|duminică, septembrie 25, 2022
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului va demola primele două clădiri pentru a face loc rampelor la pasajul „Tudor Vladimirescu” 

pasaj_Vladimirescu

 

 

La iniţiativa primarului interimar Ion Gigi Matei, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va aproba în data de 30 iulie 2015 trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a imobilelor-construcţii situate în str. Libertăţii nr. 3, cu numărul de inventar DP 08624, respectiv pe b-dul Tudor Vladimirescu nr. 42, cu numărul de inventar DP 08628. Trecerea în domeniul privat al municipiului a imobilelor-construcţii menţionate se face în vederea demolării acestora. În temeiul Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărârea nr. 59/2013, Consiliul Local a aprobat demararea procedurii de expropriere a imobilelor construcţii şi terenuri afectate de realizarea obiectivului de investiţii „Arteră de legătură între bdul. Nicolae Bălcescu şi bdul. Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”. Prin hotărârile de stabilire a despăgubirilor nr. 4 din 17 decembrie 2013 şi nr. 6 din 19 decembrie 2013 s-au acordat despăgubiri doamnei Pascu Paraschiva şi domnului Ene Ştefan pentru imobilul teren în suprafaţă de 649 mp şi construcţiile (casă şi două anexe) în suprafaţă de 118 mp situate în Râmnicu Vâlcea, str. Libertăţii nr. 3, respectiv doamnei Colţoş Cristina şi domnului Colţoş Ion pentru imobilul teren în suprafaţă de 495,78 mp şi construcţia în suprafaţă de 78,53 mp situate în Râmnicu Vâlcea, bd. Tudor Vladimirescu nr. 42. Ulterior emiterii hotărârilor de expropriere, aceste imobile, terenuri şi construcţii, au fost înscrise în Cartea Funciară a municipiului Râmnicu Vâlcea, respectiv în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului. Având în vedere cele mai sus prezentate, precum şi faptul că pentru realizarea obiectivului de investiţii „Arteră de legătură între bdul. Nicolae Bălcescu şi bdul. Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran” este necesară demolarea construcţiilor, în temeiul Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi al Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, Consiliul Local va aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, în vederea obţinerii autorizaţiei de desfiinţare, a imobilelor-construcţii situate în situate în Râmnicu Vâlcea, str. Libertăţii nr. 3 – număr inventar DP 08624, respectiv Râmnicu Vâlcea, bd. Tudor Vladimirescu nr. 42 – număr inventar DP 08628, modificându-se în mod corespunzător inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea.

(Petre Coman)

Leave a Response