|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
 • Follow Us!

„Soacra“ lui Șova de la ANOFM, vâlceanca Cristiana Barbu, la shopping cu bani europeni 

presedinte-ANOFM Cristiana Barbu

 Noul model de Elena Udrea a răsărit pe firmamentul executivului românesc: Cristiana Barbu, președinta ANOFM. Ca și Udrea, Barbu toacă banii europeni pe proiecte care nu sunt necesare: Udrea făcea terenuri de sport și parcuri la țară, Barbu e dependentă de IT. Lui Udrea îi plăceau firmele Hermes, Vuitton, Gucci etc, lui Barbu îi place firma INSOFT. Amândouă sunt juriste, absolvind câte o „particulară”, amândouă au fost parașutate de bărbați în funcții de înaltă demnitate publică. Deosebirea e că Udrea a ajuns mare cu propriul fizic pe când Barbu s-a sprijinit pe calitățile fiicei, la momentul respectiv, consilieră la firma Agrotrust SRL din Teleorman, o fermă de animale deținută de un anume Mihai Putineanu, finul și fostul șef de cabinet al lui Liviu Dragnea. Fiica, Cătălina Ștefănescu, și-a continuat cariera: Dragnea a pus-o pe lista de deputați la Teleorman, ajunsă deputat aceasta s-a combinat cu băiatul lui Mircea Cosma, PCJ Prahova, Vlad Cosma care inculpat pentru corupție a pierdut-o în favoarea lui Șova, care inculpat și el acum a pierdut-o, aceasta nemaidorind să se mărite cu el. Șova a și trimis un comunicat emoționant presei prin care spunea că el o vrea dar ea, nu!

Dar să revenim la bani. Curtea de Conturi a descoperit conform unui raport recent că ANOFM a plătit în plus faţă de prevederile contractuale în cadrul unui contract cu firma AMSGB din Viena suma de 6,7 milioane lei (peste 1,5 milioane euro), pentru servicii de comunicaţii de date prin internet, precum şi pentru dezvoltarea vechii aplicaţii informatice a ANOFM. Pentru aceste lucrări, nu există documente justificative şi nici documente care să determine nevoia pentru aceste servicii, conform Curţii de Conturi. În același raport, inspectorii Curții de Conturi au constatat că ANOFM-ul sub conducerea lui Barbu a recepționat lucrări incomplete în respectivul contract. În luna iunie 2015, ANOFM scoate la licitație, special pentru firma INSOFT, un proiect prin care se dorește achiziționarea de licențe software privind managementul documentelor, cu toate că a mai făcut o astfel de achiziție și în urmă cu 3 ani. În anul 2012, același ANOFM contractează prin proiectul GREEN – “Gestionarea eficientă a resurselor în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă dar și de economisire a resurselor naturale”, finanțat prin programul POSDRU, o aplicație informatică de tip management de documente care avea ca scop îmbunătățirea serviciilor furnizate de personalul din cadrul compartimentelor cu atribuții în domeniul forței de muncă. Această aplicație însemnând vânzare de licențe de management de documente.

Iată că în 2015, același ANOFM s-a gândit să își achiziționeze o nouă aplicație de management de documente, printr-o altă finanțare de tip POSDRU, sub motivul că au nevoie de această aplicație ea fiind necesară anagajaților din compartimentele de resurse umane și salarizare din cadrul instituției. Am trimis câteva întrebări către ANOFM la care am primit și răspunsul. Prima întrebare despre motivul pentru care se relicitează un sistem pe care deja ANOFM îl are de trei ani în instituție. Răspunsul a fost că motivația noii achiziții constă în faptul că aplicația achiziționată în 2012 este sub suport tehnic și “nu se poate modifica structura indicatorilor și destinația bunurilor sau serviciilor achiziționate”.

ANOFM menționează că produsele achiziționate în 2012 “nu sunt interschimbabile, fiecare contribuind la realizarea unui anumit indicator”. Mai mult, prin comparația celor doua caiete de sarcini, care stau la baza celor două proceduri, sunt prezentate obiectivele proiectelor, printr-un joc de cuvinte, prin care Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie încearcă să ne aburească cum că nu ar fi același produs. Specialiștii IT contactați de noi pentru o opinie avizată au spus toți același lucru: cele două caiete de sarcini conduc spre același produs, respectiv aplicație de management de documente. Cum s-a gândit Barbu, care a absolvit un liceu industrial din Râmnicu Vâlcea, a intrat la facultate la 35 de ani și a absolvit la 39 de ani „renumita” facultate Spiru Haret din Râmnicu Vâlcea că ne vom lăsa păcăliți? Ea crede oare că în mediul privat angajările se fac tot cu „sprijin” politic cum a fost ea cocoțată în fruntea ANOFM? Poziție greșită, deoarece o aplicație care urmărește implementarea de fluxuri de documente, indiferent de obiective și/sau indicatorii avuți în vedere sau de specificitatea activităților în cadrul unui compartiment, este o aplicație unică ce se modelează în funcție de cerințele din proiect.

ANOFM se prevalează de faptul că obiectivul proiectului din 2012 viza, printre altele dematerializarea documentelor și nu fluxurile de lucru și decide că este mai bine să se cumpere o nouă aplicație, din bani europeni, în loc să gândească o extindere a celei existente, după modelul fiecare compartiment din instituție cu managementul lui de documente, o soluție infinit mai ieftină. Și știți ce va urma, nu? Câte compartimente are ANOFM? Cel puțin 10 (zece). Deci vom asista la încă 10 licitații diferite pentru informatizarea managementului de documente la fiecare compartiment. Are Uniunea Europeană bani. Și dacă o să se prindă experții lor la primul audit (cum s-a întâmplat în noimebrie 2014) și o să blocheze fondurile (ca în 2015), nu-i nimic, plătim din bani publici românești. Doar avem bani.

Vă prezentăm integral întrebările noastre și răspunsurile ANOFM care pentru cunoscători vor fi chiar amuzante după cum i-am văzut pe specialiștii consultați de noi pe care îi bufnea rîsul. 1. Care este motivul pentru care ați hotărât achiziționarea de licențe și infrastructură hardware în vederea implementării proiectului “Gestionarea documentelor în resursele umane și salarizare”- ID 155320 anunțul cu numărul 160486 / 23.06.2015., având în vedere că ați mai achiziționat același lucru prin anunțul 13929 / 02.10.2012. Astfel, comparând pagina 12 din actualul caiet de sarcini cu pagina 8 din caietul de sarcini aferent licitației din 2012 se observă că deja dețineți produsul pe care acum doriți să-l achiziționați din nou. Proiectul “Gestionarea documentelor în resursele umane şi salarizare” ID 155320 se adresează exclusiv personalului din compartimentele de resurse umane şi salarizare din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și al unităților subordonate, așa cum este prevăzut în cererea de finanțare evaluată și aprobată în cadrul Cererii de Propuneri Proiecte nr.180 “Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”. Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii şi eficienţei Serviciului Public de Ocupare prin crearea unei baze de date centralizate a documentelor gestionate de departamentele resurse umane din cadrul ANOFM şi unităţilor subordonate. Totodată, se urmăreşte eficientizarea comunicării atât în cadrul, cât şi între aceste departamente. Obiectivul specific constă în implementarea unei soluţii pentru managementul documentelor şi a fluxurilor de lucru caracteristice resursele umane, din cadrul celor 43 de SPO-uri, în vederea eficientizării muncii şi gestiunii sigure şcristiana-barbu-c899i-cc483tc483lina-c899tefc483nescui controlate a documentelor. Grupul țintă este format din personalul propriu al SPO- 90 persoane angajate în cadrul compartimentelor resurse umane și salarizare şi instituții ale SPO– 43.

Al doilea proiect la care faceţi referire în solicitarea dumneavoastră, „Gestionarea eficientă a Resurselor în vederea îmbunătăţirii calităţii sErviciilor oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă dar şi de Economisire a resurselor Naturale”(GREEN) POSDRU/94/4.1/S/61173 a vizat îmbunătățirea serviciilor furnizate de personalul din cadrul compartimentelor cu atribuții în domeniul migrației forței de muncă. Acest proiect a fost finalizat și se află în perioada de sustenabilitate pentru 3 ani, ceea ce înseamnă că pentru această perioadă nu se pot modifica structura indicatorilor și destinația bunurilor sau a serviciilor achiziționate. Sustenabilitatea proiectului este asigurată de existenţa suportului tehnic şi procedural, la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale, definite conform clasificării teritoriale NUTS III şi de faptul că utilizatorii finali ai instrumentului de lucru nou creat sunt angajaţii SPO din cadrul compartimentelor cu atribuţii în domeniul migraţiei forţei de muncă. Acest proiect a asigurat un sistem dimensionat pentru dematerializarea documentelor pentru 50 de utilizatori și stocarea electronică a dosarelor lucrătorilor migranți care aplică pentru un loc de muncă. Având în vedere cele prezentate mai sus, putem afirma că cele două proiecte se adresează unor grupuri diferite de persoane, au obiective şi rezultate diferite, fapt confirmat prin evaluarea și aprobarea acestora de către evaluatorii externi în cadrul POSDRU. Rezultatele sau produsele achiziţionate conform cererii de finanţare nu sunt interschimbabile, fiecare contribuind la realizarea unui anumit indicator. Actuala procedură de achiziţie este una transparentă, întrucât s-a dat posibilitatea oricărui furnizor să propună o soluţie care respectă cerinţele caietului de sarcini şi nevoile autorităţii, nealegându-se extinderea numărului de licenţe existente (din sursa unică). Totodată, este necesar ca soluţia oferită să acorde posibilitatea interconectării cu alte sisteme ale ANOFM (inclusiv cel de dematerializare a documentelor). La pagina 12 a caietului de sarcini aferent proiectului “Gestionarea documentelor in resursele umane si salarizare” ID 155320, se prezintă “Cerințele generale pentru Soluţie management documente şi fluxuri de lucru”, cerințe stabilite în conformitate cu legislația în vigoare şi care să permită accesul transparent și nediscriminatoriu al tuturor factorilor interesați. Pentru proiectul GREEN, la pagina 8 a caietului de sarcini aferent anunţului nr.13929/02.10.2012, sunt prevăzute specificaţii tehnice ale serviciilor şi produselor sistemului pentru dematerializarea documentelor. Diferenţa semnificativă dintre cele două sisteme constă în faptul că cel deja achiziţionat este utilizat pentru dematerializarea documentelor şi realizarea unei arhive electronice, pe când soluţia căutată prin proiectul “Gestionarea documentelor in resursele umane si salarizare” vizează managerierea documentelor şi fluxurilor de lucru, funcţionalităţi acoperite doar parţial de sistemul existent.

 1. Cine a întocmit din partea ANOFM referatul de oportunitate a investiției prevăzută în anunțul numărul 160486/2015? Referatul de necesitate pentru anunțul cu nr.160486/23.06.2015 a fost întocmit de expertul achiziții publice din cadrul proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare, bugetul proiectului – anexe ale contractului de finanțare și cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.
 2. Cine a aprobat din partea ANOFM achiziția publicată cu anunțul numărul 160486/2015. Achiziția publică prezentată în anunțul cu nr.160486/23.06.2015 a fost aprobată de ordonatorul de credite, în conformitate cu cererea de finanțare, bugetul proiectului – anexe ale contractului de finanțare și cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice.

Sursa: curentul.ro

4 Responses to „Soacra“ lui Șova de la ANOFM, vâlceanca Cristiana Barbu, la shopping cu bani europeni

 1. hitler

  doua maimute oportuniste…nu ele sunt de vina ci aceia care le-au pus in functiile respective…daca ar fi sa judecam strict dupa capacitatea intelectuala aceste doua personaje ar fi cel mult ingrijitoare la porci

   
 2. Radu

  Este foarte interesant de anchetat modul in care, in anul 2009, proaspat absolventul de la bariera, C. Barbu, fiind director coordonator de conjunctura, s-a numit pe sine insasi fara concurs si fara vechimea necesara, consilier superior treapat maxima, bineinteles pentru ca postul de director solicita aceasta functie, conform legii funct. publici. La aflarea infractiunii ANOFM i-a retras functia de consilier superior si a fost obligata sa restituie o parte din salariu.

   
 3. "CAPRA" SI "IADA" ...

  CAPRA SARE MASA,
  IADA SARE CASA …

   
 4. Scrie pe fruntea lor ...

  … ce hram poarta ele !
  Ambele sunt suave ca niste garofizde …

   

Leave a Response