|luni, martie 8, 2021
  • Follow Us!

CET Govora a majorat facilitatea de credit contractată cu Alpha Bank, până la valoarea de 9,3 milioane euro 

consiliul-judetean

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a decis recent mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora să aprobe prelungirea şi majorarea facilităţii de credit până la valoarea de 41 milioane de lei (9,3 milioane de euro), contractată de societate de la Alpha Bank România, conform contractului de facilitate de linie de credit multi opţională nr. 270/1/15 octombrie 2008 în condiţiile agreate cu banca. Preluarea de către CET Govora a expunerii înregistrată de către SC Oltchim SA cu Alpha Bank România se va face în baza unui contract de cesiune de creanţă. Se vor menţine garanţiile existente anterior constituite şi se vor extinde acestea şi pentru valoarea majorată, aferente contractului de facilitate de linie de credit multi opţională. S-a mai stabilit utilizarea de sume din linia de credit pentru finanţarea cheltuielilor, inclusiv a celor neeligibile, realizate în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028”. Prin adresa din 24 septembrie 2015 a CET Govora, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea, directorul general al societăţii a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor CET Govora să aprobe condiţiile de prelungire şi majorare a liniei de credit acordate societăţii de banca respectivă. CET Govora are contractată o facilitate de finanţare cu Alpha Bank România în valoare de 40 milioane de lei, credit contractat prin achiziţie publică în 2008 a cărui destinaţie este finanţarea activităţii curente, linia de credit având scadenţa în data de 30 septembrie 2015. CET Govora se confruntă cu un deficit de lichidităţi ceea ce face imposibilă atât realizarea lucrărilor din cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, cât şi la rambursarea liniei de credit, al cărei sold la data solicitării de mandatare era de 35,87 milioane de lei, fapt pentru care conducerea societăţii consideră necesară prelungirea şi majorarea facilităţii de credit până la valoarea de 41 milioane de lei. În subsidiar, se solicită şi preluarea, în baza unui contract de cesiune de creanţă, de către CET Govora a expunerii înregistrată de către SC Oltchim SA cu Alpha Bank România, respectiv menţinerea garanţiilor existente anterior constituite şi extinderea acestora şi pentru valoarea majorată. În susţinerea solicitării, sunt ataşate adresei mai sus menţionată următoarele documente: decizia Consiliului de Administraţie al CET Govora nr. 48 din 24 septembrie 2015; modelul de hotărâre AGA ce se impune a fi adoptată şi pentru a cărei aprobare se solicită mandatarea; adresa CET Govora denumită „Prezentarea spre aprobarea CA şi AGA de la CET Govora a condiţiilor de prelungire şi majorare a liniei de credit acordate de Alpha Bank”; email-ul Alpha Bank România denumit „Linii directoare AGA pentru credit, în care sunt precizate elementele obligatorii pe care trebuie să le cuprindă hotărârea AGA”; drafturile actelor adiţionale la contractul de facilitate de linie de credit multi operaţională nr. 270/1/21 mai 2009; draftul contractului de cesiune de creanţă dintre Alpha Bank şi CET Govora.

(Petre Coman)

Leave a Response