|miercuri, iunie 23, 2021
  • Follow Us!

Iulian Voicu a demisionat, iar Consiliul Local va constata încetarea de drept a mandatului 

voicu iulian

 

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară în această săptămână, va constata încetarea de drept a mandatului de consilier local al lui Iulian Voicu, ca urmare a demisiei sale din această calitate. În acest fel, se declară vacant locul de consilier local, ocupat până la acestă dată de Iulian Voicu. La data de 21 iunie 2012, prin Hotărârea nr.154/3 a fost declarat legal constituit Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, din componenţa căruia, alături de alţi 22 de consilieri locali, făcea parte şi Iulian Voicu. Potrivit art. 9 din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales. Mai departe, alineatul 2 al aceluiaşi articol enumeră şi cazurile de încetare de drept a calităţii de consilier local înainte de expirarea duratei normale a mandatului, printre aceste cazuri, la litera „a” regăsindu-se cel al demisiei din această calitate. Astfel, având în vedere prevederile legale menţionate, şi ţinând seama de faptul că Iulian Voicu şi-a prezentat demisia din calitatea de consilier local, precum şi din celelalte funcţii deţinute în această calitate, aşa cum reiese din înştiinţarea, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 36092 din 6 octombrie 2015, conducerea Primăriei Râmnicului a popus Consiliului Local adoptarea unei hotărâri prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al lui Iulian Voicu, ca urmare a demisiei acestuia. Pe cale de consecinţă, se declară vacant locul ocupat până la această dată de Iulian Voicu. Iată care este textul demisiei lui Iulian Voicu: „Subsemnatul VOICU MARIUS IULIAN consilier local in cadrul Consiliului Local al Mun. Rm Valcea prin prezenta inteleg da DEMISIONEZ din calitatea mea de consilier local precum si din toate funcţiile detlnute prin prisma acestei calitati, respectiv membru al AGA la ETA, membru in consiliile de conducere unitati invatamant”.

Leave a Response