|sâmbătă, ianuarie 22, 2022
  • Follow Us!

Anunt S.C. OLANESTI RIVIERA S.A. 

Societatea OLANESTI RIVIERA S.A. cu sediul în Baile Olanesti, Str. Bailor nr.10, jud. Vâlcea, titular al proiectului “Desfiintare corp birouri si construire baza de tratament si birouri P+2 E, amenajari exterioare si interioare”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Valcea, fara evaluare de impact, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “Desfiintare corp birouri si construire baza de tratament si birouri P+2 E, amenajari exterioare si interioare”, propus a fi amplasat in Baile Olanesti, strada Bailor, nr. 10, jud. Valcea.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Valcea din Rm. Valcea, str. Remus Bellu, nr.6, jud.Valcea, in zilele de luni pana vineri, intre orele 09.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmvl.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.”

Leave a Response