|miercuri, februarie 26, 2020
  • Follow Us!

Abuzuri comise de conducerea Obştii Moliviş din Malaia 

mtii-siriu

Un membru al comisiei de cenzori pune în lumină:

Abuzuri comise de conducerea Obştii Moliviş din Malaia

Ionel Popa, din comuna Malaia, ne-a semnalat recent faptul că în data de 30 martie 2014 a fost ales cu cele mai multe voturi în Comisia de cenzori a Obştii de moşneni Moliviş şi este purtător de drepturi prin procură specială, însă noul consiliu de administraţie al obştii a refuzat sistematic să-i prezinte situaţia financiară a obştii. Ionel Popa a trimis o adresă către consiliul de administraţie al Obştii Moliviş, în care precizează următoarele: „În data de 30 martie 2014 a avut loc Adunarea Generală a Obştii Moliviş şi s-au ales membrii în CA şi membrii în Comisia de cenzori. Am ieşit în comisia de cenzori (Ionel Popa), cu cele mai multe voturi, conform procesului verbal de şedinţă. Nu au fost intenţii de contestaţii înscrise în procesul verbal. Conform noilor reglementări, neînscrierea ca intenţie de contestare, acţiunea în instanţă rămâne fără obiect. Din aceste momente, numai Adunarea Generală mă mai poate revoca din funcţia de cenzor. Pentru buna funcţionare a comisiei de cenzori este nevoie de un registru special, în care să se înregistreze cronologic activitatea financiară a obştii. Pentru aceasta, rog consiliul de administraţie al Obştii Molivis să-mi pună la dispoziţie raportul Comisiei de cenzori pe 2013, pentru a avea un punct de plecare în ceea ce priveşte activitatea viitoare. Este nevoie de o definiţie a cenzorului: «persoană abilitată, în principal, să verifice gestiunea unei societăţi comerciale. De asemenea, cenzorul este obligat să verifice dacă situaţiile financiare sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele; să verifice dacă registrele societăţii sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare; să facă propuneri cu privire la situaţiile financiare şi repartizarea profitului». Pentru îndeplinirea atribuţiilor de cenzor, vă rog să mă invitaţi la toate şedinţele CA. Vreau să avem o colaborare bună în interesul moşnenilor. În atenţia mea există propunerea ca prin asociere cu alte obşti să se achiziţioneze complexul de la Malaia. Cu cât se va înfăptui acest lucru mai repede, va dispărea acestă rană vizibilă de pe frontonul comunităţii. Vreau să precizez că nu fac parte din nici un cerc de interese şi numai întâmplarea face ca să fiu alături (fizic) de anumite persoane controversate. Nu am fost şi nu voi fi niciodată alături de cei care au intenţia de a prejudicia comunitatea. Comunitatea are încredere în mine şi nu vreau s-o dezamăgesc. Vă rog să-mi daţi răspuns în termen legal, prin constituirea şedinţei de Consiliu al Obştii Moliviş, cu ordine de zi, în care să se reflecte poziţia celor cinci membri ai CA. Răspunsul să prezinte motivarea unui eventual refuz”. Însă, Ionel Popa nu a primit nici până astăzi un răspuns….

Regula ilegală a fost: participă la alegeri numai cei care deţin 1 leu drepturi şi 2 lei garanţie

Fără să fie convocat Ionel Popa, cu puţin timp în urmă, expertul contabil Iustin Predescu a invitat comisia de cenzori a Obştii Moliviş pentru întocmirea unei situaţii contabile. A întrebat de ce Ionel Popa lipseşte şi Ion Pavelescu, membru în CA, i-a răspuns că nu are dreptul să fie membru în comisia de cenzori. Nu se ştie dacă a dat şi o explicaţie legală. Ne întrebăm de ce consiliul de administraţie al obştii (format din Ion Răucă – preşedinte, Ion Pavelescu – secretar, Gheorghe Manta – membru, N. Popescu – membru şi F. Deaconescu – membru) refuză ca Ionel Popa să aibă acces la actele obştii? Potrivit spuselor lui Ionel Popa, Obştea Moliviş nu are membri supleanţi, deoarece vechiul preşedinte Ion Răducă a impus, prin modificarea statutului, reguli pe care le-au indeplinit cei cinci membri enumeraţi. Dacă intră al şaselea în joc, Răducă pierdea alegerile. Regula ilegală a fost: participă la alegeri numai cei care deţin 1 leu drepturi şi 2 lei garanţie. Este clar că obştea nu poate funcţiona fără membri supleanţi. S-a ivit situaţia când Gheorghe Manta a plecat la muncă în străinătate aproximativ trei luni consecutive. Cine i-a luat locul şi cum s-au luat deciziile în obşte cu 4 membri? S-a zvonit că Manta a fost în Malaia, dar nu l-a văzut nimeni.

Situaţia este gravă la această obşte pentru că Obştea Moliviş a fost antrenată într-un proces costisitor, de lungă durată, de obţinere a drepturilor deţinute de Carpatina. S-a câştigat procesul cu costuri foarte mari. Când CA s-a prezentat la comisiile de punere în posesie pentru punerea în valoare a drepturilor, conform hotărârii judecătoreşti, s-a constatat că aceste drepturi au fost validate de la punerea în posesie. În consecinţă, acţiunea judecătorească nu a avut obiect. Se pune întrebarea dacă dividentele au fost repartizate corect pe autori? Au emis şi legitimaţii în care sunt specificate drepturile obţinute după proces, drepturi validate încă de la înfiinţarea obştii. Care a fost interesul şi de ce Ion Răducă a luptat să rămână la conducerea obştii? Potrivit unor zvonuri provenite din interiorul Obştii, se plăteşte asistenţă sanitară, sunt probleme cu modul de licitare, s-a investit foarte mult în clădirea obştii, s-a atribuit masa lemnoasă unor persoane incompatibile, nu sunt recuperaţi toţi banii de la agenţii economici, există incompatibilităţi între membrii CA şi cei ai comisiei de cenzori (grade de rudenie nepermise de lege), s-au plătit amenajări de drumuri nejustificate.

(Petre Coman)

Leave a Response