|sâmbătă, mai 30, 2020
 • Follow Us!

Fostul ofiţer de Securitate, Vasile Nenu, supraveghea „manifestările duşmănoase” la adresa regimului comunist 

securitatea
 • Potrivit documentelor CNSAS,

 

Fostul ofiţer de Securitate, Vasile Nenu, supraveghea „manifestările duşmănoase” la adresa regimului comunist

 

Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat anul trecut soluţia definitivă în Dosasrul nr. 6070/2/2010, prin care a admis cererea Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) în contradictoriu Vasile Nenu, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, şi a constatat calitatea de lucrător al Securităţii în privinţa pârâtului. Ca urmare a unei cereri de verificare din 2008 adresată CNSAS de către o persoană s-a procedat la verificarea lui Vasile Nenu sub aspectul constatării calităţii de lucrător al Securităţii. Din cuprinsul notei de constatare a CNSAS, precum şi al înscrisurilor ataşate acţiunii, rezultă că Vasile Nenu a avut gradele de locotenent (1979,1982) şi, respectiv, locotenent major (1983,1984,1986) în cadrul Inspectoratului Judeţean de Securitate Vâlcea, Serviciul 2. În această calitate, Vasile Nenu a recrutat un informator pentru a putea obţine date şi informaţii despre persoane semnalate cu „manifestări duşmănoase”. Ulterior momentului recrutării, din rapoartele pe care le-a întocmit Vasile Nenu, reiese în mod clar că sursa a fost dirijată de către acesta să furnizeze aspecte legate de persoane urmărite pentru „acte de diversiune”, pentru „manifestări duşmănoase” şi apartenenţă la secte sau culte religioase. De asemenea, sursa a fost instruită să informeze despre „comentarii negative” la adresa regimului politic, precum şi despre auditorii postului de radio „Europa Liberă”. Totodată, Vasile Nenu a mai dirijat o altă sursă pentru a furniza date despre foşti membrii legionari. CNSAS a susţinut că activităţile desfăşurate de către Vasile Nenu, în calitate de angajat al fostei Securităţi, au îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, respectiv, dreptul la viaţă privată, prevăzut de art. 17 din Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice. Pentru argumentele prezentate anterior, CNSAS a considerat că sunt asigurate condiţiile impuse de legiuitor prin art. 2 lit. a din O.U.G. nr. 24/2008 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, pentru a se putea constata calitatea de „lucrător al Securităţii”.

 

Vasile Nenu a spus că activitatea sa s-a desfăşurat… sub imperiul ordinelor şi regulamentelor militare

 

Prin întâmpinarea formulată în cauză, Vasile Nenu a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. Vasile Nenu a arătat că a fost ofiţer de securitate, a urmat o şcoală militară, a depus un jurământ militar şi întreaga sa activitate s-a desfăşurat sub imperiul ordinelor şi regulamentelor militare, ale legilor statului român, pe care dacă nu le-ar fi respectat la acea dată, ar fi suportat consecinţele nerespectării acestora, consecinţe şi de natură penală. Vasile Nenu a spus că în calitatea pe care a avut-o până în anul 1989, aceea de ofiţer de securitate, a desfăşurat diverse activităţi specifice muncii de informaţii, date fiind direcţiile de acţiune, legile în vigoare, ordinele profesionale, regulamentele militare şi nu în ultimul rând, jurământul militar. Activitatea desfăşurată era de monitorizare (prin mijloace de muncă specifice oricărui serviciu de informaţii din lume), a acţiunilor potrivnice orânduirii din România, acţiuni ce erau sancţionate de legile valabile în acea perioadă. Vasile Nenu a mai arătat că nu a întreprins nimic în mod expres pentru îngrădirea sau suprimarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale anumitor oameni, iar acţiunile de monitorizare erau strict confidenţiale şi nu aveau puterea să limiteze sau să îngrădească drepturile şi libertăţile omului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de obiectul cererii de chemare în judecată şi de temeiurile de drept incidente în cauză, Curtea de Apel Bucureşti a reţinut următoarele: dispoziţiile art. 2 lit. a din O.U.G. nr. 24/2008 definesc noţiunea de lucrător al Securităţii ca fiind „orice persoană care, având calitatea de ofiţer sau de subofiţer al Securităţii sau al Miliţiei cu atribuţii pe linie de Securitate, inclusiv de ofiţer acoperit, în perioada 1945 – 1989, a desfăşurat activităţi prin care a suprimat sau a îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului”. Din înscrisurile existente la dosarul cauzei, reiese că pârâtul a avut gradul de locotenent în anii 1979, 1982 şi respectiv, locotenent major în anii 1983, 1984 şi 1986, în cadrul Inspectoratului Judeţean de Securitate Vâlcea, Serviciul 2. În raport de conţinutul înscrisurilor care atestă aceste calităţi, instanţa a apreciat îndeplinită prima condiţie impusă de dispoziţiile art. 2 lit. a din O.U.G. nr. 24/2008, în sensul că pârâtul a avut calitatea de ofiţer al Securităţii.

 

Instanţa a decis că Vasile Nenu a dispus măsuri de natură să aducă atingere drepturilor persoanelor urmărite

 

Din înscrisurile aflate la dosarul cauzei rezultă că în dosarul de urmărire informativă nr. R 171, pârâtul a recrutat informatorul H.M. pentru „verificarea colegilor săi de serviciu, M.I. – avertizat pentru manifestări duşmănoase”. Astfel, în raportul cu propuneri de recrutare în calitate de informator a numitului H.M., semnat olograf de pârât la data de 20 martie 1982, s-a consemnat: „Candidatul este în relaţii amicale cu MI – avertizat pentru manifestări duşmănoase”. Din nota de analiză privind activitatea de colaborare a sursei „Sandu”, redactată şi semnată olograf de pârât la 1 ianuarie 1984, rezultă că „Sursa Sandu a primit sarcini concrete pe lângă un element lucrat în D.U.I. (dosar de urmărire informativă) pentru acte de diversiune”. De asemenea, în nota de analiză privind activitatea de colaborare a sursei „Sandu”, întocmită de pârât s-a consemnat „în perioada analizată sursa Sandu a furnizat o serie de informaţii cu privire la persoane din atenţia org. de securitate, despre cei cu manifestări duşmănoase şi despre persoane ce fac parte din secte sau culte religioase”. În nota ofiţerului la nota informativă a sursei „Sandu” din 28 iulie 1986, primită de pârât în calitate de ofiţer de legătură, acesta a menţionat: „Sursa a fost instruită să stabilească dacă face comentarii negative sau dacă ascultă ştirile transmise de posturile de radio străine. Mat. necesar în procesul verificării”. Din nota ofiţerului la nota informativă a aceleiaşi surse, primită de pârât în calitate de ofiţer de legătură, rezultă că acesta a menţionat: „F.V. este lucrat în D.U.I. ptr. manifestări duşmănoase. Sursa a fost instruită să stabilească dacă ascultă ştirile posturilor de radio străine sau dacă are relaţii cu cetăţeni străini. Nota va fi exploatată în copie la D.U.I.”. Din înscrisurile depuse la dosar reiese că pârâtul, în calitate de ofiţer de legătură al informatorului „Sandu”, a primit de la acesta în perioada 1982- 1986 mai multe asemenea note informative, pe marginea cărora a redactat nota ofiţerului, cu referire la conţinutul fiecărei note primite şi la sarcinile de viitor pe care le-a trasat titularului în activitatea de încadrare informativă a colegilor de serviciu aflaţi în atenţie, după cum urmează: la 30 septembrie 1985, la nota informativă referitoare la C.V. „propus ptr. a lucra cu materiale explozive. Sursa a fost instruită să stabilească dacă cel în cauză are rude în străinătate sau dacă întreţine relaţii cu cetăţeni străini”; la 30 martie 1986, la nota informativă referitoare la A.I. „luat în studiu ptr. a fi recrutat în calitate de gazdă casă de întâlniri. Sursa a fost instruită să stabilească anturajul sus-numitului şi poziţia prezentă faţă de politica partidului şi statului nostru”; la 4 august 1986, la nota informativă referitoare la M.M., „/M.M. are şi rude în străinătate şi urmează a fi luat în lucru. Propun exploatarea notei în copie la MM”. În dosarul nr. R privind titularul B.V., din nota ofiţerului la nota informativă a sursei „Frăţia”, din 06.02.1979, primită de Vasile Nenu, în calitate de ofiţer de legătură, acesta a menţionat: „Sursa a furnizat mat. la cererea noastră. Sursa a fost instruită de a avea în atenţie şi alte elemente cum ar fi H.C., fost membru legionar. Nota va fi analizată în copie la tov. B, Serv. 1.” În concluzie, aceste înscrisuri existente la dosarul cauzei demonstrează că în desfăşurarea urmăririi informative, Vasile Nenu a dispus măsuri de natură să aducă atingere drepturilor persoanelor urmărite, documentele întocmite şi semnate de acesta, conţinând informaţii referitoare la persoanele aflate în supravegherea organelor de securitate.

(Nicu Trandafir)

2 Responses to Fostul ofiţer de Securitate, Vasile Nenu, supraveghea „manifestările duşmănoase” la adresa regimului comunist

 1. Securistul

  Ce chestie tare a depistat CNSAS-ul asta:ca un securist a fost securist!In concluzie in tara asta nu se discuta nimic serios in niciun domeniu!

   
 2. "DUSMANUL" DE CLASA NU DOARME ...

  SECURISTII SARACII,E CEI MAI PATRIOTI – EI AU VEGHEAT, VEGHEAZA SI SUPRAVEGHEAZA PE ROMANI, SA NU-L INJURE PE PINGELICA SI SA NU SE ABATA DE LA LINIA PARTIDULUI …

   

Reply to "DUSMANUL" DE CLASA NU DOARME ...