|miercuri, iunie 23, 2021
  • Follow Us!

SC Vel Pitar SA a câştigat marele trofeu al Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea 

velpitar_copii
  • La Gala Economiei Vâlcene,

SC Vel Pitar SA a câştigat marele trofeu al Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea

  • primarul comunei Budeşti, Gheorghe Mirea, a primit un premiu special pentru susţinerea investiţiei Faurecia

 

La sfârşitul săptămânii trecute, la Râmnicu Vâlcea a avut loc o nouă ediţie a Galei Economiei Vâlcene, organizată ca în fiecare an de Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea. La ediţia din acest an a Galei Economiei Vâlcene, momentele artistice au fost susţinute de elevi de la Liceul de Arte din Râmnicu Vâlcea, iar gazdele i-au oferit primarului comunei Budeşti, Gheorghe Mirea, un premiu special pentru susţinerea investiţiei Faurecia, ce va crea peste 1.600 de locuri de muncă. Au existat cinci nominalizări de firme pentru Trofeul Camerei de Comerţ şi Industrie: Avicarvil, Boromir Ind, Călimăneşti Căciulata, Ciech Soda România şi Vel Pitar. Preşedintele CCI Vâlcea, Valentin Cismaru, a anunţat marele câştigător al ediţiei din acest an, şi anume SC Vel Pitar SA. Au mai fost acordate Distincţii de Excelenţă pentru firmele care au avut rezultate financiare bune în ultimii trei ani. Dintre acestea amintim: Annabella, Apavil, Autoro, Bica, Boromir Ind, Călimăneşti-Căciulata, Carolin, Conphys, Diana, Electrovâlcea, Forestcov, ICSI Râmnicu Vâlcea, Marmobica, Minet, MW România, Normandia Service, Nurvil, Olăneşti Riviera, Omicron, Panitrans, Prelcet, Rosan Grup, Sano Vita, Turbonef, Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea, Vadova, Vel Pitar, Vilextur, Vilmar, Vox Profile, etc.

Clasamentul pe domenii de activitate a vizat rezultatele financiare pe anul 2014 şi a fost următorul: Cercetare dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie – ICSI Râmnicu Vâlcea; Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei – Mondosoft; Captarea, tratarea şi distribuţia apei – Apavil; Extracţia pietrei, nisipului şi argilei – Marmobica; Producţia şi prelucrarea cărnii – Diana, Avi-Giis; Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – Annabella fabrica de conserve Râureni, Fralvil; Fabricarea produselor de morărit – Boromir Ind; Fabricarea produselor de burtărie – Vel Pitar, Panitrans; Fabricarea altor articole textile – Minet, Maxconf; Fabricarea încălţămintei – Eurofina, Albaresor; Tăierea şi rindeluirea lemnului – Forestcov, Hardwood; Fabricarea celulozei şi hârtiei – Antopack; Fabricarea articolelor din hârtie şi carton – Don Pedro; Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi – Conphys; Fabricarea altor produse chimice – Kynita, Resin; Fabricarea articolelor din material plastic – Vox Profile; Turnarea metalelor – Turbonef; Fabricarea de construcţii metalice – Topanel, Grimet Impex; Fabricarea altor produse prelucrate din metal – Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea; Producţia de piese şi accesorii auto – MW România; Fabricarea de mobilă – Corom Export; Creşterea animalelor – Avicarvil; Exploatare forestieră – Roxand Prod; Silvicultură şi alte activităţi forestiere – Dendros, Viaduct; Alte lucrări de construcţii – Bogdan Construct; Lucrări de construcţii – Govora, Cazicom; Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică – Electrovâlcea; Dezvoltare imobiliară – Intercom; Activităţi de curăţenie – Dumbrafox; Activităţi de protecţie şi gardă – Delguard; Activităţi de asistenţă spitalicească – Incarmed; Alte forme de învăţământ – Ascendo; Activităţi de difuzare a programelor de televiziune – Vezi Televiziune SRL; Recuperarea materialelor – Topzone, Biaplast; Alte transporturi terestre de călători – Normandia Service, ETA; Comerţ cu autovehicule – Nurvil, Motoractiv; Comerţ cu ridicata nespecializat – Cofrarom Flex Co; Alte servicii de cazare – Traffic Sport, Riviera Grup; Restaurante – Rosan Grup, Donexim. Acesta este doar o parte a clasamentului, topul complet putând fi consultat la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea.

În conformitate cu metodologia de realizare a Topului Firmelor Vâlcene, sursele de informaţii utilizate au fost: informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor comerciale pentru anul anterior, conforme cu directivele europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice; informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Au fost admise în Topul Firmelor Vâlcene entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior: profit din exploatare pozitiv; cifră de afaceri de minim 500.000 lei Nu au fost admise grupurile de interes economic (GIE), firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului şi impozitele şi taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depăşeşte cuantumul creanţelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului, precum şi firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă. Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă nu au fost incluse în Topul Firmelor Vâlcene. Clasamentul este structurat pe şase domenii de activitate: Cercetare-Dezvoltare şi High-Tech; Industrie; Agricultură, Pescuit, Piscicultura; Construcţii; Servicii; Comerţ şi Turism. Domeniile sunt împărţite pe grupe de activitate conform codului CAEN, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 şi al obiectului de activitate declarat de firme pe propria răspundere în situaţiile financiare pentru anul anterior.

Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte criteriile de încadrare a firmelor, după cum urmează: microîntreprinderi – au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei; întreprinderi mici – au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane de euro, echivalent în lei; întreprinderi mijlocii – au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro; întreprinderi mari – au între 250 şi 999 de salariaţi; întreprinderi foarte mari – au peste 1000 de salariaţi. Pentru firmele care au maxim 249 de salariaţi, depăşirea unuia dintre criteriile de încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de mărime. Clasamentul judeţean de firme conţine câte maxim 6 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, determinate prin ordonarea descrescătoare a punctajului total.

(Petre Coman)

Leave a Response