|luni, iunie 21, 2021
  • Follow Us!

Consilliul Local a aprobat majorarea preţului la energia termică livrată în Râmnicu Vâlcea 

Sedinta Consiliu Local 2014

 

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 septembrie 2015, a decis ca, începând cu data de 1 octombrie 2015, să aprobe preţul total de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenţilor economici în cuantum de 230,74 lei/Gcal, exclusiv TVA, compus din: preţ de producere – 113,71 lei/Gcal; tarif de transport – 33,41 lei/Gcal; tarif de distribuţie – 83,62 lei/Gcal. Începând cu data de 1 octombrie 2015, preţul total de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populaţiei, este în cuantum de 286,11 lei/Gcal, inclusiv TVA, compus din: preţ de producere – 140,99 lei/Gcal; tarif de transport – 41,43 lei/Gcal; tarif de distribuţie – 103,69 lei/Gcal. Diferenţa dintre preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice livrată populaţiei, de 286,11 lei/Gcal inclusiv TVA şi preţul de facturare al energiei termice către populaţie de 225,15 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 60,96 lei/Gcal, va fi asigurată, începând cu data de 1 octombrie 2015, din bugetul local al municipiului. Prin Hotărârea nr. 234 din 26 noiembrie 2014, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat, începând cu data de 1 noiembrie 2014 în cuantum de 219,74 lei/Gcal exclusiv TVA pentru agenţii economici, respectiv 272,48 lei/Gcal inclusiv TVA pentru populaţie, conform avizului ANRSC. Diferenţa dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată populaţiei de 272,48 lei/Gcal, inclusiv TVA şi preţul de facturare al energiei termice către populaţie de 201,62 lei/Gcal, inclusiv TVA, aprobat prin Hotărârea nr. 150 din 25 iulie 2014, în cuantum de 70,86 lei/Gcal, urma să fie suportată din bugetul local al municipiului. De asemenea, prin hotărârea nr. 164/31 august 2015, Consiliul Local a aprobat preţul de facturare a energiei termice facturată populaţiei începând cu data de 1 iulie 2015, în cuantum de 225,15 lei/Gcal inclusiv TVA şi în consecinţă valoarea subvenţiei de 47,33 lei/Gcal, ca diferenţă între preţul de producere, transport şi distribuţie şi preţul de facturare, începând cu data de 1 iulie 2015. Ca urmare a obţinerii avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, CET Govora a înaintat în luna august la Primăria Râmnicului documentaţia de stabilire a preţului pentru serviciul public de alimentare centralizată cu energie termică la valoarea de 230,73 lei/Gcal exclusiv TVA, format din preţul de producere de 113,71 lei/Gcal exclusiv TVA, avizat de ANRE cu Decizia nr. 2806/17 decembrie 2014, tariful de transport de 33,41 lei/Gcal exclusiv TVA şi tariful de distribuţie de 83,62 lei/Gcal exclusiv TVA, avizate de ANRSC cu avizul nr. 319.507/19 august 2015 şi a solicitat aprobarea acestuia de către Consiliul Local. De asemenea, prin adresa nr. 5863/16 septembrie 2015, depusă în completarea adresei menţionată mai sus, CET Govora a precizat că pe raza municipiului sunt utilizatori ai serviciului de alimentare cu energie termică racordaţi direct la reţeaua de transport, care nu au aceleaşi condiţii de furnizare ca cei racordaţi la sistemul de distribuţie, în sensul că apa fierbinte le este furnizată la temperatura de 90-120 grade Celsius, ca agent primar, iar prin intermediul punctului termic propriu îşi pregătesc apa caldă de consum şi agentul termic de încălzire şi a solicitat Consiliului Local aprobarea preţului pentru serviciul public de alimentare centralizată cu energie termică la valoarea de 230,74 lei/Gcal exclusiv TVA, pe fiecare componentă de preţ sau tarif a acestuia, respectiv preţ de producere, tarif de transport şi tarif de distribuţie, precum şi aprobarea preţului de facturare pentru populaţia şi agenţii economici branşaţi la reţeaua de transport şi nivelul subvenţiei pentru energia termică livrată populaţiei.

 

One Response to Consilliul Local a aprobat majorarea preţului la energia termică livrată în Râmnicu Vâlcea

  1. crisan

    Un articol din care un om de rand nu intelege nimic. Cu cat platim mai mult caldura in iarna 2015? Asta e intrebarea simpla!

     

Leave a Response