|vineri, octombrie 7, 2022
  • Follow Us!

Alți trei agenți economici din Râmnicu Vâlcea se revoltă împotriva taxei de cultură și sport 

SOFERI - PROTEST - TAXA AUTO

 

 

Luna trecută, trei firme din Râmnicu Vâlcea – SC Pro Confort SRL, SC Dabauto SRL şi SC Hardbit SRL – au trimis la Primăria Râmnicului plângeri administrative împotriva taxei de sport şi cultură. Cele trei firme solicită Primăriei să dispună anularea HCL nr. 148/35/2004, a HCL nr. 256/2006, a HCL nr. 119/2008, a HCL nr. 326/2009, a HCL nr. 297/2010, a HCL nr. 338/2011, a HCL nr. 7/2013 şi a HCL nr. 233/2014, sub aspectul înlăturării obligaţiei de plată a taxei pentru cultură şi sport a societăţilor respective. „În fapt, prin HCL nr. 148/35/2004 s-a instituit la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea taxa specială pentru susţinerea financiară a culturii şi sportului, cunoscută sub denumirea de taxă pentru cultură şi sport. Ulterior, această taxă a fost majorată şi menţinută prin hotărârile Consiliului Local nr. 256/2006, nr. 119/2008, nr. 326/2009, nr. 297/2010, nr. 338/2011, nr. 7/2013 şi nr. 233/2014. Hotărârea Consiliului Local nr. 148/35/2004 prin care a fost instituită această taxă, a fost adoptată în temeiul art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform căruia «pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia/serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu». Deci, în conformitate cu prevederile legale invocate anterior, toate categoriile de persoane fizice sau juridice beneficiare ale serviciului public local trebuie să achite această taxă specială. HCL nr. 148/35/2004 şi celelalte hotărâri ale Consiliului Local au creat şi au perpetuat o discriminare referitoare la taxe şi impozite, în sensul că au instituit plata taxei de sport şi cultură numai în sarcina persoanelor juridice, persoanele fizice fiind scutite de plata acestei taxe, fiind încălcat principiul de drept conform căruia «Unde legea nu distinge, nici noi nu putem să distingem». Nu am beneficiat şi nici nu beneficiem de serviciile publice locale pentru care s-a instituit taxa de cultură şi sport, astfel încât nu putem fi obligaţi la plata acestei taxe”, se spune în plângerile celor trei firme.

Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea a statuat prin HCL nr. 148/35/2004, că taxa specială pentru susţinerea financiară a culturii şi sportului vâlcean se datorează de către persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi producătoare de venit (asociaţii familiare şi persoane fizice independente) şi de către toţi agenţii economici persoane juridice care desfăşoară activităţi economice pe raza municipiului Rm. Vâlcea. La adoptarea hotărârii de instituire a taxei speciale au fost respectate întocmai prevederile OUG nr. 45/2003 privind finanţele publice locale (în vigoare la acea dată) şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în sensul că s-a realizat consultarea publică a tuturor categoriilor de plătitori, pe internet. De asemenea pe acest site au fost postate regulamentul acestei taxe, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea, raportul de specialitate care a stat la baza respectivei hotărâri şi proiectul acesteia.

Leave a Response