S-a aprobat lista celor 320 de solicitanţi din Râmnicu Vâlcea îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială

luni, 13 iulie 2015

Zilele trecute, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat lista celor 320 de solicitanţi îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială, în ordinea de prioritate. De asemenea, s-a mai aprobat lista celor 218 de solicitanţi care, la data analizării dosarelor, nu au făcut dovada îndeplinirii tuturor condiţiilor de acces prevăzute de lege, urmând a li se aduce la cunoştinţă motivul respingerii, precum şi faptul că la data când întrunesc toate condiţiile prevăzute de criteriile de acces pot depune o nouă cerere. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi cele referitoare la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente. În conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii, în vederea soluţionării cererilor privind repartizarea locuinţelor sociale, autorităţile administraţiei publice locale stabilesc măsuri necesare pentru luarea în evidenţă şi pentru analizarea acestor solicitări. În acest scop prin hotărâri ale consiliilor locale se constituie comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, se stabilesc şi se dau publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se repartizează locuinţele sociale, actele justificative necesare care însoţesc cererea şi locul de primire a cererilor. În vederea punerii în aplicare a prevederilor actelor normative menţionate anterior, prin hotărârea nr. 212/60/2008, modificată, ca urmare a componenţei Consiliului Local rezultată la alegerile locale din luna iunie 2012, de hotărârea nr. 179/28/12 iulie 2012, a fost constituită, la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, comisia socială de analiză a solicitărilor privind repartizarea locuinţelor sociale şi au fost stabilite atribuţiile acesteia. De asemenea, la propunerea comisiei sociale constituită în modul descris mai sus, în data de 30 ianuarie 2013, prin hotărârea nr. 23 Consiliul Local a aprobat criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor sociale, precum şi lista actelor justificative pe care solicitanţii le vor depune în vederea analizării cererilor. Având în vedere că, în anul 2015, urma a fi finalizat obiectivul de investiţii „Cămin de bătrâni corp A - transformare în locuinţe sociale”, în şedinţa din data de 3 decembrie 2014, comisia socială a stabilit reactualizarea tuturor dosarelor privind atribuirea unei locuinţe sociale depuse până la data de 31 decembrie 2014 în vederea întocmirii unei noi liste de priorităţi funcţie de criteriile de acces şi de ierarhizare aprobate de către Consiliul Local prin hotărârea nr. 23/30 ianuarie 2013. În acest sens, conform prevederilor din hotărârea 179/28/12 iulie 2012, comisia socială a procedat la analizarea şi verificarea dosarelor, a stabilit punctajul pentru fiecare solicitant care a completat dosarul cu documentele prevăzute de lege şi care a îndeplinit toate criteriile de acces la o locuinţă socială, întocmind lista solicitanţilor care au acces la o locuinţă socială, în ordinea de prioritate rezultată ca urmare a punctajului obţinut, precum şi lista dosarelor respinse cu justificarea legală pentru fiecare dintre acestea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe