|sâmbătă, septembrie 24, 2022
  • Follow Us!

Primăria va plăti din bugetul local lucrări suplimentare la proiectul de amenajare a centrului Râmnicului 

primaria ramnicu valcea

Printre puţinele proiecte de hotărâri aprobate săptămâna trecută de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea se numără şi cel privind plata din bugetul local a sumei de circa 10.000 lei, inclusiv TVA, reprezentând contravaloarea lucrărilor de confecţionat şi montat armătura în pereţii mulaţi ai parcării subterane, lucrări efectuate în cadrul obiectivului de investiţii „Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea”. Suma rezultată, prezentată în situaţia de plată anexată, reprezintă contravaloarea cantităţii de 1.458 kg armătură, obţinută din scurtarea carcaselor la nivelul grinzii de ghidaj. Plata sumei se va efectua după predarea, de către constructor, către Primăria Râmnicului, a cantităţii de armătură, în vederea valorificării acesteia. În cadrul Programului Operaţional Regional, a fost semnat contractul de finanţare nr. 4067/26 februarie 2014 pentru proiectul „Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea”, a cărui valoare totală este de 65,8 milioane de lei cu TVA, procentul de cofinantare acordat de UE, fiind de 98% din valoarea proiectului, respectiv 64,5 milioane de lei cu TVA. Pentru realizarea obiectivului de investitii mai sus amintit, în urma desfăşurării procedurii licitaţiei publice, a fost atribuit contractul de execuţie lucrări asocierii Mitliv Exim SRL – SC Polystart Impex SRL, în valoare de 53 milioane de lei, inclusiv TVA, lucrările urmând a fi finalizate in maxim 14 luni de la data inceperii acestora, respectiv de la data de 12 martie 2015. De asemenea, in data de 15 septembrie 2014 s-a semnat contractul de servicii între Primăria Râmnicului şi Project – THC SRL, pentru dirigenţia de şantier. Lucrările principale ce urmează a fi realizate în cadrul obiectivului de investiţii „Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea”, sunt amenajarea spaţiului public, construirea unui pasaj pietonal si a unei parcari subterane. Amenajarea spaţiului public propune transformarea unei parti din zona de maxima circulaţie în spaţiu modern de recreere, odihnă şi joacă pentru copii, prin amenajarea unei suprafeţe pietonale de promenadă cu o întindere de 11.490 mp. Parcarea subterană va fi construită pe două niveluri subsol l şi subsol 2 şi va avea o capacitate de 200 de locuri, din care 192 locuri pentru automobile şi 8 locuri pentru motociclete. Legătură pietonală cu exteriorul va fi făcută printr-o scară cu lift şi printr-un trotuar pietonal de-a lungul rampei de acces rutier. Potrivit raportului tehnic, amenajarea parcării subterane pe două niveluri, presupune, conform documentaţiei tehnice, relizarea în prima fază, a unei incinte de pereţi mulaţi de 60 cm grosime, care urmau a fi foraţi până la adâncimea maxima de minus 17,9 m, adâncime rezultată atât din condiţia de stabilitate, precum şi de cota finală a săpăturii pentru realizarea noului imobil, de minus 10,9 m faţă de cota 0, precum şi de nivelul ridicat al pânzei freatice în zonă. Pereţii mulaţi sunt dispuşi pe toate laturile parcajului si se execută în panouri de 5 m lungime, iar la partea superioară sunt legaţi printr-o grindă de coronament a cărei latime este de 60 cm, inaltimea acesteia variind in funcţie de geometria terenului amenajat. Pentru a limita deplasările peretelui de incinta se vor monta doua orizonturi de spraituri metalice necesare pentru realizarea săpăturii si a structurii din beton a parcajului. Tehnologia de execuţie a pereţilor mulaţi impune aprovizionarea în şantier a carcaselor de armătură gata confecţionate, astfel încât turnarea betonului în panoul peretelui mulat să se înceapă în cel mult o oră de la terminarea curăţirii tălpii tranşeei, timp în care se introduce în tranşee carcasa de armătură şi se realizează lucrările de pregătire a betonarii. Ca urmare a depistării în timpul execuţiei lucrărilor de săpătură pentru realizarea primului panou de început, a unui strat de rocă semidură cu aspect de gresie, începând de la cota minus 13,5 în jos, în baza notei de constatare întocmită de către constructor, diriginte de şantier şi proiectant, a fost emisă dispoziţia de şantier nr. 1, prin care s-a dispus reducerea adâncimii pereţilor mulaţi, de la minus 17,9 m la minus 14,8 m şi au fost revizuite în consecinţă, detaliile de execuţie a carcaselor de armătură, conform planşelor anexă la ispoziţia de şantier mai sus amintită. Conform acestor detalii de execuţie, constructorul a confecţionat carcasele de armătură la lungimea stabilită prin planşele de execuţie şi le-a aprovizionat în şantier. Datorită interceptării stratului de rocă semidură cu aspect de gresie la cote diferite, lucrările de excavaţie la unele panouri ale pereţilor mulaţi nu au putut fi realizate pana la cota de minus 14,8 m, ci mai sus. Procesele verbale de lucrări ce devin ascunse întocmite pentru fiecare panou în parte au fost însuşite de proiectant, fiind menţionată cota definitivă de excavare şi continuarea lucrărilor prin pregătirea panoului pentru betonare. în consecinţă, carcasele de armătură introduse în tranşee în vederea turnării betonului, care au rămas deasupra grinzii de ghidaj, au trebuit scurtate la partea superioară, fiind întocmită în acest sens de către constructor şi diriginte, o situaţie centralizatoare privind lungimea din carcasele respective, care s-a redus, precum şi cantitatea de armătură aferentă.
(Petre Coman)

Leave a Response