|vineri, aprilie 10, 2020
  • Follow Us!

Deputatul Mazilu a primit răspuns de la Ministerul Sănătăţii privind lipsa personalului medical din şcolile de la ţară 

Mazilu_Dan

Referitor la interpelarea deputatului Dan Constantin Mazilu, preşedintele UNPR Vâlcea, privind lipsa personalului medical din şcolile de la ţară, Ministerul Sănătăţii a comunicat recent următoarele: „În acest moment activitatea de medicină şcolară şi medicină dentară din unităţile de învăţământ se desfăşoară conform prevederilor cap. III din OUG 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale. Articolul 12 din actul normativ menţionat reglementează cadrul legal actual de funcţionare a activităţii de asistenţă medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilor precum şi posibilitatea implicării autorităţilor administraţiei publice locale alături de Ministerul Sănătăţii care asigură finanţarea activităţii. «Art. 12. – (1) Asistenţa medicală şi de medicină dentară acordată preşcolarilor şi elevilor pe toată perioada în care se află în unităţile de învăţământ se asigură în cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi şcoli. (2) Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea cabinetele medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi şcoli, precum şi aparatura medicală din cadrul acestora se preiau de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii. (3) Acolo unde nu există cabinete medicale şi de medicină dentară în grădiniţe şi şcoli, asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) se poate realiza prin medicii de familie şi medicii dentişti din localităţile respective sau din localităţile apropiate». Pentru înfiinţarea de noi posturi în medicina şcolară este necesar ca autorităţile administraţiei publice locale să îşi includă în organigrama proprie posturile de medici şcolari si asistente medicale şcolare si de a organiza concurs de ocupare împreună cu reprezentanţii direcţiilor de sănătate publică judeţene. Posturile pot fi finanţate din bugetul administraţiei publice locale sau se poate solicita finanţare Ministerului Sănătăţii conform OUG 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale. întrucât în ultimii ani nu s-au mai făcut solicitări de înfiinţare de noi posturi în medicina şcolară pentru anul 2015 este prevăzută finanţare doar pentru posturile existente la nivelul fiecărui judeţ. În sensul creşterii accesului la servicii medicale dentare în unităţile de învăţământ vom solicita pentru anul 2016 suplimentarea bugetului existent pentru înfiinţarea de noi posturi de medici şcolari şi asistente medicale. Trebuie menţionat că înfiinţarea şi dotarea cabinetelor de medicină şcolară este responsabilitatea autorităţilor publice locale conform Art. 21 din OUG 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale: «Art. 21 (1) Autorităţile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistenţă medicală comunitară, asistenţă medicală în unităţile de învăţământ şi asistenţă medico- socială a populaţiei din zonă şi în special a celei din comunităţile defavorizate. (2) Autorităţile publice locale sunt responsabile de acoperirea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării cabinetelor medicale din unităţile de învăţământ preşcolar şi şcolar, precum şi pentru înfiinţarea de noi cabinete medicale în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, prin sume alocate de ia bugetul local cu această destinaţie. (3) Pentru cabinetele medicale din unităţile de învăţământ universitar, în ceea ce priveşte cheltuielile pentru bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării acestora, sumele sunt alocate de către unităţile de învăţământ de care aparţin». În privinţa realizării unui mecanism eficient de monitorizare a activităţii de asistenţă medicală şcolară şi asistenţă medicală comunitară împreună cu autorităţile administraţiei publice locale dorim să realizăm un registru naţional al activităţii cu scopul de a crea o bază de date reale a resursei umane precum şi a indicatorilor urmăriţi în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a copiilor şi a grupurilor de persoane vulnerabile, inclusiv roma precum si creşterea accesului la servicii medicale de calitate. Pentru realizarea acestui registru vom căuta soluţii de finanţare în cadrul proiectelor cu finanţare europeană. În anul 2014 au beneficiat de servicii medicale în cabinetele şcolare un număr de 2.260.885 preşcolari şi şcolari din care 641.629 în rural şi 1.619.256 în urban. De asemenea au beneficiat de asistenţa medicală dentară în unităţile de învătământ un număr de aproximativ 1.390.704 de preşcolari şi şcolari”.

Leave a Response