|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

Tentativă de FRAUDĂ la BET CAFE ARENA! 

betcafe1-300x257

Cu referire la articolul preluat de pe site-ul www.cronica-valcii.ro şi publicat în data de 8 Septembrie 2015 pe site-ul publicaţiei dumneavoastră,vă aducem la cunoştinţă răspunsul oficial al S.C.BET CAFE ARENA S.R.L.:

Biletele de pariere la care face referire articolul dumneavoastră au fost plasate în agenţia Bet Cafe Arena din Drăgăşani,începând cu ora 18:59:04,în data de 31.08.2015.Evenimentele de pe biletele respective începuseră însă la ora 17:00.Aşadar,la ora la care au fost plasate pariurile toate cele 11 partide incluse pe biletele în cauză erau încheiate şi ca atare rezultatele acestor partide erau deja cunoscute.

Devansarea orei de disputare a acestor partide – de la 21:45 la 17:00 – a fost decisă de către organizatorul evenimentelor (SOUTHERN PREMIER LEAGUE din Marea Britanie),această informaţie nefiind pusă la dispoziţie caselor de pariuri.Acestea au continuat să ofere meciurile respective având ca oră de începere 21:45,ora la care ele în fapt fuseseră deja încheiate.

Având în vedere această situaţie,biletele au fost setate în conformitate cu Regulamentul de Joc Bet Cafe Arena,articolul 1 – Termeni şi condiţii de efectuare a pariurilor,litera g,alineatul 4:”Ora oficială de început este cea stabilită de organismul de control pentru evenimentul în cauză.În cazul în care un meci începe înainte de ora de stabilită declarată,atunci toate pariurile înregistrate după începutul real vor fi declarate nule şi stabilite la cota de 1.0″.

Regulamentul Bet Cafe Arena este adus public la cunoştinţă prin afişare într-un loc vizibil în incinta agenţiior de pariuri aparţinând S.C. BET CAFE ARENA S.R.L şi pe site-ul propriu,iar participarea la jocurile de noroc organizate de către societatea noastră presupune acceptarea necondiţionată a dispoziţiilor prezentului Regulament.

Bet Cafe Arena a depus toate diligenţele pentru a comunica clientului nostru situaţia de fapt în urma notificărilor primite de la acesta.Mai mult decât atât,ne consideram îndreptăţiţi să apreciem ca şi tentativă de fraudă din partea clientului respectiv plasarea respectivelor bilete.

Cu consideraţie, S.C. BET CAFE ARENA S.R.L.

Leave a Response