|sâmbătă, octombrie 1, 2022
  • Follow Us!

Şedinţă cu repetiţie a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea 

Sedinta Consiliu Local 2014

 

 

Vineri, 10 iulie, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, ordinea de zi cuprinzând toate propunerile respinse la şedinţa ordinară din 30 iunie. Conducerea Primăriei Râmnicului motivează astfel decizia: majoritatea proiectelor de hotărâri înscrise pe actuala ordine de zi au fost supuse aprobării Consiliului Local în şedinţa ordinară din data de 30 iunie 2015 şi, deşi au primit avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate, aceastea nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptate. De asemenea, trebuie luat în considerare că cea mai mare parte din aceste proiecte au un grad ridicat de urgenţă (alocări bugetare pentru finanţarea unor lucrări de investiţii, constituirea unui fond de risc aferent creditului contractat de societatea ETA, aprobarea programului Zilelor Imnului Naţional etc.) se impunea includerea lor pe ordinea de zi a şedinţe extraordinare din data de 10 iulie 2015. Ordinea de zi cuprinde următoarele proiecte de hotărâri: rectificarea bugetului local şi a listei de investiţii pe total surse de finanţare pentru anul 2015; rectificarea bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2015; constituirea fondului de risc în sumă de 360.000 de lei aferent creditului contractat de societatea ETA şi garantat de municipiul Râmnicu Vâlcea; constituirea unei ipoteci mobiliare asupra veniturilor proprii ale bugetului local, în favoarea Eximbank România SA, pentru acoperirea costurilor împrumutului bancar şi rambursarea acestuia; aprobarea bugetului finanţat din fonduri externe nerambursabile pentru anul 2015; efectuarea unor plăţi din bugetul local; raport şi proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor desfăşurate cu ocazia „Zilelor Imnului Naţional”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi desfăşurării în municipiul Râmnicu Vâlcea a Festivalului Internaţional de Teatru Ariel Inter Fest – ediţia a V-a, 28 iulie – 2 august 2015; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea contractului nr. 28077/20 septembrie 2010 de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; raort şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită de către Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni a imobilului „Grădiniţa cu program prelungit Nord 3”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Asociaţia EcoAssist în vederea efectuării lucrărilor de împădurire pe terenul în suprafaţă de 11 ha, proprietatea municipiului, situat în punctul Feţeni; raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al municipiului a unui imobil teren; raport şi proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile – construcţii din domeniul public în domeniul privat al municipiului; raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei unui imobil; raport şi proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din Hotărârile Consiliului Local nr.119/2013 şi nr.147/2013; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Creşe; raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) al Filarmonicii Ion Dumitrescu.

Leave a Response