|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

CET Govora a cerut modificarea planului de reorganizare a Oltchim pentru a încasa o sumă mai mare din creanţe 

cet_govora_orizontal

 

CET Govora a aprobat în Adunarea Creditorilor de la SC Oltchim SA planul de reorganizare propus, dar Consiliul de Administraţie al CET Govora a cerut luna trecută administratorilor judiciari ai SC Oltchim SA inserarea în procesul verbal al şedinţei Adunării Creditorilor, şi luarea în considerare de către judecătorul sindic a următoarelor propuneri de modificare a planului de reorganizare: indiferent de ipoteza de încasare a preţului de privatizare a SC Oltchim SA, CET Govora încasează din creanţele chirografare suma de 40,9 milioane de lei (pentru diferenţă, adică suma de 96 milioane de lei, CET Govora solicită identificarea unei posibilităţi de a fi convertită în părţi sociale la SC Oltchim SPV SRL); având în vedere faptul că CET Govora nu poate eluda mandatul dat de acţionar, Consiliul Judeţean Vâlcea, prin hotărârea nr. 106/30 octombrie 2014, se solicită încasarea creanţelor rezultate după deschiderea procedurii insolvenţei SC Oltchim SA, în sumă de 65 milioane de lei, până la sfârşitul anului 2015. Până la această dată, nu s-a primit din partea administratorilor judiciari ai SC Oltchim SA confirmarea de modificare a planului de reorganizare prin cuprinderea propunerilor transmise de CET Govora. În planul de reorganizare a SC Oltchim SA, creanţele CET Govora înscrise în tabelul creditorilor, în sumă de 137 milioane de lei, sunt în categoria a V-a, cea a creanţelor chirografare, conform art. 96 din Legea nr. 85/2006 pentru care planul prevedere plata în proporţie de 30% din valoarea creanţei. Indiferent de ipoteza de încasare a preţului de privatizare a SC Oltchim SA, CET Govora va încasa din creanţele chirografare suma de 40,9 milioane lei în condiţiile încasării preţului de pornire, suma urmând a fi ajustată proporţional cu valoarea preţului de vânzare obţinut. Creanţele născute după deschiderea procedurii de insolvenţă, în sumă de 65 milioane lei, vor fi achitate doar din preţul de vânzare al SC Oltchim SPV SRL, înainte de distribuirea sumelor către creditori. Prin planul de reorganizare al SC Oltchim SA se garantează plata sumei de 105 milioane de lei din totalul creanţelor de 202 milioane de lei la sfârşitul anului 2015 în condiţiile în care SC Oltchim SPV SRL se privatizează. Referitor la decizia ANRE nr. 738/28 martie 2014, prin care CET Govora este obligată la plata sumei de 53,74 milioane de lei, reprezentând supracompensarea pentru bonusul de cogenerare acordat pentru perioada 2011-2013, societatea se află în litigiu cu ANRE în două dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată. Astfel, în Dosarul nr. 2487/2/2014, la termenul de judecată din data de 10 martie 2015, în urma concluziilor susţinute pe fondul cererii de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională a admis excepţia. Prin declararea ca neconstituţionale a unor prevederi legale esenţiale cauzei şi luând în considerare caracterul definitiv şi general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale, Înalta Curte de Casaţie nu poate menţine soluţia de admitere a excepţiei tardivităţii pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, aceasta fiind obligată să cerceteze şi să pună în discuţia părţilor fondul cauzei. În Dosarul nr. 2428/2/2014, instanţa a admis proba solicitată de CET Govora, de a se efectua o expertiză cu specialitatea tehnică mixtă, respectiv în energie şi contabilitate, având ca obiectiv, în esenţă, stabilirea de către experţi dacă există o supracompensare a activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă aferentă perioadei 2011-2013, prin luarea în considerare a tuturor costurilor. În vederea efectuării expertizei, instanţa de judecată a amânat în repetate rânduri judecarea cauzei. Pentru recuperarea supracompensării acordate, administratorul schemei de sprijin pentru bonusul de cogenerare, Transelectrica, conform regulamentului de colectare a contribuţiei de cogenerare aprobat prin ordinul ANRE nr. 116/2013, a trecut la reţinerea bonusului de cogenerare acordat începând cu luna mai 2014, în anul trecut fiind reţinută suma de 18,85 milioane de lei, sumă care a fost previzionată de CET Govora. În prezent, bonusul reţinut de Transelectrica în contul supracompensării este de 32,54 milioane de lei şi reprezintă bonus de cogenerare.

Leave a Response