|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 

florin-epure-24012013

 

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) acordă finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014-2020, Sub-măsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural.

Sprijinul va fi acordat investiţiilor corporale şi necorporale pentru:

– Restaurarea, conservarea şi dotarea patrimoniului cultural imobil de interes local (grupa valorică B);

– Restaurarea, conservarea şi accesibilizarea aşezămintelor monahale ce au în componenţă monumente istorice de categorie valorică B;

– Modernizarea, renovarea şi/ sau dotarea căminelor culturale.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin SubMăsura 7.6 sunt:

– Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

– ONG-uri definite conform legislaţiei în vigoare;

– Unităţi de cult conform legislaţiei în vigoare;

– Persoane fizice autorizate/societăţi comerciale care deţin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă valorică B.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub-măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit şi nu va depăşi 500.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub-măsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit şi nu va depăşi 200.000 euro.

Ghidul Solicitantului pentru accesarea sub-măsura 7.6 este publicat pe site-urile: www.madr.ro; www.afir.info. Detalii despre lansarea sesiunii de finanţare se vor publica pe site-urile menţionate.

 

Director executiv, Prof. dr. Florin Epure

Leave a Response