|luni, martie 8, 2021
  • Follow Us!

Educație adecvată în sprijinul unei vieți bune și demne 

sigle1

Anunț de presă privind demararea proiectului

POSDRU/181/2.2/S/152527

Educație adecvată în sprijinul unei vieți bune și demne “

 

Asociația pentru Creșterea Speranței de Viață (APCSV) București în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza” Com. Podul Iloaiei – Iași, Școala Gimnazială ”Dimitrie Vatamaniuc” Loc. Sucevița – Suceava, Școala Gimnazială ”D. D. Pătrășcanu” Loc. Tomești – Iași, Atest SRL – Iași, și Școala Gimnazială ,,Constantin Isărescu’’ Com. Șirineasca – Vâlcea anunță începerea Proiectului Educație adecvată în sprijinul unei vieți bune și demne “.

Proiectul are o durată de aproximativ 9 luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Investeşte în oameni!” , Axa prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 – „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”.

Proiectul răspunde obiectivului general POSDRU prin care se urmărește dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii.

Proiectul va fi implementat în regiunile Nord-Est, Bucureşti-Ilfov și Sud-Vest Oltenia și are 4 obiective specifice:

  • Îmbunătățirea cadrului metodologic privind prevenirea și corectarea abandonului școlar prin elaborarea a 2 proceduri specifice de colaborare pentru prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire a școlii pe baza testării și dezvoltării instrumentelor educaționale specifice – orientare, consiliere și asistență educațională.
  • Completarea educației de bază a 226 elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii din localitățile aferente fostelor zone industrializate din regiunile Nord-Est, Sud-Vest Oltenia prin activități de tip ”after-school”.
  • Furnizarea competențelor și abilităților de bază, orientare și consilierea școlară și profesionale pentru 124 de persoane din regiunile Sud-Vest Oltenia și Nord-Est care au părăsit timpuriu școala prin organizarea unui program de tip ”a doua șansă”.
  • Promovarea activităților proiectului ca instrumente flexibile și durabile prin derularea unor evenimente de promovare și inființarea unei platforme online cu scopul conștientizării și implicării actorilor cheie pentru prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și reintegrarea în educație a celor care au părăsit timpuriu școala.

 

Grupul țintă este format din 226 elevi cu risc de părăsire timpurie a școlii, și provenind din familii defavorizate și/sau grupuri social vulnerabile, părinți/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii și 134 de persoane cu vârsta mai mică de 18 ani care au părăsit timpuriu școala și care au domiciliul în apropierea fostelor zone industrializate din regiunile Nord Est, Sud Est, Sud Vest.

Dintre principalele rezultate urmărite prin implementarea prezentului proiect sunt menționate:

  • 124 de participanți la programul de educație de tip „a doua șansă”, din care 37 de femei;
  • 226 de participanți la activități tip “școală după școală”
  • 226 de participanți la activități tip “școala de vară”
  • 226 de părinți/tutori consiliați

 

Detalii suplimentare puteți obține de la Marius Vasile, Manager proiect în cadrul Asociației pentru Creșterea Speranței de Viață (APCSV) București, la tel/fax: 021.315.85.65/ 021.315.85.66 sau email: posdru152527@sperantadeviata.ro

sigle2

Leave a Response