fost mutat în curtea ctitoriei Toţi Sfinţii, iar în urma modernizării oraşului, a fost aşezat în scuarul din faţa Primăriei Râmnicu Vâlcea.

BUSTUL LUI ANTON PANN, str. Ştirbei Vodă nr. 18

Pentru cinstirea activităţii desfăşurate de Anton Pann în Râmnic, edilii oraşului au ridicat un monu­ment, în anul 1969, care se află amplasat lîngă casa memorială ce-i poartă numele. Bustul, înalt de 1,75 m se ridică pe un soclu de 1,30 m. Ca material, sculp­torul Mircea Ştefănescu a folosit piatra spongioasă.

BUSTUL LUI N. PLEŞOIANU, str. Calea lui Traian nr. 92

Colonelul Nicolae Pleşoianu, se numără printre per­sonalităţile de seamă ale oraşului. Participant la Războiul de Independenţă, el contribuie la ridicarea şcolii unde se află astăzi Grupul Şcolar Cooperatist. Bustul este amplasat în faţa şcolii. Lucrarea, deşi nesemnată, a fost atribuită de unii cercetători lui Constantin Mihăilescu. Este o sculptură în bronz, de 0,50 m, pe un soclu de piatră, avînd înălţimea de 2m

BUSTUL DOCTORULUI SUCIU, str. Gh. Magheru nr. 54

În faţa intrării principale a spitalului vechi se află bustul doctorului Suciu, ridicat de către orăşeni ca omagiu adus pentru construirea clădirii. Lucrarea are înălţimea de circa 2 m. A fost turnat în bronz, în anul 1909, de către V. V. Răşcanu.

BUSTUL LUI TRAIAN, str. Calea lui Traian, nr. 108

Bustul împăratului Traian a fost realizat de către sculptorul Wagner şi amplasat, în anul 1984, la întretăierea bulevardului Traian cu strada Calea lui Traian. Este făcut din piatră albă, are înălţimea de 90 cm şi este aşezat pe un soclu piramidal de 3 m înălţime. Bustul reprezintă un omagiu adus ilustrului împărat, care în urmă cu două mii de ani a trecut cu armatele romane prin aceste locuri.

BUSTUL LUI NICOLAE BĂLCESCU, Parcul Zăvoi

Personalitatea marelui om politic şi cărturar român, unul dintre principalii conducători ai revoluţiei de la 1848, este imortalizată la Râmnic şi de bustul amplasat în Parcul Zăvoi. Este executat din piatră rondebosse, are 1,20 m înălţime şi e aşezat pe un soclu de beton placat cu cărămidă. Bustul este creaţia sculptorului Constantin Baraschi.

Leave a Response