|marți, mai 26, 2020
  • Follow Us!

Primăria a prelungit folosinţa gratuită de către Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni a unui imobil din Râmnic 

primarie

 

La propunerea Primăriei, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat recent prelungirea până la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 durata de folosinţă gratuită, de către „Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni”, a imobilului-construcţie „Grădiniţa cu program prelungit Nord 3”, cu suprafaţa construită de 414 mp, precum şi a terenului aferent în suprafaţă de 873 mp. Prelungirea duratei de folosinţă gratuită a imobilului se va face pe bază de protocol de predare-primire. În urmă cu trei ani, Consiliul Local a aprobat transmiterea în folosinţă gratuită către „Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni” a imobilului respectiv, până la sfârşitul anului şcolar 2012-2013, pentru desfăşurarea activităţilor specifice de învăţământ de către copiii cu cerinţe educaţionale speciale înscrişi la această unitate de învăţământ şi cu domiciliul în municipiul Râmnicu Vâlcea. Ulterior, folosinţa gratuită a fost prelungită cu 3 ani, respectiv până la sfârşitul anului şcolar 2015-2016. Potrivit prevederilor din hotărârea 192/41/2012, cheltuielile de expertizare, consolidare şi reabilitare a construcţiei, precum şi obţinerea tuturor acordurilor şi avizelor în vederea utilizării ei în bune condiţii de către elevi, sunt în sarcina titularului dreptului de folosinţă, respectiv Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni. De asemenea, Centrul are obligaţia să asigure cheltuielile de întreţinere, precum şi cele privind plata utilităţilor. În data de 19 mai 2015, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni a solicitat prelungirea duratei de folosinţă a imobilului respectiv pentru o perioadă de minim 5 ani, motivând următoarele: zona asigură condiţii optime pentru şcolarizarea copiilor cu handicap sever şi profund (spaţiu îngrădit, loc de joacă amenajat, clădire cu un singur nivel – elevii nu fac efort suplimentar pentru a urca la etaj, asigură acces facil elevilor care se deplasează cu căruciorul); copii cu dizabilităţi au nevoie de continuitate în privinţa locului în care îşi desfăşoară activităţile, schimbările le provoacă nelinişti, stări de agitaţie, diagnosticul nu le permite deplasări pe distanţe mari; numărul de copii cu domiciliul în municipiul Râmnicu Vâlcea şcolarizaţi la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni este în creştere, începând cu clasele de preşcolari, până la clasele a VIII-a, conform planului de şcolarizare pentru anul 2015-2016, iar estimările pe următorii 5 ani arată o creştere a numărului de copii ce vor fi şcolarizaţi; de la data preluării şi până în prezent, pentru crearea cadrului necesar desfăşurării în condiţii corespunzătoare a procesului de învăţare specific, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni a efectuat lucrări de reparaţii şi igienizare la imobilul respectiv. Centrul doreşte continuarea lucrărilor de reabilitare şi dotare a spaţiului prin accesarea de fonduri europene, principalele lucrări avute în vedere fiind: înlocuirea instalaţiei termice, înlocuirea instalaţiei electrice, reabilitarea acoperişului şi a grupurilor sanitare, înlocuirea tâmplăriei din lemn cu ferestre şi uşi termopan, dotarea cu materialele necesare procesului de învăţământ special (calculatoare, videoproiectoare, table electronice, imprimante, mobilier, materiale didactice, etc.). Precizăm că, potrivit Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfaşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice. De asemenea, potrivit art. 874 din Legea 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de folosinţă asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituţiilor de utilitate publică.

Leave a Response