|sâmbătă, martie 6, 2021
  • Follow Us!

Alte trei persoane juridice au depus contestaţii la Primăria Râmnicului şi cer banii înapoi din taxa de sport şi cultură 

primaria ramnicu valcea

 

Trei persoane juridice din Râmnicu Vâlcea – SC Cat Trading SRL, Cabinet expert contabil Cristian Diculescu şi Cabinet expert contabil evaluator Alida Diculescu – au depus luna trecută la Primăria Râmnicului plângeri prealabile în care contestă instituirea taxei de susţinere a sportului şi culturii. În principal, cele trei entităţi sunt împotriva actului administrativ reprezentat de Hotărârea Consiliului Local nr. 148/35/2004 prin care a fost instituită taxa de cultură şi sport, ulterior actualizată şi majorată prin mai multe hotărâri de consiliu local. Cele trei persoane juridice solicită anularea în parte a acestor taxe şi, în consecinţă, restituirea sumelor încasate cu titlul de taxă de cultură şi sport, sume ce vor fi reactualizate cu dobânda legală de la data plăţii până la data restituirii efective. „În fapt, prin hotararile consiliului local mai sus mentionate s-a instituit o taxă specială pentru susţinerea financiară a culturii şi sportului vâlcean, care a fost achitată încă de la introducerea acesteia. Deşi nu am beneficiat de nici un serviciu (prestaţie) din partea Serviciului public pentru sport, cultură, artă, tineret şi agrement sau din partea Primăriei Râmnicului, pentru a fi justificata plata acestor taxe speciale pentru cultura si sport, in fiecare an aceste obligaţii fiscale au fost stabilite in sarcina noastră si, in consecinţa, achitate. Mai mult decât atat, in masura in care s-ar fi avut un asemenea scop, aceasta taxa ar fi trebuit suportata de toti locuitorii municipiului, nu numai de anumite categorii, creând a veritabila discriminare. În acest sens, invocam dispoziţiile art. 56 alin. 1 din Constitutia României care prevăd ca cetatenii au obligaţia sa contribuie prin impozite si taxe la cheltuieli publice. Prin urmare, textul constitutional nu distinge intre anumite categorii de cetateni carora le incumba sarcina plaţii unor astfel de taxe. De altfel, se incalca si dispoziţiile art. 56 alin. 2 si 3 din Constitutie care prevăd: «Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure aşezarea justa a sarcinilor fiscale», iar potrivit art. 139 alin. 2 din Constitutie, impozitele si taxele locale se stabilesc de Consiliile locale in limitele si in condiţiile legii. În consecinţa, stabilirea acestei taxe in sarcina noastră este nelegala prin raportare la prevederile legale mai sus mentionate, care califica aceasta taxa ca fiind o taxa speciala stabilita de Consiliul Local Rm. Valcea in temeiul dispoziţiilor Codului Fiscal si a Legii finanţelor publice locale si solicitam anularea hotararii nr. 148/35/2004, si a celorlalte hotarari care au actualizat-o, sub aspectul înlăturării obligaţiei la plata taxei de cultura si sport, deoarece nu beneficiem de serviciile oferite de institutia sau serviciul public. Solicitam de asemenea restituirea sumelor deja achitate cu acest titlu, sume ce vor fi actualizate cu dobanda legala, de la momentul plăţii până la data restituirii efective”, se arată în plângerile depusă de cele trei persoane juridice.

Faţă de solicitarea celor trei entităţi, conducerea Primăriei Râmnicului face următoarele precizări: Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea a statuat prin HCL nr. 148/35/2004, că taxa specială pentru susţinerea financiară a culturii şi sportului vâlcean se datorează de către persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi producătoare de venit (asociaţii familiare şi persoane fizice independente) şi de către toţi agenţii economici persoane juridice care desfăşoară activităţi economice pe raza municipiului Rm. Vâlcea; la adoptarea hotărârii de instituire a taxei speciale au fost respectate întocmai prevederile OUG nr. 45/2003 privind finanţele publice locale (în vigoare la acea dată) şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, în sensul că s-a realizat consultarea publică a tuturor categoriilor de plătitori, pe internet; de asemenea pe acest site au fost postate regulamentul acestei taxe, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea, precum şi raportul de specialitate care a stat la baza respectivei hotărâri şi proiectul acesteia. Faţă de cele prezentate, Primăria consideră că HCL nr. 148/35/2004 reluată şi modificată sub aspectul cuantumului taxelor prin mai multe decizii ale consililui local privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anii 2005-2015, a fost emisă cu respectarea prevederilor legale în vigoare la acea dată.

(Petre Coman)

Leave a Response