|sâmbătă, martie 6, 2021
  • Follow Us!

Proiectul „Calificare şi consiliere pentru persoane vulnerabile în Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia şi Vest” – 

 

Proiectul „Calificare şi consiliere pentru persoane vulnerabile în Regiunile Nord Vest, Sud Vest Oltenia şi Vest” – POSDRU/165/6.2/S/142263,implementat de Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC (Beneficiar) în parteneriat cu  Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea(Partener 1) şi Asociația Profesională Neguvernamentală ASSOC – Asistenta Sociala – Filiala Arad (Partener 2) cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 ”Promovarea Incluziunii Sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. ” Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” a ajuns la final.

Rezultatele  proiectului: 401 de  persoane informate, consiliate şi mediate profesional; 390 de persoane formate profesional gratuit; sprijin financiar acordat fiecărui beneficiar la finalizarea cursurilor; 66 de firme din regiunea sud-vest Oltenia consiliate şi asistate pentru dezvoltarea de noi locuri de muncă protejate în întreprinderi, adaptate la nevoile persoanelor vulnerabile. Grupul ţinăa a fost format din: 71 persoane de etnie romă, 21 persoane cu dizabilităţi, 10 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, 14 familii cu mai mult de 2 copii, 29 familii  monoparentale, 138 femei, 10 persoane dependente de droguri, 37 persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (ex.: HIV/SIDA, cancer etc.), 23 persoane dependente de alcool, 11 persoane fără adăpost si 37 victime ale violenţei în familie.

 

Informaţii suplimentare: Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, Str.Dr. Hacmannr.35, bl. 102, scA, ap. 1, jud. Vâlcea ,jud. Vâlcea, Tel/fax:0350/800720 sau 0735522483, e-mail:apdcvalcea@yahoo.com, web: www.apdcvalcea.eu, www.jobsvalcea.ro.Persoana de contact: Ene Ioana – Specialist în relaţii publice.

 

Leave a Response