|miercuri, februarie 26, 2020
  • Follow Us!

CJ Vâlcea va reface peste 8 km din drumul DJ 656 Olăneşti – Comanca – Tisa 

Olanesti drum

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat zilele trecute documentaţia tehnico-economică, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi refacere DJ 656 Olăneşti – Comanca – Tisa, km.0+000-8+874 (platformă drum, ziduri de sprijin, podeţe)”, la valoarea de 12 milioane de lei (2,7 milioane de euro). În perioada aprilie – iulie 2014, în judeţul Vâlcea, au avut loc ploii abundente care au condus la avarierea mai multor drumuri judeţene şi a podurilor şi podeţelor situate pe acestea. Printre drumurile afectate se află şi drumul judeţean DJ 656 Olăneşti – Comanca – Tisa. Pe acest drum între km 0+000 şi 8+874 au fost afectate: platforma drumului, ziduri de sprijin şi podeţe, circulaţia desfăşurându-se cu restricţii pe un singur fir în anumite zone şi întreruptă total în alte zone. Acest drum este important pentru comunitatea locală, având în vedere că acesta reprezintă singura cale de acces către zonele turistice şi pensiunile din amonte de Băile Olăneşti. Obiectivul de investiţii este amplasat în oraşul Băile Olăneşti, fiind constituit de cele trei tronsoane ale drumului judeţean 656 situate între km 0+350-0+430; 2+000-3+760 şi km 3+760-5+175. În zona tronsonului de drum cuprins între km 0+350- km 0+430 s-a produs o alunecare de teren de suprafaţă cauzată de antrenarea unui volum mare de nisip şi pietriş de către apele cu caracter torenţial. Scurgerea aluvionară de mare volum de pe versantul din dreapta a acoperit platforma drumului pe o porţiune de circa 40 m. Tronsonul de drum cuprins între km 2+000-km 3+760 prezintă degradări semnificative cauzate de absenţa lucrărilor de întreţinere şi de consolidare; partea carosabilă prezintă denivelări şi discontinuităţi, rigolele şi podeţele sunt colmatate iar unele sunt avariate fiind erodate porţiuni ale talazurilor. Platforma drumului pe tronsonul cuprins între km 3+760 şi km 4+900 este afectată grav de eroziuni şi de tasări cauzate de scurgeri masive de apă de pe versantul din dreapta drumului şi de creşterea excepţională a nivelului Pârâului Piciorul Porcului, situat pe partea stângă a drumului, care a produs erodarea bazelor talazurilor, având ca efect creşterea instabilităţii acestora din cauza pantelor cu declivităţi foarte mari. Lucrările de consolidare şi amenajările pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale, reprezentate de şanţuri şi podeţe, sunt compromise. Între km 3+950 şi km 4+900 lăţimea platformei drumului este sub 5 m din cauza eroziunilor succesive. Terenurile ocupate de tronsoanele de drum judeţean analizate, sunt situate în intravilanul şi extravilanul oraşului Băile Olăneşti. Traseul proiectat coincide cu traseul existent al drumului, fiind evitate expropierile de teren. În prezent este necesară corectarea sistemului rutier, refacerea acestuia pe o lungime de 1,2 km, construirea a 950 m de ziduri de sprijin, aplicarea de protecţii pe versanţii stâncoşi, construirea a trei poduri, aşternerea covorului asfaltic, refacerera acostamentelor şi a sistemului de colectare şi evacuare a apelor pluviale. Structura rutieră a tronsonului de drum este de la km 0+000 până la km 3+760, de tip suplu, cu îmbrăcăminte asfaltică din BA16, degradată iar după traversarea râului Olăneşti şi înscrierea pe valea pârâului Valea Porcului este de tip împietruire. Expertiza tehnică efectuată de ing. Teodor Burilescu precizează următoarele: drum judeţean clasă tehnică V, categoria de importanţă C. Deoarece drumul se desfăşoară pe întregul traseu în paralel cu albia pârâului Piciorul Porcului şi râului Olăneşti, sunt necesare câteva zone de protejare a drumului, prin proiectarea unor lucrări de protecţie din gabioane aşezate pe saltele tot din gabioane. Torenţii care debuşează în drum vor fi amenajaţi pe o lungime de min. 10 m spre amonte, prin crearea unei camere de liniştire, cu peretele amonte ranforsat şi încastrat în malurile existente. În concluzie, drumul judeţean 656 este din punct de vedere turistic deosebit de atrăgător, iar refacerea şi consolidarea acestui drum va avea un impact favorabil şi din punct de vedere social, facilitând legătura dintre localităţile Olăneşti, Comanca şi Tisa.

Leave a Response