|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Precizări de la Ministerul Transporturilor privind lipsa elementelor de siguranţă pe ruta Bucureşti – Rm. Vâlcea – Sibiu 

Cotescu Adranel
  • În urma unei interpelări depuse de senatorul liberal Adrănel Cotescu,

Precizări de la Ministerul Transporturilor privind lipsa elementelor de siguranţă pe ruta Bucureşti – Rm. Vâlcea – Sibiu

Ca urmare a unei interpelări depuse de senatorul liberal Adrănel Cotescu, zilele trecute au venit următoarele precizări de la Ministerul Transporturilor privind lipsa elementelor de siguranţă pe ruta Bucureşti – Rm. Vâlcea – Sibiu: „CNADNR a avut întotdeauna ca obiectiv achiziţionarea celor mai bune lucrări şi produse de siguranţă rutieră astfel încât utilizarea acestora să conducă la îmbunătăţirea infrastructurii rutiere prin creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei şi astfel să fie îndeplinit obiectivul asumat de România de scădere a numărului victimelor din accidente rutiere cu până la 50%, până în anul 2020. În prezent sunt demarate 4 proceduri de licitaţie deschisă -achiziţie publică, având ca obiect achiziţia de lucrări de marcaje rutiere, cu următoarele date de deschidere a ofertelor: 19.10.2015, 04.11.2015, 11.11.2015 şi 16.11.2015, în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice aflată în vigoare, respectiv OUG 34/2006, art. 200, «în termen de 25 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în invitaţia de participare/anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, dacă oferta respectivă îndeplineşte toate condiţiile de admisibilitate care rezultă din documentaţia de atribuire şi actele anexate», cu posibilitatea prelungirii pentru o singură dată a acestei perioade «(2) în cazuri temeinic motivate, autoritatea contractantă poate prelungi o singură dată perioada de evaluare, cu excepţia situaţiilor în care autoritatea contractantă reevaluează ofertele ca urmare a unei decizii a Consiliului, a unei hotărâri judecătoreşti sau a recomandărilor observatorilor Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice». După finalizarea procedurilor de licitaţie publică, în funcţie de condiţiile meteorologice se va trece la realizarea sau completarea semnalizării orizontale corespunzătoare, în luna iulie a anului 2015, au fost executate pe drumul naţional DN 7, pe sectorul de pe raza judeţului Vâlcea, lucrări de marcaje rutiere totalizând 210 km şi 765 mp. Direcţia Regională Craiova are în derulare un acord cadru în baza căruia a fost achiziţionată cantitatea de 26.171 ml parapet metalic pentru DN 7 pe raza judeţului Vâlcea, urmând a fi achiziţionată încă 9.954 ml parapet metalic în acelaşi scop. Parapetele metalic este montat pe sectoare omogene de drum cu lungimi diferite funcţie de geometria drumului şi condiţiile din teren, iar sectoarele cu lipsă de parapete se datorează în principal accidentelor rutiere produse ca urmare a nerespectării semnalizării rutiere şi a limitelor de viteză impuse de legislaţia în vigoare. Imediat după identificarea sectoarelor de drum a căror elemente de siguranţă rutieră au fost degradate în urma evenimentelor rutiere, în funcţie de stocul existent, se efectuează înlocuirea acestora.

Leave a Response