|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Apavil a soluţionat pierderile de apă în Băile Govora, Horezu şi Băbeni 

 

 

Personalul de întreţinere şi reparaţii al Apavil – Centrul de Exploatare Vest a executat o serie de lucrări în ultima perioadă în întreaga arie de operare. Astfel, în sectorul Băile Govora s-a intervenit în vederea eliminării pierderilor de apă pe reţeaua de distribuţie – str. Tudor Vladimirescu (conductă Ø219 și conductă oțel Ø159), precum şi la mai multe branşamente individuale din B. Govora și Păuşeşti Otăsău. A fost preluată rețeaua de alimentare cu apă potabilă din satul Cernele – Păușești Otăsău, s-au făcut spălări la conducta de apă, s-a reglat presiunea la stația de repompare, s-au prelevat probe și s-a făcut trecerea de pe traseul vechi pe cel noi. S-au înlocuit o serie de apometre defecte în Buneşti şi Păușești Otăsău, totodată fiind curăţat un cămin de vizitare a reţelei de canalizare la la intrarea în stația de epurare Mihăești. Nu în ultimul rând, a fost monitorizată funcţionarea grupurilor de pompare şi repompare apă potabilă din Păuşeşti Otăsău şi Buneşti.

În sectorul Horezu au fost decolmatate şi curăţate manual şi mecanic prizele şi grătarele de captare de suprafaţă Vaideeni, Izvorul Rece, Rîmești şi Romani. S-au făcut intervenţii în vederea eliminării pierderilor de apă pe rețeaua de alimentare cu apă: două intervenții pe conducta de oţel Ø219 din sat Rîmești – punct Filip și Chisevescu, trei intervenții pe conducta de oțel Ø89 sat Olari, Romanii de Sus – str. Râului și Măldărești punct Mucalau și pe branșamentele individuale: s-au înlocuit piese defecte în Măldărești – Popa Dănuț şi pe str. General Magheru la Școala Generală. Au fost înlocuite vane Dn 150 și Dn 100 la stația de apă Olari. S-au decolmatat, curăţat şi spălat căminul de vizitare şi reţeaua de canalizare în Vaideeni. A fost deviat traseul reţelei de alimentare cu apă PEHD De 110 în zona tuburilor de beton Ø1.000 montate de constructor cu ocazia reabilitării DJ 665 – Izvorul Rece. Nu în ultimul rând, au fost efectuate cinci traversări în Vaideeni- s-a montat conductă de protecție De 110 și conductă de alimentare apă PEHD De 50.

În sectorul Băbeni s-a procedat la monitorizarea zilnică a funcţionării staţiilor de apă Predeşti şi Corbi (comuna Nicolae Bălcescu), a staţiei de epurare Valea Bălcească, a staţiei de apă Şirineasa şi a staţiilor de epurare Şirineasa şi Slăviteşti. De asemenea, au avut loc intervenţii în vederea eliminării pierderilor de apă pe reţeaua de distribuţie a apei potabile situată în Băbeni – pe str. Calea lui Traian, Petrolului şi Unirii. S-au decolmatat, curăţat şi spălat staţiile de pompare ape uzate din comunele Nicolae Bălcescu şi Şirineasa, totodată fiind înlocuite o serie de branşamente individuale în aceste două localităţi.

Activitatea săptămânală din sectorul Băbeni a mai vizat: monitorizarea zilnică a funcţionării staţiilor de pompare şi repompare Romani – Pădureţu şi Băbeni; amenajarea şi aducerea la starea iniţială a zonelor de intervenţie pentru eliminarea pierderilor de apă de pe str. Petrolului – Băbeni; igienizarea rezervorului de înmagazinare Valea Viei – N. Bălcescu; finalizare montare conductă PEHD De110 la Tătărani, pe traseul conductei PEHD De500 – transport apă potabilă Băbeni; urmărirea lucrărilor de săpătură mecanică la montarea conductelor de apă pe str. Ungureni, de apă şi canalizare pe Calea lui Traian precum şi a celor de realizare a racordurilor în zona blocurilor; au fost înlocuite apometre la abonații din comunele Șirineasa și Nicolae Bălcescu.

 

 

 

Leave a Response