|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Se înmulţesc reclamaţiile împotriva taxei de cultură şi sport instituită de Primăria Râmnicului 

SOFERI - PROTEST - TAXA AUTO

 

 

Alţi doi agenţi economici – Birou expert contabil Apostol Camelia şi Birou expert contabil Ghioca Elena Alina – au depus luna trecută la Primăria Râmnicului plângeri prealabile împotriva Hotărârii Consiliului Local Valcea nr. 148/2004, prin care s-a instituit taxa specială pentru susţinerea financiară a culturii şi sportului. În plângeri se arată următoarele: „Decizia a fost adoptată în temeiul Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, potrivit căruia pentru funcţionarea unor servicii publice, locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, după caz, pot adopta taxe speciale. Domeniile în care consiliile locale, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. Consiliile locale, după caz, prin regulamentul aprobat, vor stabili condiţiile şi sectoarele de activitate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, precum şi modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice pentru care se propun taxele respective şi modalităţile de consultare şi de obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice beneficiare ale serviciilor respective. Hotărârile adoptate de către autorităţile prevăzute la pct. 192, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare, vor fi afişate la sediul autorităţilor administraţiei publice locale şi vor fi publicate, potrivit legii, împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primate. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice si juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. Taxele speciale nu se pot institui concesionarilor din sectorul utilităţilor publice (gaze naturale, apă, energie electrică), pentru existenţa pe domeniul public/privat al unităţilor administrativ-teritoriale a reţelelor de apa, de transport şi distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale. Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor ari 282 din Codul fiscal, se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă de consiliul local. Art. 26 din OUG 45/2003 privind finanţele publice locale prevede: pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, după caz, aproba taxe speciale; cuantumul taxelor speciale se stabileste anual, iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii; prin regulamentul aprobat de consiliile locale, după caz, se vor stabili condiţiile şi sectoarele de activitate în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice pentru care se propun taxele respective, modalitatile de consultare şi de obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice beneficiare ale serviciilor respective; hotărârile luate de consiliile locale, după caz, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice platitoare vor iî afişate la sediul acestora sau vor fi publicate în presă; împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora (după expirarea acestui termen consiliul care a adoptat hotărârea se întruneşte şi delibereaza asupra contestatiilor primite); taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective; taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aproba de consiliul local, după caz. Potrivit prevederilor legale aratate mai sus toate categoriile de personae fizice si juridic beneficiare ale serviciului public local trebuie sa achite taxa speciala, insa HCL 148/35/2004 împreuna cu celelalte hotarari ale consiliului local au creeat si au perpetuat o discriminare cu privire la taxe si impozite creeand numai in sarcina persoanelor juridice o obligaţie, de plată a taxei si netinand cont de principiul de drept care spune ca «unde legea nu distinge nici noi putem să distingem» au creeat prin prevederile HCL 148/35/2004 o discriminare intre persoanele fizice si juridice. Mai mult de atat, prin activitatea desfasurata in cadrul cabinetului de expert contabil, nu beneficiez de serviciile publice locale pentru care s-a instituit aceasta taxa, astfel prin stabilirea plaţii taxei de cultura si sport de către cabinet expert contabil sunt incalcate prevederile art. 282 din Legea 571/2003 modificata, intrucat conform acestuia taxele speciale sunt plătite de către cei carp beneficieaza de serviciile publice locale, in speţa nefiind vorba de acest lucru. în luarea hotarii de anulare a obligaţiilor de plata privind taxa de cultura si sport de către societatea noastra si formulării unui răspuns scris solicit a se tine cont de Sentinţa Tribunalului Vâlcea şi a Curţii de Apel Piteşti nr. 2130/90/2007 prin care profesia liberală de avocat, in speţa cabinetele de avocatura au fost scutite de plata taxei de cultura si sport, in sensul ca aceasta este discriminatorie”.

Leave a Response