|duminică, septembrie 25, 2022
  • Follow Us!

Se va înfiinţa societatea CETPREST, ce va avea, ca asociaţi, firmele CET Govora, Servcet şi Prelcet 

cet_govora_orizontal

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat marţi, 30 iunie 2015, în şedinţă ordinară propunerea de mandatare a reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora, în vederea înfiinţării societăţii Cetprest SRL. Nou înfiinţata firmă va fi o societate cu răspundere limitată (SRL) şi va avea, ca asociaţi, întreprinderile CET Govora, SC Servcet SA şi SC Prelcet SA. Personalul societăţii înfiinţate va fi nou angajat şi va fi salarizat corespunzător salariului minim pe economie. Conducerea nou înfiinţatei societăţi se propune a fi asigurată de un administrator şi un director, urmând ca serviciile de natură tehnică, economică, juridică şi altele să fie asigurate de asociaţi, fără a se detalia modul în care vor fi acestea asigurate. Proiectul organigramei, statul de funcţii şi actul constitutiv al societăţii comerciale nou înfiinţate sunt în curs de elaborare, urmând a fi transmise Consiliului Judeţean Vâlcea pe măsura realizării lor. Propunerea este în conformitate cu prevederile din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, consiliul judeţean exercită în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii. Menţionăm că această atribuţie este prevăzută în Contractul de mandat nr. 16259 din 30 octombrie 2014 al lui Petre Grigore, reprezentant al Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora. În conformitate cu prevederile art. 3 din contractul de mandat menţionat, aprobarea înfiinţării societăţii Cetprest SRL va fi exercitată doar în baza unui mandat special acordat de către mandant. Prin trei adrese succesive, înregistrate la Consiliul Judeţean Vâlcea în lunile mai şi iunie, conducerea CET Govora a solicitat mandatarea reprezentantului Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor să aprobe înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni sau cu răspundere limitată, care să aibă în obiectul de activitate servicii auxiliare producţiei la Unitatea Minieră a Cărbunelui (UMC) Berbeşti. Potrivit ultimei informări, CET Govora a demarat formalităţile privind rezervarea de nume pentru noua societate, respectiv SC Cetprest SRL. În temeiul contractului de transfer de afacere încheiat cu Complexul Energetic Oltenia, CET Govora a preluat activele şi personalul aferent UMC Berbeşti, respectiv carierele Berbeşti, Alunu şi Panga. Totodată, în temeiul aceluiaşi înscris, părţile au stabilit ca toate contractele aflate în derulare să îşi înceteze efectele faţă de Complexul Energetic Oltenia şi să fie încheiate selectiv cu CET Govora, în sensul că se are în vedere cât de necesar şi cât de oneros este pentru societate fiecare contract. Consiliul de Administraţie al CET Govora, analizând întreaga documentaţie cu privire la încheierea contractului de transfer de afacere, a considerat că unele contracte devin foarte costisitoare pentru societate, şi ca o primă măsură de reducere a costurilor, propune înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni sau cu răspundere limitată, care să aibă în obiectul de activitate servicii auxiliare producţiei la UMC Berbeşti. CET Govora urmează să treacă printr-un amplu proces de restructurare şi reorganizare în vederea eficientizării activităţii, astfel, o parte a personalului societăţii, care prin restructurare şi-ar pierde locul de muncă, poate fi redistribuit la societatea ce urmează a fi înfiinţată. Pentru a putea analiza oportunitatea înfiinţării unei noi societăţi comerciale, prin adresa nr. 9797 din 16 iunie 2015, Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat CET Govora o fundamentare concretă şi detaliată care să lămurească care este diferenţa între salariul personalului nou angajat şi cel al personalului care poate fi preluat de la CET Govora, SC Servcet SA şi SC Prelcet SA şi dacă, prin plata drepturilor salariale ale conducerii noii societăţi comerciale, cheltuielile vor fi mai mari. De asemenea s-a solicitat transmiterea proiectului organigramei, statului de funcţii precum şi actul constitutiv al societăţii comerciale care se doreşte a fi înfiinţată. În răspunsul transmis prin adresa nr. 26048 din 18 iunie 2015, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea, s-au comunicat următoarele: nou înfiinţata firmă va fi o societate cu răspundere limitată şi va avea, ca asociaţi, societăţile CET Govora, SC Servcet SA şi SC Prelcet SA; personalul societăţii noi înfiinţate va fi nou angajat şi va fi salarizat corespunzător salariului minim pe economie; conducerea noii societăţi se propune a fi asigurată de un administrator şi un director, urmând ca serviciile de natură tehnică, economică, juridică şi altele să fie asigurate de asociaţi, fără a se detalia modul în care vor fi acestea asigurate; materialele solicitate (proiectul organigramei, statul de funcţii şi actul constitutiv al societăţii comerciale nou înfiinţată) sunt în curs de elaborare, urmând a fi transmise Consiliului Judeţean Vâlcea pe măsura realizării lor. Conducerea CET Govora a realizat recent o notă de fundamentare cu privire la oportunitatea înfiinţării unei societăţi pentru prestarea de servicii la UMC Berbeşti. Potrivit notei de fundamentare, în urma încheierii contractului de transfer de afacere cu Complexul Energetic Oltenia, prin care CET Govora a preluat activitatea de minerit, pentru susţinerea activităţii, Direcţia Minerit din cadrul CET Govora a avut şi are şi în prezent încheiate contracte de prestări servicii de întreţinere, reparaţii, curăţenie, PSI, activităţi executate cu diverse persoane juridice.

Leave a Response