|sâmbătă, octombrie 19, 2019
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat o creştere salarială de 12% pentru personalul din cadrul aparatului Primăriei Râmnicului 

primaria ramnicu valcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iulie 2015, a decis ca, începând cu data de 1 iulie 2015, să se acorde o creştere salarială de 12% personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi celui din cadrul serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Local. În situaţia în care plafonul cheltuielilor de personal repartizat de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Administraţiei şi Internelor nu va acoperi majorarea salarială de 12% până la finalul anului bugetar, aceste drepturi vor fi sistate până la suplimentarea plafonului cu sumele necesare, iar în cazul în care nu vor fi îndeplinite condiţiile stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 până la finele exerciţiului bugetar 2015, sumele reprezentând majorarea de 12% vor fi recuperate. La nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, necesitatea acordării majorărilor salariale stabilite prin OUG nr. 27/2015 este dată de faptul că nivelul salariilor de care beneficiază personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, instituţiilor şi serviciilor publice subordonate consiliului local este cel din luna octombie 2008, dată de la care această categorie de salariaţi (spre deosebire de salariaţii din învăţământ, sanatate, asistenţă socială, etc.), nu a mai beneficiat de nici o creştere salarială. Potrivit dispoziţiilor OUG nr. 27/2015, prin excepţie de la prevederile din OUG nr. 83/2014, autorităţile administraţiei publice locale pot stabili o creştere salarială de până la 12%, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat; încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale. Potrivit prevederilor OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri finaciare, plafonul cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale, se repartizează la începutul anului, pe unităţi sau subdiviziuni administrativ teritoriale prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice. Astfel, nivelul drepturilor salariale care se ia în calcul la stabilirea plafonului cheltuielilor de personal este cel existent la începutul anului, ulterior prin rectificări ale bugetului de stat acest plafon fiind majorat. Pentru exemplificare nivelul maxim al cheltuielilor de personal aprobat pentru anul 2014 a fost: 85,58 milioane de lei (21 ianuarie 2014); 104,1 milioane de lei (9 decembrie 2014); 103,9 milioane de lei (16 decembrie 2014). În consecinţă, la data intrării în vigoare a actului normativ mai sus invocat Municipiul Rm. Vâlcea dispune de plafon al cheltuielilor de personal şi de prevederi bugetare alocate, care să permită aplicarea dispoziţiilor legale privind majorarea cu 12% a drepturilor salariale. Pentru a asigura plata drepturilor salariale pe întregul an bugetar, Primăria Râmnicului a solicitat ANAF Vâlcea majorarea plafonului cheltuielilor de personal, menţionând că dispune de resurse financiare, din venituri proprii, pentru asigurarea sumelor necesare suplimentării bugetului cheltuielilor de personal. Prin răspunsul formulat, ANAF Vâlcea a comunicat faptul că, va avea în vedere solicitarea Municipiului Rm. Vâlcea, urmând să ia măsurile prevăzute de Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale. Totodată, până la momentul rectificării bugetului de stat pe anul 2015, Municipiul Rm. Vâlcea va asigura efectuarea plăţilor necesare la cheltuielile de personal pentru fiecare din acţiunile cuprinse în buget, în limita plafonului aprobat pe anul 2015. În situaţia în care, plafonul cheltuielilor de personal repartizat de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Administraţiei şi Internelor nu va acoperi majorarea salarială de 12%, până la finalul anului bugetar, aceste drepturi vor fi sistate până la suplimentarea plafonului cu sumele necesare, iar în cazul în care nu vor fi îndeplinite condiţiile stabilite prin OUG nr. 27/2015 până la finele exerciţiului bugetar 2015 sumele reprezentând majorarea de 12% vor fi recuperate.

(Petre Coman)

Leave a Response