|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare comuna Berislăvești 

 

Comuna Berislăvești titular al proiectului: „Modernizare infrastructura rutieră de interes local în comuna Berislăvești, judeţul Vâlcea”, anunţă  publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu se supune evaluării impactului asupra mediului, de către APM Vâlcea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „ Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Berislăvești, judeţul Vâlcea” , propus a fi amplasat în comuna Berislăvești, satele: Berislăvești, Stoenești, Scăueni, Rădaeinești, Robaia, judeţul Vâlcea.

1 .Proiectul deciziei de .încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Vâlcea din strada Remus Bellu , nr. 6, Rm. Vâlcea în zilele de luni – vineri, între orele 9.00-14.00, precum și la următoarea adresă de e-mail: office@apmvLanpm.ro

2, Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ

Leave a Response