|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Tribunalul Militar Bucureşti a pronunţat primele sentinţe în dosarul corupţiei de la Jandarmeria Vâlcea 

jandarmi corupti

 

 

Săptămâna trecută, după două termene de judecată, Tribunalul Militar Bucureşti a pronunţat următoarea soluţie: „În baza 397 alin. 1 C.pr.pen. şi art. 1349 C.civ. admite în parte acţiunile civile exercitate în cauză de părţile civile Sandu Marian, Stegăroiu Ilie Dorel şi Vîlnei Gheorghe numai în ceea ce priveşte acordarea daunelor morale. Obligă inculpaţii în solidar, iar pe aceştia şi în solidar cu partea responsabilă civilmente Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Vâlcea la plata sumei de câte 3000 lei cu titlu de daune morale către părţile civile Sandu Marian, Stegăroiu Ilie Dorel şi Vîlnei Gheorghe. Respinge în rest pretenţiile civile formulate de părţile civile. În baza art. 397 alin. 1 şi 3 C.pr.pen. rap. la art. 25 alin. 3 C.pr.pen. dispune restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii infracţiunilor şi anularea totală sau parţială a următoarelor înscrisuri falsificate: 1.Test de verificare a cunoştinţelor pentru încadrarea din sursă externă a cadrelor militare specializate comandă (ordine publică, pază şi protecţie) şi stat major – 18.04.2007 pentru candidaţii Măciuceanu Cornel, Bădârcu Marian, Vlad Stelian, Năiboiu Ion şi Anghel Marin; 2.Borderou centralizator pentru consemnarea notelor acordate la testul scris al concursului pentru ocuparea celor 14 funcţii de subofiţeri ordine publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea 18.04.2007, tipul probei test scris, numai cu privire la candidaţii Măciuceanu Cornel, Bădârcu Marian, Vlad Stelian, Năiboiu Ion şi Anghel Marin; 3.Borderou cuprinzând candidaţii participanţi la testul scris al concursului pentru ocuparea celor 14 funcţii de subofiţeri ordine publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea 18.04.2007, numai cu privire la candidaţii Măciuceanu Cornel, Bădârcu Marian, Vlad Stelian, Năiboiu Ion şi Anghel Marin; 4.Tabel centralizator cu rezultatele obţinute pentru ocuparea celor 14 funcţii de subofiţer ordine publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea – 18.04.2007 – avizier, numai cu privire la candidaţii Măciuceanu Cornel, Bădârcu Marian, Vlad Stelian, Năiboiu Ion şi Anghel Marin; 5.Proces-verbal încheiat la data de 19.04.2007 la reşedinţa Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea cu prilejul desfăşurării concursului pentru ocuparea celor 14 funcţii de subofiţer operativ principal – ordine publică, deblocate prin Nota Raport a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române nr. S 89394/09.03.2007, numai cu privire la candidaţii Măciuceanu Cornel, Bădârcu Marian, Vlad Stelian, Năiboiu Ion şi Anghel Marin; 6.Test de verificare a cunoştinţelor în vederea ocupării funcţiilor de subofiţeri pază conducte pentru candidaţii Pătru Mihai, Şaramet Ştefan Paul, Petrescu Gheorghe Cristian şi Eftenie Marian la concursul desfăşurat în perioada 23 – 25.04.2007; 7.Borderou centralizator pentru consemnarea notelor acordate la testul scris al concursului pentru ocuparea a 11 funcţii de subofiţer pază conducte transport produse petroliere din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea rămase neîncadrate în urma concursului desfăşurat în perioada 26-28.03.2007 – 25.04.2007, tipul probei test scris (grilă şi răspuns scurt), numai cu privire la candidaţii Pătru Mihai, Şaramet Ştefan Paul, Petrescu Gheorghe Cristian şi Eftenie Marian; 8. Tabel nominal cuprinzând candidaţii participanţi la testul scris al concursului pentru ocuparea a 11 funcţii de subofiţer pază conducte transport produse petroliere din cadrul rămase neîncadrate în urma concursului desfăşurat în perioada 26-28.03.2007– ordinea numerelor de pe lucrări, numai cu privire la candidaţii Pătru Mihai, Şaramet Ştefan Paul, Petrescu Gheorghe Cristian şi Eftenie Marian; 9.Tabel centralizator cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea celor 11 funcţii de subofiţeri pază conducte transport produse petroliere din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea rămase neîncadrate în urma concursului desfăşurat în perioada 26-28.03.2007 –23 – 25.04.2007, numai cu privire la candidaţii Pătru Mihai, Şaramet Ştefan Paul, Petrescu Gheorghe Cristian şi Eftenie Marian; 10.Proces-verbal încheiat la data de 27.04.2007 la reşedinţa Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Vâlcea cu prilejul desfăşurării concursului pentru ocuparea a 11 funcţii de subofiţeri pază conducte transport produse petroliere, deblocate prin Nota Raport a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române nr. S 87382/22.02.2007 şi rămase neîncadrate în urma concursului desfăşurat în perioada 26-28.03.2007, numai cu privire la candidaţii Pătru Mihai, Şaramet Ştefan Paul, Petrescu Gheorghe Cristian şi Eftenie Marian. Dispune anularea documentelor întocmite cu prilejul încadrării la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea a următorilor candidaţi: Măciuceanu Cornel, Bădârcu Marian, Vlad Stelian, Năiboiu Ion, Anghel Marin, Pătru Mihai, Şaramet Ştefan Paul, Petrescu Gheorghe Cristian şi Eftenie Marin. În baza art. 274 alin. 1, 2 şi 3 C.pr.pen. obligă inculpaţii în solidar cu partea responsabilă civilmente Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea la plata a câte 1.500 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 276 alin. 2 şi 4 C.pr.pen, rap la art. 274 alin. 2 C.pr.pen. obligă pe inculpaţi în solidar cu partea responsabilă civilmente Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea la plata a câte 135 lei fiecare reprezentând onorariu apărător către partea civilă Stegăroiu Ilie Dorel şi la plata a câte 135 lei fiecare reprezentând onorariu apărător către partea civilă Sandu Marian”. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut că, în perioadele 16-18 aprilie şi 23-25 aprilie 2007, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vâlcea a organizat două concursuri pentru a încadrarea a 14 funcţii de subofiţeri ordine publică, respectiv pentru ocuparea a 11 funcţii de subofiţeri pază conducte de transport produse petroliere. S-a stabilit că, la ambele concursuri, candidaţii aveau de susţinut câte două probe şi anume evaluarea performanţelor fizice şi susţinerea unui test scris tip grilă. Comisiile de concurs au avut următoarea componenţă: Iacovete Vasile – preşedinte, Gheorghe Aurel, Negrilă Jean Claudiu, Mitruţ Victor Ion – membri şi Dima Gheorghe – secretar, pentru concursul din perioada 16-18 aprilie 2007, respectiv Rotaru Liviu – preşedinte, Iacovete Vasile, Nanora Niculae, Bănuţă Ion – membri şi Olaru Vasile Valentin – secretar, pentru concursul din perioada 23-25 aprilie 2007. Concret, în calitatea lor de preşedinţi, respectiv de membri ai comisiilor de concurs, inculpaţii menţionaţi şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu prin falsificarea documentelor de concurs, având drept consecinţă admiterea şi implicit ocuparea pe nedrept a nouă dintre posturile scoase la cele două concursuri în detrimentul altor candidaţi care, deşi au avut rezultate mai bune la examen, au fost respinşi. Lucrările scrise ale unora dintre candidaţii promovaţi în mod fraudulos au fost înlocuite prin refacerea lor. Ulterior s-a aplicat nota, ştampila instituţiei şi semnăturile comisiei conferindu-le lucrărilor aparenţa de autenticitate. Concret, inculpaţii au falsificat mai multe documente cum ar fi Tabelul centralizator cu rezultatele candidaţilor la concursul pentru ocuparea celor 14 funcţii de subofiţeri ordine publică, Borderoul centralizator pentru consemnarea notelor acordate la testul scris al concursului pentru ocuparea a 11 funcţii de subofiţeri pază conduct, Tabelul nominal cuprinzând candidaţii participanţi la testul scris al concursului pentru ocuparea a 11 funcţii de subofiţeri pază conducte, Tabelul centralizator cu rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea celor 11 funcţii de subofiţeri pază conducte transport şi alte documente menite să vicieze clasamentul real al concursului, după susţinerea celor două probe.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response