|luni, iunie 21, 2021
  • Follow Us!

Primăria Budești sprijină firma Faurecia 

Primar Budesti

Primăria Budeşti s-a asociat cu CJ Vâlcea pentru construirea unui drum local către viitoarea fabrică Faurecia

 

Săptămâna trecută, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat asocierea Judeţului Vâlcea cu Primăria Budeşti, în vederea realizării lucrărilor de construire a drumului de interes local Faurecia, în lungime de 270 metri, situat în comuna Budeşti, sat Racoviţa, potrivit acordului de asociere. De asemenea, a fost împuternicit Gheorghe Păsat, vicepreşedinte cu atribuţii de preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea să semneze acordul de asociere în forma aprobată. Obiectul acordului îl constituie asocierea între Comuna Budeşti şi Judeţul Vâlcea în vederea realizării lucrărilor de construire a drumului de interes local Faurecia, în lungime de 270 m, situat în comuna Budeşti, sat Racoviţa, punctul „Glăman”. Judeţul Vâlcea are următoarele obligaţii: să asigure consultanţă de specialitate prin aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vâlcea; să asigure sprijin Comunei Budeşti în realizarea sarcinilor acesteia; să convoace, ori de câte ori este necesar, reprezentanţii părţilor semnatare. Comuna Budeşti are următoarele obligaţii: să organizeze, în conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006, procedura de achiziţii publice în vederea atribuirii lucrărilor de pietruire a drumului de interes local Faurecia şi să încheie contractul de lucrări; să asigure accesul la date, informaţii şi documente în vederea atingerii obiectivului propus; să asigure urmărirea executării lucrărilor prin diriginte de şantier autorizat; să ordonanţeze la plată, prin ordonatorul principal de credite, situaţiile de lucrări numai dacă acestea sunt însuşite prin semnare de personalul tehnic de specialitate, diriginte de şantier şi în urma încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor semnat de comisia de recepţie, constituită potrivit dispoziţiilor legale; să informeze Consiliul Judeţean Vâlcea cu privire la modul de realizare a lucrărilor executate; să ţină evidenţa financiară a cheltuielilor efectuate pentru realizarea obiectului asocierii; să prezinte documente justificative certificate la plată în vederea virării contribuţiei de către Judeţul Vâlcea; să justifice la finele anului 2015 utilizarea integrală a contribuţiei virată de Judeţul Vâlcea. În vederea realizării în comun a lucrărilor de construire a drumului de interes local Faurecia, părţile susţin financiar desfăşurarea activităţii după cum urmează: Judeţul Vâlcea, prin Consiliul Judeţean Vâlcea, alocă Comunei Budeşti suma de 600.000 lei; Comuna Budeşti, prin Consiliul Local Budeşti pune la dispoziţie o suprafaţă de 2499,70 mp, conform Contractului de donaţie cu sarcină, autentificat sub nr.2050 din 22 octombrie 2015 la Biroul Individual Notarial Gabriela Ivan, şi alocă, în completarea sursei de finanţare suma de 93.253 lei. La finele anului cele două părţi se reunesc pentru efectuarea analizei privind rezultatele executării acordului.

Leave a Response