|luni, ianuarie 24, 2022
  • Follow Us!

Alte 8 primării din Vâlcea au „călcat pe bec” în privinţa actualizării listelor electorale 

autoritatea-electorala-permanenta

Luna trecută, o echipă de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a efectuat mai multe controale la 8 primării din judeţul Vâlcea, printre altele, fiind verificate următoarele aspecte: modul de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente şi a registrelor cuprinzând listelor electorale complementare; efectuarea înregistrărilor ori a radierilor în Registrul electoral sau în listele electorale permanente la termenele stabilite potrivit legi; înscrierea, cu bună-ştiinţă, a unui alegător în mai multe liste electorale ale localităţii de domiciliu, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, efectuarea de înregistrări sau radieri în Registrul electoral; modul de întocmire a listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare; semnarea listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare de către persoanele abilitate; actualizarea listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare, de către persoanele abilitate, în baza comunicărilor primite; respectarea de către primar a obligaţiei de a pune la dispoziţia alegătorilor spre consultare a listelor electorale permanente şi a listelor suplimentare, etc.

La Primăria Grădiştea, în ultimele 30 zile a fost operată o radiere ca urmare a decesului, operare realizată de persoana desemnată cu nerespectarea termenului prevăzut de art. 23 din Legea nr. 35/2008. AEP a dispus următoarele măsuri: actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor romăni cu drept de vot înscrise în Registrul Electoral şi radierea acestora în termenul de cel mult 24 de ore de la data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun actualizarea sau radierea conform art. 23, alin 2 din Legea 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare precum şi respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor AEP; predarea spre topire către agenţii economici specializaţi a exemplarelor anterioare ale listelor electorale permanente, conform dispoziţiilor art. 70 alin 5 din Legea nr. 370/2004 cu modificările şi completărilor ulterioare.

La Primăria comunei Roşiile, în ultimele 30 zile au fost realizate trei radieri ca urmare a decesului, operări realizate de persoana desemnată cu respectarea termenului prevăzut de art. 23, alin. 2 din Legea nr. 35/2008. La Primăria comunei Pesceana, în ultimele 30 zile a fost operată o radiere ca urmare a decesului, cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 35/2008 şi o radiere ca urmare a pierderii drepturilor electorale prin hotărâre judecătorească, cu depăşirea termenului prevăzut de lege.

La Primăria comunei Şirineasa, în ultimele 30 zile a fost efectuată o radiere ca urmare a decesului, operare realizată de persoana desemnată cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 35/2008. La Primăria comunei Roeşti, în ultimele 30 zile au fost operate cinci radieri ca urmare a decesului, operări realizate de persoana desemnată cu respectarea termenului prevăzut de legea nr. 35/ 2008. La fel s-a întâmplat şi la Primăria comunei Lăpuşata. În schimb, la Primăria comunei Dănicei, în ultimele 30 zile au fost realizate patru radieri ca urmare a decesului, operări realizate de persoana desemnată, cu respectarea termenului prevăzut de lege şi o radiere cu depăşirea termenului menţionat. La Primăria comunei Stoileşti, în ultimele 30 zile au fost operate trei radieri ca urmare a decesului, operări realizate de persoana desemnată cu respectarea termenului prevăzut de lege. În toate aceste cazuri, AEP a dispus următoarele măsuri: actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor romăni cu drept de vot înscrise în Registrul Electoral şi radierea acestora în termenul de cel mult 24 de ore de la data luării la cunoştinţă de către primar a cazurilor ce impun actualizarea sau radierea conform art. 23, alin 2 din Legea 35/2008 cu modificările şi completările ulterioare precum şi respectarea hotărârilor şi instrucţiunilor AEP; predarea spre topire către agenţii economici specializaţi a exemplarelor anterioare ale listelor electorale permanente, conform dispoziţiilor art. 70 alin 5 din Legea nr. 370/2004 cu modificările şi completărilor ulterioare.

(Petre Coman)

Leave a Response