|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

S-a scos la concurs postul de director medical la Spitalul Judeţean Vâlcea 

Spitalul-Judetean-Valcea

 

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea va organiza în data de 7 decembrie 2015, un concurs pentru ocuparea postului de director medical, post ocupat în prezent de doctorul George Brânzan. Condiţiile de participare la concurs sunt: absolvenţi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenţa sau echivalenta in profil medicina; sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar; au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenta sau atestat in managementul serviciilor de sanatate ori sunt absolvenţi ai cursului de management spitalicesc. Dosarele de înscriere se depun la secretarul comisiei de concurs cu cel puţin cinci zile lucratoare înainte de data susţinerii concursului, respectiv pana la data de 25 noiembrie 2015. Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestatie in cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestatia se solutioneaza in termen de 24 ore de la data depunerii de catre comisia de soluţionare a contestatiilor. Concursul cuprinde urmatoarele probe de evaluare: test-grila de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifica postului; susţinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului; interviul de selecţie. Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie sa obtina media finala cel puţin 7,00 iar la fiecare proba minimum nota 6,00. Tematica de concurs, temele cadru pentru proiectul de specialitate si bibliografia sunt afişate la sediul si pe site-ul unităţii.

Leave a Response