|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Senatorul Cotescu a primit răspuns de la Ministerul Energiei pe tema implementării strategiei sectorului energetic 

adranel-cotescu

 

 

În urma unei interpelări adresate Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri de către senatorul liberal Adrănel Cotescu pe tema implementării strategiei sectorului energetic, ministerul a transmis recent următorul răspuns: „În prezent, Ministerul Energiei întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri este în stadiu de definiţivare/aprobare a documentaţiei de atribuire pentru iniţierea procedurii legale de achiziţie pentru servicii de consultanţă în vederea elaborării şi aprobării Strategiei Energetice Naţionale 2015-2030 şi perspective pentru 2050 şi întocmirea studiului privind evaluarea sectorului energetic şi scenarii aferente de dezvoltare în contextul strategiei europene de energie şi mediu. În elaborarea strategiei energetice, se vor avea în vedere politicile europene în domeniul energiei şi schimbărilor climatice începând cu anul 2007, când au fost stabilite ţintele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2020, de pondere a surselor de energie regenerabilă în mixul energetic şi îmbunătăţire a eficienţei energetice (ţintele 20-20-20), continuând cu obiectivele de energie şi mediu adoptate în cadrul Consiliului European din octombrie 2014 pentru anul 2030 (40% reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, 27% surse de energie regenerabile în consumul de energie şi 27% obiectiv pentru eficienţa energetică), precum şi iniţiativa lansată de către Comisia Europeană la 25 februarie 2015 privind Uniunea Energetica. Strategia energetică va avea în vedere includerea unor ţinte realiste şi accesibile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile, gradului de interconectare şi emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv planuri de acţiune şi eforturi financiare necesare pentru atingerea acestora. De asemenea, vor fi incluse şi schemele de sprijin avute în vedere pentru promovarea eficienţei energetice şi a tuturor formelor curate de energie, precum şi pentru susţinerea cogenerării de înaltă eficienţă. În ceea ce priveşte problematica investiţiilor noi şi a înlocuirii capacităţilor de producţie ineficiente şi poluante, în strategie vor fi incluse direcţii principale de acţiune, proiecte prioritare de modernizare şi/sau înlocuire a capacităţilor existente, necesităţi de implementare a tehnologiilor noi în zonele de transport şi distribuţie a energiei electrice etc. Implementarea respectivelor proiecte va trebui să fie efectuată de operatorii economici din coordonarea ministerului, mai precis de conducerile respectivelor companii, nominalizate în acord cu principiile guvemanţei corporative, MEIMMMA având competenţe din ce în ce mai reduse în ceea ce priveşte efectuarea investiţiilor la nivelul operatorilor, chiar şi a celor cu capital majoritar de stat. Sperând că informaţiile furnizate aduc lămuririle necesare referitoare la problema ridicată de dumneavoastră, vă asigurăm, domnule senator, de întreaga noastră apreciere”.

One Response to Senatorul Cotescu a primit răspuns de la Ministerul Energiei pe tema implementării strategiei sectorului energetic

  1. MIHAESTI14SATE

    sE STERGE CU IEL LA FUND CUM A FACUT CU CEI CE L/AU VOTAT DIN MIHAESTI SI 14 SATE!!!!!!!!!

     

Leave a Response