|miercuri, februarie 26, 2020
  • Follow Us!

SRI și DNA, cu ochii pe oamenii lui Buican! Liberalii „polonezi“ vor să-l revoce pe Petre Grigore din AGA de la CET Govora 

Petre Grigore

Luni, 31 august 2015, Consiliul Judeţean Vâlcea va încerca, în şedinţă ordinară, să îi revoce mandatul de reprezentant al acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea CET Govora, al avocatului Petre Grigore. Chiar dacă nu există o bază legală solidă, CJ Vâlcea spune într-un raport de specialitate următoarele: „condiţiile, privind revocarea mandatului, sunt îndeplinite, întrucât Consiliul Judeţean Vâlcea nu a aprobat prin hotărâre, mandatarea domnului Petre Grigore pentru încheierea unor acte succesive în cadrul unei activităţi cu caracter de continuitate. Potrivit dispoziţiilor art. 2031 alin. 1 din Codul Civil, mandantul poate oricând revoca mandatul, fie expres, fie tacit, indiferent de forma în care contractul de mandat a fost încheiat”. Potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 105 din 30 octombrie 2014, Petre Grigore, consilier judeţean, a fost desemnat ca reprezentant al Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea CET Govora. Conform prevederilor din Contractul de mandat nr. 16259 din 30 octombrie 2014, încheiat între Consiliul Judeţean Vâlcea în calitate de mandant şi Petre Grigore în calitate de mandatar, contractul de mandat încetează oricând, la data când mandantul hotărăşte revocarea mandatarului său. În această situaţie, potrivit art. 10 din contractul de mandat menţionat, mandatarul este obligat să înapoieze mandantului înscrisul constatator al mandatului său. Acest aspect rezultă şi din prevederile din Codul Civil, potrivit cărora, pe lângă cauzele generale de încetare a contractelor, mandatul încetează prin revocarea sa de către mandant. Tot luni, 31 august, Consiliul Judeţean Vâlcea va desemna reprezentantul acţionarului unic, Judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea CET Govora şi va aproba contractul de mandat al acestuia. Potrivit prevederilor din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului judeţean, respectând configuraţia politică rezultată după alegerile locale.

Leave a Response