|marți, mai 26, 2020
  • Follow Us!

Alte 7 persoane fizice sau juridice au depus la Primărie plângeri împotriva taxei de sport şi cultură 

primaria ramnicu valcea

Recent, şapte persoane juridice sau fizice au depus la Primăria Râmnicului plângeri prealabile împotriva taxei de sport şi cultură instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 148/35/2004. Cele şapte entităţi juridice sunt: Cabinet expert contabil Oprea Maria Mihaela, Cabinet expert contabil Popescu Doina Corina, Expert contabil Salomia Maria Mădălina, SC Cat Tehnics SRL, Roşianu Geta – expert contabil, SC Achim SRL şi Negru Anca Maria – expert contabil. În fond, cele şapte entităţi susţin că HCL nr. 148/35/2004, împreună cu celelalte hotărâri ale consiliului local, au creat si au perpetuat o discriminare cu privire la taxe si impozite. Astfel s-a creat numai in sarcina persoanele juridice plata taxei si netinand cont de principiul de drept care spune că: „Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus – Unde legea nu distinge nici noi nu putem sa distingem”, ceea ce a condus la discriminare intre persoanele fizice si juridice (in acest sens a se vedea dispoziţiile art. 56 si art. 139 alin. 2 din Constitutia României cat si pct. 14 din normele de aplicare ale codului fiscal pentru art. 248 Cod Fiscal – principiul aplicarii unitare a legii fiscale). Mai mult, cabinetele nu au beneficiat si nici nu beneficiaza de serviciile publice locale pentru care s-a instituit aceasta taxa, astfel incat nu pot fi obligaţi la plata unei asemenea taxe prin încălcarea prevederilor din Legea 571/2003 modificata, intrucat conform acestuia taxele speciale sunt plătite de către cei care beneficieaza de serviciile publice locale, in speţa nefiind vorba de acest lucru. În luarea hotarii de anulare a obligaţiilor de plata privind taxa de cultura si sport de către cabinet si formulării unui răspuns scris la plângerile prealabile se solicită a se tine cont de Sentinta Tribunalului Valcea si a Curţii de Apel Piteşti nr. 2130/90/2007 prin care profesia liberală de avocat, in speţa cabinetele de avocatura au fost scutite de plata taxei de cultura si sport, in sensul ca aceasta este discriminatorie, precum şi de Decizia Civilă nr. 1968/10.06.2009 pronunţată de Curtea de Apel Cluj, Secţia Comercială, de contencios administrativ şi fiscal.

Leave a Response