|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Sfânta Mănăstire Turnu va construi o microhidrocentrală 

turnu3

 

 

De mai multe săptămâni, Sfânta Mănăstire Turnu, din judeţul Vâlcea, a depus la organismele de reglementare documentaţii în vederea obţinerii avizelor pentru construirea unei… microhidrocentrale care să asigure independenţa energetică a lăcaşului de cult şi a altor aşezăminte bisericeşti din zonă. Investiţia va reprezenta o premieră la nivelul ţării, din acest punct de vedere. Reprezentanţii mănăstirii au solicitat obţinerea de autorizaţii de la Primăria Călimăneşti, Apele Române şi de la Agenţia de Protecţie a Mediului Vâlcea. Spre exemplu, ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de Sfânta Mănăstire Turnu conducerii Agenţiei de Protecţie a Mediului Vâlcea s-a decis că proiectul „Construire – microhidrocentrală artizanal”, propus a fi amplasat în oraşul Călimăneşti, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. Proiectul propus este localizat în Bazinul hidrografic Olt, Valea Turneanu, necadastrată, afluent de stânga al râului Olt. Prin proiect se prevăd lucrări de investiţii pentru valorificarea micropotenţialului hidroenergetic al Văii Turneanu, prin realizarea unei microhidrocentrale de mică putere cu o singură treaptă. APM Vâlcea a impus Sfintei Mănăstiri Turnu următoarele condiţii de realizare a proiectului: realizarea proiectului (atât pentru fazele organizare de şantier, execuţie, cât şi pentru faza de exploatare) va ţine cont de prevederile actelor normative naţionale, care sunt în concordanţă cu directivele Uniunii Europene; la executarea lucrării se vor respecta proiectul tehnic, prin aplicarea prevederilor legislative în vigoare, a prevederilor PUG avizat în vigoare şi RLU aferent acestuia, a condiţiilor impuse prin notificare şi a avizelor eliberate de celelalte autorităţi competente; titularul şi constructorul vor urmări realizarea tuturor soluţiilor tehnico-constructive şi celelalte prevederi cuprinse în proiectul de execuţie avizat şi aprobat; lucrările de execuţie vor începe numai după ce titularul de proiect solicită şi obţine autorizaţia de construire a obiectivului de investiţie; orice avarie survenită la lucrări în timpul execuţiei şi orice disconfort creat în zonă, cu toate implicaţiile, intră în sarcina beneficiarului; se vor respecta prevederile O.M. nr 462/1993 pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protectia atmosferică şi normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici; încadrarea duratei de execuţie a proiectului în termenul stabilit, astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie limitat la această perioadă; titularul proiectului va lua toate măsurile necesare evitării disconfortului, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de exploatare, prin respectarea condiţiilor special impuse pentru factorii de mediu zgomot, aer, sol; vor fi luate măsuri de prevenire a degradării zonelor învecinate amplasamentului şi a vegetaţiei existente, prin staţionarea utilajelor, efectuarea de reparaţii ale acestora, depozitarea de materiale; titularul şi constructorul vor urmări realizarea tuturor soluţiilor tehnico-constructive şi celelalte prevederi cuprinse în proiectul de execuţie avizat şi aprobat, etc.

(Petre Coman)

Leave a Response