|joi, ianuarie 20, 2022
  • Follow Us!

CJ Vâlcea şi firma Chimpromet Olăneşti au semnat un contract de lucrări de 1,9 milioane lei 

lucratori-asfalt1
  • Pentru modernizarea drumului judeţean spre mănăstirile Iezer şi Pahomie,

 

CJ Vâlcea şi firma Chimpromet Olăneşti au semnat un contract de lucrări de 1,9 milioane lei

 

În data de 1 septembrie, conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea şi societatea Chimpromet SRL Olăneşti (administrator Adrian Nica Darie) au semnat contractul de execuţie lucrări „Refacere platformă drum şi podeţe pe DJ 654 Valea Cheii – Cheia – Mănăstirea Iezer – Schitul Pahomie, km 6+000-16+681”. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, care se va plăti executantului de către CJ Vâlcea este de 1,9 milioane de lei, echivalent a 427.500 euro, din care cuantumul aferent cheltuielilor diverse şi neprevăzute este de 167.715 lei, la care se adaugă 456.540 lei, reprezentând TVA, echivalent a 102.600 euro. Principalele modalităţi de finanţare sunt bugetul propriu al judeţului şi alte surse legal constituite. În anul 2015 valoarea fondurilor aprobate este de 500.000 lei (inclusiv TVA), din care 452.570 lei pentru execuţie şi 47.430 pentru proiectare, restul sumei se va plăti din bugetele Judeţului Vâlcea aprobate pe anii 2016 şi 2017. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului care face parte integrantă din acesta, emiterea ordinului de începere a lucrărilor şi predarea a amplasamentului DJ 654, tronsonul de drum cuprins între km 6+000-16+681. Termenul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul contractului este de 12 luni de la data semnării contractului de lucrări de ambele părţi. SC Chimpromet SRL are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. Pe drumul judeţean DJ 654 Valea Cheii – Cheia – Mănăstirea Iezer – Schitul Pahomie datorită lipsei de fonduri de-a lungul timpului nu s-au mai executat lucrări de întreţinere şi reparaţii decât sporadic şi în puncte izolate, în urma fenomenelor meteorologice care au avut loc în vara anului 2014 drumul pe sectorul situat între kilometrii 6 şi 16 a suferit degradări majore care impun măsuri urgente, pentru asigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă şi pentru stoparea fenomenului de degradare. Drumul asigură accesul turiştilor veniţi la odihnă şi tratament în staţiunea balneară Băile Olăneşti la Mănăstirea Iezer şi Schitul Pahomie. De asemenea asigură accesul la fondul silvic existent în zonă. În prezent, drumul judeţean amplasat pe marginea pârâului Cheia, în urma viiturilor produse în anul 2014 şi prima parte a anului 2015, a suferit următoarele degradări: erodarea malurilor şi a acostamentelor pe mai multe sectoare de drum; spălarea terasamentelor drumului cu afectarea structurii rutiere (piatră spartă) şi avarierea mai multor podeţe dalate şi tubulare; colmatarea podeţelor ca urmare a scurgerii apelor de pe versanţi; erodarea protecţiei din gabioane; subspălarea fundaţiei la zidurile de sprijin având drept consecinţă prăbuşirea unor ziduri de sprijin s-au deplasarea acestora; avarierea aripilor şi culeelor la poduri şi podeţe punând în pericol stabilitatea acestora; dislocarea parapeţilor de protecţie ca urmare a eroziunii malurilor; colmatarea şanţurilor. Prin documentaţia tehnico-economică faza studiul de fezabilitate proiectantul propune realizarea următoarelor lucrări pe o lungime de 10,68 km, astfel: terasamente drum – terasamente de pământ, şanţuri din pământ, terasamente în stâncă, umpluturi cu materiale locale (5.636 mc); suprastructură drum – reprofilare partea carosabilă, compactare, aşternere şi compactare strat de uzură din piatră spartă (58.745 mp); lucrări de artă – podeţe tubulare cu diverse diametre, refacere timpane (109,6 mc), aripi şi camere de cădere, amenajare canale de pământ pentru scurgerea apelor, subzidiri aripi de podeţe şi poduri, praguri aval la podeţele dalate existente, reparaţii timpane; lucrări de apărare – ziduri de sprijin din beton (1.827 mc), apărări de maluri din gabioane din piatră brută (3.354 mc); lucrări accesorii – parapet deformabil de tip semigreu cu elemente metalice, etc.

(Petre Coman)

Leave a Response